Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 7 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siekia skatinti skaidrumą trumpalaikės nuomos sektoriuje visų dalyvių naudai

Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siekiama padidinti skaidrumą trumpalaikės būsto nuomos sektoriuje ir padėti valdžios institucijoms užtikrinti tolygų jo vystymąsi siekiant darnaus turizmo sektoriaus.

Employment
Europos Sąjunga, 1995

Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siekiama padidinti skaidrumą trumpalaikės būsto nuomos sektoriuje ir padėti valdžios institucijoms užtikrinti tolygų jo vystymąsi siekiant darnaus turizmo sektoriaus.

Nors trumpalaikė būsto nuoma turi privalumų, kuriais visų pirma naudojasi nuomotojai ir turistai, ji taip pat gali kelti susirūpinimą vietos bendruomenėms, kurioms, pavyzdžiui, trūksta įperkamo būsto. Naujosiomis taisyklėmis bus pagerintas duomenų rinkimas iš nuomotojų ir interneto platformų ir dalijimasis jais. Į tokius duomenis bus atsižvelgiama formuojant veiksmingas ir proporcingas vietos politikos priemones, kad būtų sprendžiami su trumpalaikės nuomos sektoriumi susiję uždaviniai ir išnaudojamos jo galimybės.

Naujos siūlomos taisyklės padės padidinti skaidrumą nustatant būstą trumpalaikiu laikotarpiu nuomojančius asmenis ir jų veiklą, nustatyti aiškesnes taisykles, kurių tokie asmenys turi laikytis, ir palengvinti nuomotojų registraciją. Jos taip pat padės šalinti susiskaidymą, šiuo metu būdingą interneto platformų dalijimuisi duomenimis, ir galiausiai padės užkirsti kelią neteisėtam nuomojamo turto reklamavimui. Apskritai tai padės kurti tvaresnę turizmo ekosistemą ir remti jos skaitmeninę pertvarką.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Trumpalaikės būsto nuomos sektoriaus plėtrą paskatino platformų ekonomika, tačiau jam trūksta skaidrumo. Šiuo pasiūlymu sudaromos palankesnės sąlygos nuomotojams ir platformoms, nesvarbu koks jų dydis, prisidėti prie didesnio sektoriaus skaidrumo. Šios konkrečiam sektoriui skirtos taisyklės papildys bendrąsias Skaitmeninių paslaugų akto taisykles, kuriomis nustatomi įpareigojimai ir atskaitomybės reikalavimai ES veikiančioms platformoms.“

Siūloma nauja sistema trumpalaikės nuomos sektoriuje:

  • bus suvienodinti nuomotojams ir jų trumpalaikiu laikotarpiu nuomojamam turtui taikomi nacionalinės valdžios institucijų nustatyti registracijos reikalavimai. Registracijos sistemos turės būti prieinamos internetu ir patogios naudoti.  Iš nuomotojų turėtų būti reikalaujama panašios aktualios informacijos apie juos ir jų turtą, t. y. „kas nuomoja“, „ką nuomoja“ ir „kur nuomoja“. Užbaigę registraciją nuomotojai turėtų gauti unikalų registracijos numerį;
  • bus išaiškintos taisyklės siekiant užtikrinti, kad registracijos numeriai būtų rodomi ir tikrinami. Internetinės platformos turės sudaryti sąlygas nuomotojams nurodyti registracijos numerį savo platformose. Jie taip pat turės atsitiktine tvarka tikrinti, ar nuomotojai užsiregistravo, ir ar nurodyti teisingi registracijos numeriai. Valdžios institucijos galės sustabdyti registracijos numerių galiojimą ir paprašyti platformų išbraukti reikalavimų neatitinkančius nuomotojus iš sąrašo;
  • bus racionalizuotas internetinių platformų dalijimasis duomenimis su valdžios institucijomis. Internetinės platformos turės kas mėnesį su valdžios institucijomis automatiškai dalytis informacija apie viešnagės trukmę ir svečių skaičių. Mažoms ir labai mažoms platformoms numatyti ne tokie griežti informacijos teikimo reikalavimai. Šiuos duomenis valdžios institucijos galės gauti per nacionalinius bendruosius skaitmeninius prieigos punktus; Jie padės nustatyti tikslines politikos priemones.
  • bus suteikta galimybė pakartotinai naudoti suvestinius duomenis. Pagal šį pasiūlymą surinktus suvestinius duomenis Eurostatas naudos turizmo statistikai rengti ir jie bus įtraukti į netrukus pradėsiančią veikti Europos turizmo duomenų erdvę. Ši informacija padės plėtoti novatoriškas su turizmu susijusias paslaugas.
  • bus sukurta veiksminga įgyvendinimo sistema. Valstybės narės stebės, kaip įgyvendinama ši skaidrumo sistema, ir nustatys atitinkamas sankcijas už šiame reglamente nustatytų pareigų nevykdymą.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Pasiūlymas dėl reglamento dėl duomenų, susijusių su trumpalaikės būsto nuomos paslaugomis, rinkimo ir dalijimosi jais

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje