Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. sausio 26 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija pateikė deklaracijos dėl skaitmeninių teisių ir principų visiems ES gyventojams pasiūlymą

Šiandien Europos Komisija pasiūlė Europos Parlamentui ir ES Tarybai pasirašyti deklaraciją dėl teisių ir principų, kuria vadovaujantis bus vykdoma ES skaitmeninė pertvarka.

Merginos naudojasi mobiliasiais įrenginiais

Šiandien Europos Komisija pasiūlė Europos Parlamentui ir ES Tarybai pasirašyti deklaraciją dėl teisių ir principų, kuria vadovaujantis bus vykdoma ES skaitmeninė pertvarka. Deklaracijos dėl skaitmeninių teisių ir principų projekto tikslas – suteikti visiems aiškią informaciją apie Europos propaguojamą ir ginamą skaitmeninę pertvarką. Be to, ja galės vadovautis politikos formuotojai ir su naujomis technologijomis dirbančios bendrovės. ES teisinėje sistemoje įtvirtintos teisės bei laisvės ir principais išreikštos Europos vertybės turėtų būti gerbiamos ne tik realiame gyvenime, bet ir internete. Kai deklaracija bus bendrai patvirtinta, joje apibrėžtą požiūrį į skaitmeninę pertvarką ES propaguos visame pasaulyje.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Norime saugių, žmonėms tarnaujančių technologijų, kurios būtų grindžiamos pagarba mūsų teisėms ir vertybėms. Tai pasakytina ir apie internetą. Be to, norime, kad visi galėtų aktyviai dalyvauti vis labiau skaitmenizuotos visuomenės gyvenime. Šioje deklaracijoje aiškiai nurodomos teisės ir principai, kurių turi būti laikomasi virtualiajame pasaulyje.“

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas kalbėjo: „Norime, kad europiečiai žinotų, jog gyvendami, studijuodami, dirbdami ar užsiimdami verslu Europoje gali pasikliauti aukščiausios klasės junglumu, sklandžia prieiga prie viešųjų paslaugų ir saugia bei sąžininga skaitmenine erdve. Deklaracijoje dėl skaitmeninių teisių ir principų taip pat visiems laikams nustatoma, kad tai, kas yra neteisėta realiame gyvenime, turėtų būti neteisėta ir internete. Be to, norime šiuos principus kaip pavyzdį propaguoti pasaulyje.

Deklaracijos projekte išdėstomos pagrindinės skaitmeninės pertvarkos teisės ir principai. Pavyzdžiui, nustatoma, kad ši pertvarka turi būti orientuota į žmogų, turi būti remiamas solidarumas ir įtrauktis, užtikrinama pasirinkimo laisvė internete, skatinamas dalyvavimas skaitmeninėje viešojoje erdvėje, didinama asmenų sauga, saugumas ir įgalėjimas ir skatinama tvari skaitmeninė ateitis.

Šios teisės ir principai turėtų atsispindėti kasdieniame europiečių gyvenime: visi ir visur turėtų turėti galimybę naudotis įperkamu didelės spartos skaitmeniniu ryšiu, gerai įrengtose klasėse turėtų dirbti skaitmeninių įgūdžių turintys mokytojai, turėtų būti sudarytos sąlygos sklandžiai naudotis viešosiomis paslaugomis, užtikrinta vaikams saugi skaitmeninė aplinka ir sudarytos sąlygos atsijungti po darbo valandų, taip pat turėtų būti galima gauti lengvai suprantamą informaciją apie mūsų skaitmeninių produktų poveikį aplinkai ir kontroliuoti, kaip naudojami mūsų asmeniniai duomenys ir su kuo jais dalijamasi.

Deklaracija grindžiama ES teise, pradedant Sutartimis ir baigiant Pagrindinių teisių chartija, ir Teisingumo Teismo praktika. Be to, ji parengta remiantis Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo patirtimi. Buvęs Europos Parlamento pirmininkas Davidas Sassoli prieigos prie interneto kaip naujos žmogaus teisės idėją propagavo dar 2018 m. Propaguoti ir įgyvendinti deklaracijoje išdėstytus principus, atsižvelgiant į atitinkamas kompetencijos sritis, bus bendras Europos Sąjungos ir valstybių narių politinis įsipareigojimas ir atsakomybė. Siekdama užtikrinti konkretų deklaracijos poveikį, rugsėjo mėn. Europos Komisija pasiūlė stebėti pažangą, vertinti spragas ir metinėje skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitoje teikti rekomendacijas dėl veiksmų.

Raginama, kad deklaracijos projektą aptartų ir ją iki šios vasaros aukščiausiu lygmeniu patvirtintų Europos Parlamentas ir ES Taryba.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Informacijos apie skaitmenines teises ir principus visiems ES gyventojams suvestinė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. sausio 26 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje