Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. lapkričio 18 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija pratęsė laikinosios valstybės pagalbos sistemos taikymo laikotarpį

Atsižvelgdama į stebimą ekonomikos atsigavimą, Europos Komisija (EK) patvirtino ribotą laikinosios valstybės pagalbos sistemos pratęsimą 6 mėnesiams – iki 2022 m. birželio 30 d.

ES vėliavos prie Berlaymont

Atsižvelgdama į stebimą ekonomikos atsigavimą, Europos Komisija (EK) patvirtino ribotą laikinosios valstybės pagalbos sistemos pratęsimą 6 mėnesiams – iki 2022 m. birželio 30 d. (dabar ji galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d.). Tai leis ES valstybėms narėms prireikus išplėsti savo paramos schemas ir užtikrinti, kad įmonėms, kurios vis dar kenčia nuo krizės, nebūtų staiga nutrauktas reikalingos paramos teikimas. Kartu EK toliau atidžiai stebės COVID-19 pandemijos raidą ir kitą ekonomikos atsigavimui kylančią riziką.

Be to, Europos Komisija įtraukė keletą tikslinių pakeitimų, tarp jų – dvi naujos priemonės, kuriomis siekiama tvariai remti vykstantį Europos ekonomikos atsigavimą:

  • paramos investicijoms priemonės, kuriomis siekiama padėti ES valstybėms narėms spręsti dėl krizės susidariusio investicijų deficito problemą. ES valstybės narės gali kurti paskatas įmonėms investuoti ir naudotis šia priemone, kad paspartintų žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Be kita ko, numatytos apsaugos priemonės siekiant išvengti netinkamo konkurencijos iškraipymo, pavyzdžiui, priemonės turėtų būti skirtos didelei naudos gavėjų grupei, o jų suma turėtų būti riboto dydžio. Šia priemone ES valstybės narės gali naudotis iki 2022 m. gruodžio 31 d.; ir
  • mokumo palaikymo priemonės, kuriomis pritraukiamos privačios lėšos ir sudaromos sąlygos jas panaudoti investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), įskaitant startuolius ir mažas vidutinės kapitalizacijos įmones. ES valstybės narės gali suteikti garantijų privatiems tarpininkams, sukurdamos paskatas investuoti į tokio tipo įmones ir sudaryti jiems palankesnes sąlygas gauti tokį nuosavo kapitalo finansavimą, kurį jiems dažnai sunku pritraukti individualiai. Tai ypač svarbu turint omenyje didėjantį bendrovių įsiskolinimą krizės metu. Šia priemone ES valstybės narės gali naudotis iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Kitais pakeitimais Europos Komisija: i) nuo 2022 m. birželio 30 d. iki 2023 m. birželio 30 d. pratęsė galimybę ES valstybėms narėms grąžintinas priemones (pvz., garantijas, paskolas, grąžintinus avansus), suteiktas pagal laikinąją sistemą, konvertuoti į kitas pagalbos formas, pavyzdžiui, tiesiogines dotacijas, ii) prie pratęsto termino proporcingai pritaikė maksimalias tam tikrų rūšių pagalbos sumas, iii) paaiškino Europos Komisijos sanavimo ir restruktūrizavimo gairių išskirtinių lankstumo nuostatų taikymą, ir iv) dar trims mėnesiams (nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. kovo 31 d.) pratęsė pakoreguoto neparduotinos rizikos šalių sąrašo galiojimą trumpalaikio eksporto kredito draudimo (TEKD) kontekste.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. lapkričio 18 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje