Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 15 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo aplinkos apsaugą stiprinti baudžiamosios teisės priemonėmis

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujos ES direktyvos, skirtos kovai su nusikaltimais aplinkai vykdant svarbų Europos žaliojo kurso įsipareigojimą.

Virginijus Sinkevičius

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujos ES direktyvos, skirtos kovai su nusikaltimais aplinkai vykdant svarbų Europos žaliojo kurso įsipareigojimą. Pasiūlymu siekiama veiksmingiau saugoti aplinką įpareigojant ES valstybes nares imtis baudžiamosios teisės priemonių. Jame pateiktos naujos nusikaltimų aplinkai apibrėžtys, nustatytas mažiausias leistinas sankcijų mastas ir padidintas teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo veiksmingumas. Be to, pasiūlymu ES valstybės narės įpareigojamos padėti žmonėms, kurie praneša apie nusikaltimus aplinkai ir bendradarbiauja su teisėsauga, ir juos remti. Šis pasiūlymas padės saugoti gamtą, jos gamtos išteklius ir visuomenės sveikatą bei gerovę.

Už Europos žaliąjį kursą atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė: „Savavališkas mūsų gamtinės aplinkos niokojimas kelia pavojų mūsų pačių, žmonijos, išlikimui. Leidus laužyti įstatymą nesibaiminant pasekmių niekais virsta mūsų bendros pastangos saugoti gamtą ir biologinę įvairovę, kovoti su klimato kaita, mažinti taršą ir atliekų kiekį. Rimti pažeidimai turi sulaukti griežtos reakcijos, ir tam padės šios dienos pasiūlymas.“

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius nurodė: „Nusikaltimai aplinkai padaro nepataisomą ir ilgalaikę žalą žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau sunku juos ištirti ir dėl jų kreiptis į teismą, o sankcijos paprastai būna menkos. Todėl turime stiprinti aplinkos baudžiamąją teisę. Tarptautinei bendruomenei svarstant ekocido nusikaltimą, imame aktyviau kovoti su aplinkos būklės blogėjimu, nes aukšto lygio aplinkos apsauga svarbi ne tik dabartinei, bet ir būsimoms kartoms.“

Pagrindiniai pasiūlymo tikslai

Pasiūlyme nurodoma, kokias veikas ES ims laikyti nusikalstamomis. Tarp jų – neteisėta prekyba mediena, neteisėtas laivų perdirbimas ar neteisėtas vandens ėmimas. Be to, pasiūlyme paaiškinamos esamos nusikalstamų veikų apibrėžtys ir taip padidinamas teisinis tikrumas.

Europos Komisija siūlo minimalų sankcijų už nusikaltimus aplinkai lygį. Už nusikalstamą veiką, sukeliančią arba galinčią sukelti mirtį ar didelį sužalojimą, ES valstybės narės turi numatyti ne mažiau kaip dešimties metų laisvės atėmimo bausmę. Direktyvos projekte taip pat siūlomos papildomos sankcijos, įskaitant įpareigojimą atkurti gamtos būklę, draudimą gauti viešąjį finansavimą ir dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose arba administracinių leidimų panaikinimą.

Pasiūlymu taip pat siekiama padidinti atitinkamų tyrimų ir baudžiamojo proceso veiksmingumą. Jame numatyta parama inspektoriams, policijai, prokurorams ir teisėjams (mokymai, tyrimo priemonės, koordinavimas ir bendradarbiavimas), taip pat geresnis duomenų rinkimas ir statistiniai duomenys. Europos Komisija siūlo, kad kiekviena ES valstybė narė parengtų nacionalines strategijas, kurios garantuotų nuoseklų požiūrį visuose vykdymo užtikrinimo lygmenyse ir reikiamus išteklius.

Pasiūlymas padės vykdyti tarpvalstybinius tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą. Nuo nusikaltimų aplinkai dažnai nukenčia kelios šalys (pavyzdžiui, nuo neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais), arba jie daro tarpvalstybinį poveikį (pavyzdžiui, tarpvalstybinė oro, vandens ir dirvožemio tarša). Teisėsaugos ir teisminės institucijos gali kovoti su šiais nusikaltimais tik bendradarbiaudamos tarpvalstybiniu mastu.

Europos Komisija toliau rems ES valstybes nares – teisėsaugos specialistams ir jų profesiniams tinklams suteiks strateginių diskusijų platformą ir finansinę paramą. Galiausiai, kadangi nusikaltimai aplinkai yra pasaulinis reiškinys, Europos Komisija toliau skatins tarptautinį su šia problema susijusį bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė „ES teisės griežtinimas siekiant kovoti su nusikaltimais aplinkai“

Pasiūlymas dėl naujos direktyvos dėl nusikaltimų aplinkai

Kartu su pasiūlymu priimtas komunikatas

Brošiūra apie kovą su nusikaltimais aplinkai ir susijusiais pažeidimais

Žinynas apie kovą su nusikaltimais aplinkai ir susijusiais pažeidimais

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 15 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje