Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 30 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija siūlo įvesti naujų vartotojų teisių ir uždrausti ekomanipuliavimą

Europos Komisija pasiūlė atnaujinti ES vartotojų apsaugos taisykles, kad suteiktų vartotojams daugiau galių dalyvauti žaliojoje pertvarkoje.

A child putting the new EU energy label with a QR code on a washing machine
Europos Sąjunga, 2021

Šiandien Europos Komisija pasiūlė atnaujinti ES vartotojų apsaugos taisykles, kad suteiktų vartotojams daugiau galių dalyvauti žaliojoje pertvarkoje. Atnaujintomis taisyklėmis bus užtikrinama, kad pirkdami gaminius vartotojai galėtų remtis reikiama informacija ir priimtų aplinkai palankius sprendimus. Vartotojai turės teisę žinoti, kokia numatyta gaminio veikimo trukmė ir kaip prireikus jį pataisyti. Be to, taisyklėmis bus sustiprinta vartotojų apsauga nuo nepatikimų ar melagingų ekologiškumo teiginių ir bus uždraustas ekomanipuliavimas (angl. greenwashing) bei vartotojų klaidinimas dėl gaminių patvarumo.

Europos Komisija siūlo iš dalies pakeisti Vartotojų teisių direktyvą, kad prekiautojai būtų įpareigoti informuoti vartotojus apie gaminių patvarumą ir taisomumą:

  • Patvarumas. Vartotojai turi būti informuojami apie garantuotą gaminių patvarumą. Jei vartojimo prekės gamintojas suteikia daugiau kaip dvejų metų komercinę patvarumo garantiją, pardavėjas privalo šią informaciją pateikti vartotojui. Kalbant apie energiją naudojančias prekes, pardavėjas taip pat privalo informuoti vartotojus, kai gamintojas informacijos apie komercinę patvarumo garantiją nepateikia.
  • Remontas ir naujiniai. Pardavėjas taip pat turi teikti atitinkamą informaciją apie remontą, pvz., taisomumo balą (jei taikoma), arba kitą svarbią gamintojo pateiktą informaciją apie remontą, pavyzdžiui, apie galimybę įsigyti atsarginių dalių, ar remonto instrukcijas. Išmaniųjų prietaisų ir skaitmeninio turinio bei paslaugų atveju vartotojas taip pat turi būti informuojamas apie gamintojo teikiamus programinės įrangos naujinius.

Gamintojai ir pardavėjai spręs dėl tinkamiausio šios informacijos pateikimo vartotojui būdo: ji bus nurodoma ant pakuotės arba interneto svetainėje pateikiamame gaminio apraše. Ši informacija turi būti aiškiai ir suprantamai pateikiama prieš įsigyjant gaminį.

Europos Komisija taip pat siūlo keletą Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos pakeitimų. Pirma, išplečiamas gaminio savybių, dėl kurių prekiautojas negali klaidinti vartotojų, sąrašas: įtraukiamas poveikis aplinkai arba socialinis poveikis, taip pat patvarumas ir taisomumas. Be to, įtraukiama nauja veikla, kuri, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, laikoma klaidinančia, pavyzdžiui, ekologiškumo teiginys, susijęs su būsimu aplinkosauginiu veiksmingumu, be aiškių, objektyvių ir patikrinamų įsipareigojimų bei tikslų ir be nepriklausomos stebėsenos sistemos.

Galiausiai minėta direktyva iš dalies keičiama į esamą draudžiamos nesąžiningos komercinės praktikos sąrašą, vadinamąjį juodąjį sąrašą, įtraukiant naujų rūšių praktiką. Tai, be kita ko, toliau nurodyta praktika.

  • Neinformavimas apie funkcijas, įdiegtas siekiant apriboti patvarumą, pavyzdžiui, programinę įrangą, kuri po tam tikro laikotarpio stabdo arba riboja prekės funkcionalumą.
  • Bendro pobūdžio, neaiškūs ekologiškumo teiginiai, kai gaminio arba prekiautojo puikaus aplinkosauginio veiksmingumo įrodyti neįmanoma. Tai, pavyzdžiui, tokie bendro pobūdžio ekologiškumo teiginiai kaip „aplinką tausojantis“, „ekologiškas“ arba „žaliasis“. Jie klaidingai leidžia manyti arba sudaro įspūdį, kad aplinkosauginis veiksmingumas yra puikus.
  • Ekologiškumo teiginiai apie visą gaminį, kai jie iš tiesų susiję tik su tam tikru gaminio aspektu.
  • Savanoriški tvarumo ženklai, negrindžiami trečiosios šalies patikros sistema arba nenustatyti valdžios institucijų.
  • Pradinio gamintojo nutylėjimas, kad naudojant komplektavimo detales, atsargines dalis ar įrangą prekės funkcionalumas yra ribotas.

Šiais pakeitimais siekiama ne tik užtikrinti teisinį tikrumą prekiautojams, bet ir palengvinti vykdymo užtikrinimą ekomanipuliavimo ir ankstyvo gaminių nusidėvėjimo atvejais. Be to, užtikrinama, kad ekologiškumo teiginiai būtų sąžiningi: vartotojai galės rinktis gaminius, kurie iš tiesų yra palankesni aplinkai. Tai skatins konkurenciją aplinkos atžvilgiu tvarių gaminių srityje ir mažins neigiamą poveikį aplinkai.

Europos Komisijos pasiūlymai bus nagrinėjami ES Taryboje ir Europos Parlamente. Kai jie bus priimti ir perkelti į valstybių narių nacionalinę teisę, pažeidimų atveju vartotojai galės naudotis teisių gynimo priemonėmis, be kita ko, kolektyvinio teisių gynimo procedūra pagal Atstovaujamųjų ieškinių direktyvą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Pasiūlymas dėl direktyvos, kuria siekiama suteikti vartotojams daugiau galių dalyvauti žaliojoje pertvarkoje

Informacijos dėl daugiau galių suteikimo vartotojams dalyvauti žaliojoje pertvarkoje suvestinė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 30 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje