Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. balandžio 27 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti tvarią teisėtos migracijos politiką

Laikydamasi Migracijos ir prieglobsčio pakte nustatyto visapusiško požiūrio į migraciją EK siūlo iniciatyvas, kurios bus naudingos ES ekonomikai, sustiprins bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis, pagerins bendrą migracijos valdymą. 

Migracija
Europos Sąjunga, 2020

Laikydamasi Migracijos ir prieglobsčio pakte nustatyto visapusiško požiūrio į migraciją Europos Komisija siūlo teisines, veiklos ir politines iniciatyvas, kurios bus naudingos ES ekonomikai, sustiprins bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis ir ilgainiui pagerins bendrą migracijos valdymą. Pasiūlymų rinkinyje yra konkrečių veiksmų, kuriais bėgantiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą asmenims padedama patekti į ES darbo rinką.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas kalbėjo: „Mūsų valstybės narės aktyviai valdo daugiau kaip 5 mln. žmonių iš Ukrainos atvykimą, tačiau tai nepanaikina būtinybės padėti tvaraus ir bendro požiūrio į darbo jėgos migraciją pagrindus, kad ilgainiui būtų patenkinti ES įgūdžių poreikiai. Šiandienos iniciatyvomis pripažįstame, kad teisėta migracija daro teigiamą poveikį visiems: norintiems migruoti ji suteikia galimybę pagerinti savo padėtį, o priimančiosioms šalims parūpina daugiau kvalifikuotų darbuotojų, kurie savo ruožtu skatina bendrą ekonomikos augimą.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson sakė: „Kasmet į ES teisėtai atvyksta 2–3 mln. piliečių iš ES nepriklausančių šalių, palyginti su 125 000 – 200 000 neteisėtai atvykusių asmenų. Teisėta migracija labai svarbi mūsų ekonomikos atsigavimui, skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai ir saugių kanalų į Europą kūrimui, kartu mažinant neteisėtą migraciją. Šiandienos pasiūlymų rinkiniu supaprastiname paraiškų dėl gyvenimo ir darbo ES procesą ir geriname gyventojų ir jų šeimos narių teises. Esu įsitikinusi, kad tvirtai užtikrinome būdus, kuriais šiandien ir rytoj į ES galėsime pritraukti naujų talentų.“

Siekdama sukurti veiksmingesnę teisėtų atvykimo į ES būdų sistemą, Europos Komisija siūlo peržiūrėti Vieno leidimo direktyvą ir Ilgalaikių gyventojų direktyvą. Supaprastinus vieno leidimo dirbti ir gyventi procedūrą, šis procesas pareiškėjams ir darbdaviams bus greitesnis ir lengvesnis. Pareiškėjams bus sudarytos sąlygos pateikti prašymus tiek iš ES nepriklausančių šalių, tiek iš ES valstybių narių, taip pat sustiprintos apsaugos priemonės dėl vienodo požiūrio taikymo ir apsaugos nuo išnaudojimo darbe. Peržiūrėjus Ilgalaikių gyventojų direktyvą bus lengviau įgyti ilgalaikio gyventojo statusą ES, nes bus supaprastintos priėmimo sąlygos, pavyzdžiui, bus leidžiama sumuoti gyvenimo laikotarpius skirtingose ES valstybėse narėse. Be to, peržiūra sustiprins ilgalaikių gyventojų ir jų šeimos narių teises, sudarys geresnes sąlygas šeimos susijungimui ir palengvins judumą ES viduje.

Europos Komisija siūlo stiprinti  ES valstybių narių ir šalių partnerių operatyvinį bendradarbiavimą ES lygmeniu. Jau padaryta pažanga įgyvendinant keletą svarbių iniciatyvų, kuriomis siekiama suderinti ES valstybių narių ir šalių partnerių darbo rinkos ir įgūdžių poreikius. 2021 m. birželio mėn. pradėjus vykdyti specialistų pritraukimo partnerystės iniciatyvą, Europos Komisija siūlo susijusius operatyvinius veiksmus, kad iki 2022 m. pabaigos būtų galima susitarti dėl pirmųjų specialistų pritraukimo partnerystės iniciatyvų.

Europos Komisija siūlo sukurti pirmąją ES masto platformą ir atitikties užtikrinimo priemonę – ES talentų rezervą, kad ES taptų patrauklesnė galimybių ieškantiems ES nepriklausančių šalių piliečiams ir padėti darbdaviams rasti reikiamų talentų. Siekdama patenkinti neatidėliotiną poreikį sudaryti palankesnes sąlygas iš Ukrainos atvykstantiems naujiems asmenims patekti į darbo rinką, Europos Komisija siūlo bandomąją iniciatyvą, kuri turėtų būti pradėta įgyvendinti 2022 m. vasarą.

Galiausiai Europos Komisija nagrinėja tolesnes teisėtos migracijos į ES galimybes vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. EK mano, kad į ateitį orientuota politika turėtų būti sutelkta į tris veiklos sritis: priežiūros, jaunimo ir inovacijų. Bus siekiama pritraukti įgūdžių ir talentų sektoriuose, kuriuose yra darbo jėgos trūkumas ir poreikiai, pavyzdžiui, ilgalaikės priežiūros sektoriuje, sudaryti galimybes jaunimui tyrinėti naujas šalis, gauti naudos iš darbo ir kelionių, taip pat skatinti inovatyvų verslumą ES ir investuoti į mūsų Europos technologinį suverenumą.

ES valstybės narės pačios sprendžia dėl legalių migrantų, kuriuos jos nori priimti, skaičiaus, tačiau ES gali padėti joms taikyti praktines ir operatyvines priemones. Per pastaruosius du dešimtmečius ES sukūrė teisinę sistemą, kuria iš esmės suderinamos ES nepriklausančių šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos ES valstybėse narėse.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. balandžio 27 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje