Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų pranešimas2021 m. gruodžio 15 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

Europos Komisija pateikė pasiūlymus, kuriais siekiama modernizuoti ES transporto sistemą

Siekdama paremti perėjimą prie švaresnio, žalesnio bei išmanesnio judumo ir atsižvelgdama į Europos žaliojo kurso tikslus, Europos Komisija priėmė keturis pasiūlymus, kuriais bus modernizuojama ES transporto sistema.

urban mobility

Siekdama paremti perėjimą prie švaresnio, žalesnio bei išmanesnio judumo ir atsižvelgdama į Europos žaliojo kurso tikslus, Europos Komisija priėmė keturis pasiūlymus, kuriais bus modernizuojama ES transporto sistema. Pasiūlymai padės transporto sektoriui sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 90 proc., nes bus gerinamos jungtys ir daugiau keleivių bei krovinių pervežama geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais, remiamas įkrovimo prieigų, alternatyviųjų degalų papildymo infrastruktūros ir naujų skaitmeninių technologijų diegimas, daugiau dėmesio skiriama darniam judumui mieste ir lengvinamos įvairios transporto pasirinktys veiksmingoje daugiarūšio transporto sistemoje.

Pažangus ir darnus TEN-T tinklas

TEN-T yra visos ES geležinkelių, vidaus vandenų kelių, trumpųjų laivybos maršrutų ir kelių tinklas. Jis jungia 424 didžiuosius miestus su uostais, oro uostais ir geležinkelių terminalais. Užbaigus kurti TEN-T tinklą, sutrumpės kelionių tarp šių miestų laikas. Pavyzdžiui, kelionė tarp Kopenhagos ir Hamburgo galės trukti 2,5 val. traukiniu, o ne 4,5 val. – tiek trunka dabar.

Siekiant sukurti trūkstamas jungtis ir modernizuoti visą tinklą, pasiūlymu:

  • reikalaujama, kad pagrindinėse TEN-T keleivių vežimo geležinkeliais linijose iki 2040 m. traukiniai galėtų važiuoti 160 km/h arba greičiau, taip sukuriant konkurencingas greitojo geležinkelio jungtis visoje Europos Sąjungoje. Turi būti užtikrinamos geros navigacijos kanalais ir upėmis sąlygos minimalų dienų skaičių per metus, ir, pavyzdžiui, vandens lygis neturėtų būti kliūtis;
  • raginama sukurti daugiau perkrovimo terminalų, pagerinti krovinių tvarkymo pajėgumus krovinių terminaluose, sutrumpinti laukimo laiką geležinkelio sienos perėjimo punktuose, eksploatuoti ilgesnius traukinius, kad daugiau krovinių būtų gabenama švaresnių rūšių transportu, ir visame tinkle numatyti galimybę sunkvežimius vežti traukiniais. Kad infrastruktūros planavimas atitiktų realius veiklos poreikius, taip pat sukuriami devyni Europos transporto koridoriai, kurie apima geležinkelius, kelius ir vandens kelius;
  • nustatomas naujas tarpinis 2040 m. terminas, per kurį iki 2050 m. termino, kuris taikomas platesniam visuotiniam tinklui, reikia sparčiau baigti darbus pagrindinėse tinklo dalyse. Taigi, naujos greitojo geležinkelio jungtys, be kita ko, tarp Porto ir Vigo, Budapešto ir Bukarešto, turi būti užbaigtos iki 2040 m.;
  • reikalaujama, kad visi 424 didieji TEN-T tinklo miestai parengtų darnaus judumo mieste planus, kuriais būtų skatinamas netaršus judumas ir plečiamas bei gerinamas viešasis transportas ir pėstiesiems bei dviratininkams skirta infrastruktūra.

Tolimojo susisiekimo ir tarpvalstybinio keleivių vežimo geležinkeliais skatinimas

Geležinkeliai tebėra viena saugiausių ir švariausių transporto rūšių, todėl jie yra mūsų politikos, kuria siekiama, kad judumas ES taptų darnesnis, pagrindas. Prie TEN-T pasiūlymo pridedamas Tolimojo susisiekimo ir tarpvalstybinio keleivių vežimo geležinkeliais veiksmų planas, kuriame pateikiamos veiksmų gairės ir tolesni veiksmai, kuriais siekiama padėti ES iki 2030 m. padvigubinti greitųjų geležinkelių eismą, o iki 2050 m. jį patrigubinti.

