Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 22 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo naują ES priemonę, padėsiančią apsisaugoti nuo pernelyg didelių dujų kainų šuolių

Toliau reaguodama į tebesitęsiančią energetikos krizę, Europos Komisija šiandien pasiūlė rinkos koregavimo mechanizmą, kuriuo siekiama apsaugoti ES įmones ir namų ūkius nuo pernelyg didelių dujų kainų šuolių ES.

dujų vamzdžiai

Toliau reaguodama į tebesitęsiančią energetikos krizę, Europos Komisija šiandien pasiūlė rinkos koregavimo mechanizmą, kuriuo siekiama apsaugoti ES įmones ir namų ūkius nuo pernelyg didelių dujų kainų šuolių ES. Juo papildomos priemonės, kurių paskirtis – mažinti dujų poreikį ir įvairinant energijos šaltinius užtikrinti tiekimo saugumą. Naujojo mechanizmo tikslas – mažinti Europos dujų rinkų nepastovumą kartu užtikrinant dujų tiekimo saugumą.

Rusijai įsiveržus į Ukrainą ir pradėjus naudoti energijos tiekimą kaip ginklą, gamtinių dujų kainos visoje ES šoko į neregėtas aukštumas ir šių metų rugpjūčio mėn. antroje pusėje buvo pasiekusios visų laikų rekordą. Beveik dvi rugpjūčio mėn. savaites išsilaikiusios didžiulės kainos labai pakenkė Europos ekonomikai, neigiamai paveikė ir elektros energijos kainas ir padidino bendrą infliaciją. Europos Komisija pasiūlė nuo tokių atvejų pasikartojimo apsisaugoti skirtą laikiną tikslinę priemonę, kurios tikslas – automatinė intervencija į dujų rinkas itin didelių kainų šuolių atvejais.

Už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson sakė: „Taikant poreikio mažinimo, privalomo dujų saugyklų pripildymo, tiekimo įvairinimo ir kitas Komisijos pastaraisiais mėnesiais pasiūlytas priemones, dujų kainos ES nuo rugpjūčio mėn. sumažėjo. Tačiau iki šiol neturėjome priemonės, kuri padėtų išvengti pernelyg didelių kainų atvejų ir į juos reaguoti. Siekdami apsaugoti mūsų žmones ir įmones nuo itin didelių kainų šuolių, šiandien pasiūlėme nustatyti viršutinę TTF dujų kainų ribą. Rengdami šį mechanizmą dėjome daug pastangų užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir kartu nekeltų pavojaus mūsų tiekimo saugumui, ES energijos rinkų veikimui ir finansiniam stabilumui.“

Apsauginė viršutinė dujų kainų riba

Siūloma priemone nustatoma apsauginė viršutinė virtualiojo prekybos taško „Title Transfer Facility“ (TTF) kito mėnesio išvestinių finansinių priemonių kainų riba – 275 EUR. TTF, kurio kainos yra dažniausiai ES naudojamas dujų kainų etalonas, atlieka svarbų vaidmenį Europos didmeninėje dujų rinkoje. Mechanizmas būtų automatiškai taikomas tais atvejais, kai tenkinamos abi šios sąlygos:

  • TTF ateinančio mėnesio išvestinių finansinių priemonių galutinė kaina dvi savaites viršija 275 EUR;
  • TTF kainos 10 prekybos dienų iš eilės per dviejų savaičių laikotarpį 58 EUR viršija SGD referencinę kainą.

Jei bus tenkinamos šios sąlygos, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) nedelsdama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs pranešimą apie rinkos koregavimą ir apie tai informuos Europos Komisiją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (ESMA) ir Europos Centrinį Banką (ECB). Kainų koregavimo mechanizmas įsigalios kitą dieną ir pavedimai, susiję su TTF ateinančio mėnesio išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių kaina viršija apsauginę viršutinę kainų ribą, nebus priimami. Mechanizmas gali būti aktyvuotas laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d.

Apsaugos priemonės tiekimo saugumui ir rinkos stabilumui užtikrinti

Siūlomame Tarybos reglamente yra numatytos ir apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nebūtų sutrikdytos energijos ir finansų rinkos. Siekiant išvengti su tiekimo saugumu susijusių problemų, viršutinė kainų riba taikoma tik vienam ateities sandorių produktui (TTF kito mėnesio produktams), kad rinkos operatoriai ir toliau galėtų tenkinti pagal poreikį teikiamus prašymus ir pirkti dujas neatidėliotinų sandorių rinkoje ir nebiržinėje rinkoje. Siekiant užtikrinti, kad nedidėtų dujų poreikis, pasiūlyme reikalaujama, kad ES valstybės narės per dvi savaites nuo rinkos koregavimo mechanizmo aktyvavimo praneštų apie priemones, kurių ėmėsi dujų ir elektros energijos vartojimui mažinti. Prireikus Europos Komisija taip pat gali pasiūlyti atitinkamai pritaikyti Tarybos reglamentą dėl koordinuotų dujų poreikio mažinimo priemonių. Be to, ESMA, ECB, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), Dujų koordinavimo grupė ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G) vykdys nuolatinę stebėseną.

Siekiant reaguoti į galimas nenumatytas neigiamas kainų ribos pasekmes, pasiūlyme numatyta galimybė bet kuriuo metu nedelsiant sustabdyti mechanizmo taikymą. Tai gali būti padaryta:

  • automatiškai, t. y. deaktyvuojant mechanizmą, kai jo taikymas tampa nebepagrįstas atsižvelgiant į padėtį gamtinių dujų rinkoje, būtent, kai nebetenkinama TTF kainos atotrūkio nuo SGD kainos 10 prekybos dienų iš eilės sąlyga;
  • Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl mechanizmo taikymo sustabdymo tuo atveju, kai nustatomas pavojus Europos Sąjungos tiekimo saugumui, pastangoms mažinti poreikį, dujų srautams ES viduje ar finansiniam stabilumui.

Europos Komisija taip pat gali neleisti aktyvuoti mechanizmo tuo atveju, jei atitinkamos institucijos, be kita ko, ECB, įspėja apie tokio pavojaus pasireiškimo galimybę.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 22 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje