Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. rugsėjo 7 d.Skaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija rengiasi išleisti 250 mlrd. EUR vertės priemonės „NextGenerationEU“ žaliąsias obligacijas

nextgeneu_0709.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija (EK) patvirtino nepriklausomai įvertintą Žaliųjų obligacijų sistemą, taip žengdama žingsnį pirmyn, kad būtų išleista iki 250 mlrd. EUR žaliųjų obligacijų, arba 30 proc. visos „NextGenerationEU“ emisijos. Šia sistema investuotojams į minėtas obligacijas užtikrinama, kad sutelktos lėšos bus skirtos žaliesiems projektams ir kad Europos Komisija praneš apie sistemos poveikį aplinkai. Pradėjus taikyti sistemą, netrukus bus įgyvendinamos „NextGenerationEU“ žaliosios obligacijos. Pirmoji emisija planuojama jau 2021 m. spalio mėn. – tai bus sindikuota emisija.

Už biudžetą ir administravimą atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Nuo dabar iki 2026 m. pabaigos ES ketina išleisti iki 250 mlrd. EUR žaliųjų obligacijų – taip mes tapsime didžiausiu pasaulyje žaliųjų obligacijų emitentu. Tai taip pat rodo mūsų įsipareigojimą siekti tvarumo ir užtikrina, kad tvarus finansavimas būtų vienas svarbiausių ES ekonomikos gaivinimo veiksmų.“

Kaip paskelbta šių metų pradžioje, Europos Komisija taip pat peržiūrėjo savo 2021 m. ekonomikos gaivinimo finansavimo planą ir patvirtino ketinanti šiais metais iš viso išleisti apie 80 mlrd. EUR ilgalaikių obligacijų, kurias papildytų dešimtys milijardų eurų trumpalaikių ES vekselių. Europos Komisija ES vekselius siūlys tik per aukcionus, o jos aukcionų programa bus pradėta vykdyti rugsėjo mėn. 15 d. Pirmąjį ir trečiąjį mėnesio trečiadienį Komisija paprastai rengs po du ES vekselių aukcionus per mėnesį. Be sindikuotų sandorių, aukcionų programa bus naudojama ir obligacijoms. Pagal šiandien paskelbtą emisijos tvarkaraštį Komisija paprastai per mėnesį surengs po vieną obligacijoms skirtą aukcioną ir sindikuotą sandorį.

Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas pridūrė: „Mūsų pirminio 2021 m. finansavimo plano patvirtinimas rodo, kad planavimo ir parengiamasis darbas iki šiol buvo atliktas puikiai. Dar viena gera naujiena – pradėta įgyvendinti mūsų aukcionų platforma. Ji dar labiau padidins ES skolinimosi patrauklumą ir turės ilgalaikį poveikį jos kapitalo rinkoms.“

„NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų sistema – moderni priemonė

Dabartinė „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų sistema parengta laikantis Tarptautinės kapitalo rinkos asociacijos (ICMA), kuri yra žaliųjų obligacijų rinkos standartas, žaliųjų obligacijų principų. Laikantis įprastos praktikos, sistemą peržiūrėjo ir nuomonę pateikė antroji šalis – įmonei „Moody's ESG Solutions“ priklausanti įmonė „Vigeo Eiris“. Jos nuomone, sistema yra suderinta su ICMA žaliųjų obligacijų principais, atitinka platesnio masto ES aplinkos, socialinę ir valdymo strategiją ir svariai prisidės siekiant tvarumo.

Sistema kiek įmanoma suderinta su Europos žaliųjų obligacijų standartu. 2021 m. liepos mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl ES žaliųjų obligacijų standarto, jam bus taikoma bendro sprendimo procedūra Europos Parlamente ir ES Taryboje, o vėliau iki įsigaliojimo eis įgyvendinimo laikotarpis. Šis suderinimas matyti, pavyzdžiui, iš to, kad dalis reikalavimus atitinkančių investicijų pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP) – pagrindinę Europos ekonomikos gaivinimo skatinimo priemonę – buvo integruota į ES taksonomijos techninės analizės kriterijus.

Užtikrinti, kad žaliosios obligacijos būtų naudojamos siekiant žaliųjų tikslų

Dabartine sistema investuotojų bendruomenei parodoma, kaip „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų emisijos pritrauktos lėšos bus naudojamos žaliesiems tikslams pasiekti.

Konkrečiau, iš „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų bus finansuojama su klimatu susijusių pagal EGADP padengiamų išlaidų dalis. Ne mažiau kaip 37 proc. kiekvienos valstybės narės nacionalinio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano – veiksmų plano, skirto lėšoms naudoti pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, – turi būti skirta su klimatu susijusioms investicijoms ir reformoms. Daugelis valstybių narių planuoja padaryti daugiau, nei reikalaujama.

Pagal EGADP taisykles valstybės narės praneš Komisijai apie patirtas žaliąsias išlaidas. Naudodamasi šia informacija Komisija investuotojams parodys, kaip iš žaliųjų obligacijų gautos pajamos panaudotos žaliajai pertvarkai finansuoti. Ataskaitos bus teikiamos pagal devynias kategorijas, kaip nurodyta „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų sistemoje, didžiausią dalį skiriant švariai energijai, energijos vartojimo efektyvumui ir švariam transportui.

Ataskaitų teikimas

Laikantis įprastos praktikos, pagal sistemą bus teikiamos pajamų paskirstymo ir poveikio ataskaitos. Teikdama pajamų paskirstymo ataskaitas Komisija naudos valstybių narių žaliųjų projektų išlaidų duomenis. Pajamų paskirstymo ataskaitas tikrins nepriklausomas išorės auditorius.

Poveikio ataskaitas rengs visos Komisijos tarnybos, remdamosi didele institucijos patirtimi. Šios ataskaitos leis investuotojams į „NextGenerationEU“ žaliąsias obligacijas įvertinti teigiamą savo investicijų poveikį. Siekdama užtikrinti, kad poveikio ataskaitos būtų prasmingos, nešališkos ir tikslios, Europos Komisija atsižvelgs į nepriklausomų ekspertų rekomendacijas. Remdamasi šia informacija Komisija atskleis, kaip iš „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų gautos pajamos buvo paskirstytos įvairių kategorijų investicijoms ir valstybėms narėms.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Žaliųjų obligacijų sistema

„NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų sistema. Klausimai ir atsakymai

„NextGenerationEU“ žaliosios obligacijos

ES skolinimosi priemonių interneto svetainė

Europos ekonomikos gaivinimo planas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. rugsėjo 7 d.