Nors pastaraisiais metais traukiniais keliaujančių asmenų skaičius išaugo, 2001–2018 m. tik 7 proc. nuvažiuoto kelio kilometrais buvo tarpvalstybinės kelionės. Kad daugiau žmonių svarstytų galimybę į užsienį keliauti traukiniu, veiksmų plane nustatyti konkretūs veiksmai, kaip pašalinti tarpvalstybinių ir tolimojo susisiekimo kelionių kliūtis, o keliones geležinkeliu padaryti patrauklesnes keleiviams. Numatyti šie veiksmai:

  • 2022 m. pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl daugiarūšio transporto, kuriuo būtų skatinamas vartotojui patogus daugiarūšio transporto bilietų pardavimas;
  • sudaryti sąlygas keleiviams rasti geriausius bilietus už patraukliausią kainą ir labiau padėti, kai jie susiduria su trikdžiais, taip pat įsipareigoti ištirti galimybę ES mastu traukinio bilietams netaikyti PVM;
  • panaikinti perteklines nacionalines technines ir veiklos taisykles;
  • 2022 m. paskelbti pasiūlymus dėl tvarkaraščių sudarymo ir pajėgumų valdymo, kurie paskatins greitesnes ir dažnesnes tarpvalstybinio keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas;
  • 2023 m. paskelbti gaires dėl naudojimosi bėgiais kainodaros, kurios palengvins geležinkelių operatorių prieigą prie infrastruktūros, padidins konkurenciją ir sudarys sąlygas patrauklesnėms bilietų kainoms keleiviams.

Iki 2030 m. Europos Komisija padės pradėti bent 15 tarpvalstybinių bandomųjų projektų, kad prieš įsigaliojant naujiems TEN-T reikalavimams būtų išbandyta, ar galima taikyti veiksmų plane nustatytą požiūrį.

Intelektinės transporto sistemos vairuotojams

Dėl išmanaus judumo mūsų judumas tampa darnesnis. Todėl Europos Komisija siūlo atnaujinti 2010 m. ITS direktyvą, ją pritaikant prie atsirandančių naujų judumo keliuose galimybių, judumo programėlių ir susietojo bei automatizuoto judumo. Mūsų pasiūlymu bus skatinamas spartesnis naujų pažangių paslaugų diegimas, pasiūlant, kad TEN-T tinkle ir galiausiai visame kelių tinkle skaitmeniniu formatu būtų prieinami tam tikri itin svarbūs kelių, kelionių ir eismo, pavyzdžiui, greičio apribojimo, eismo srautų planų ar kelio darbų, duomenys. Taip pat bus užtikrinama, kad TEN-T tinkle naudotojams būtų teikiamos esminės su sauga susijusios paslaugos.

EK pasiūlymu direktyva bus atnaujinta atsižvelgiant į naujus prioritetus, susijusius su geresnėmis daugiarūšio transporto ir skaitmeninėmis paslaugomis.

Švaresnis, žalesnis, paprastesnis judumas mieste

Naujoji judumo mieste sistema bus naudinga transporto naudotojams ir visiems su jais susijusiems žmonėms. Miestuose gyvena milijonai žmonių. EK pasiūlymu sprendžiamos kai kurios su šia intensyvia ekonomine veikla susijusios judumo problemos: spūstys, išmetamieji teršalai, triukšmas. Judumo mieste sistemoje pateikiamos Europos gairės, kaip miestai gali sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir pagerinti judumą, be kita ko, pasitelkdami darnaus judumo mieste planus. Daugiausia dėmesio bus skiriama viešajam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams. Pasiūlyme taip pat pirmenybė teikiama netaršiems sprendimams, skirtiems miesto transporto parkams, be kita ko, taksi ir pavežėjimo paslaugoms, paskutinės atkarpos pristatymui mieste ir daugiarūšio transporto mazgų statybai bei modernizavimui, taip pat naujiems skaitmeniniams sprendimams ir paslaugoms. Pasiūlyme nurodoma, kokiomis finansavimo galimybėmis gali pasinaudoti vietos ir regionų valdžios institucijos šiems prioritetams įgyvendinti. 2022 m. Europos Komisija ES valstybėms narėms pasiūlys rekomendaciją dėl nacionalinių planų rengimo siekiant padėti miestams rengti judumo planus.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 15 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje