Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 3 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija paskelbė pirmuosius kvietimus teikti pasiūlymus pagal programos „Kūrybiška Europa“ paprogramę MEDIA

Europos Komisija paskelbė tris kvietimus teikti pasiūlymus pagal programos „Kūrybiška Europa“ paprogramę MEDIA. 

Kūrybiška Europa

Europos Komisija paskelbė tris kvietimus teikti pasiūlymus pagal programos „Kūrybiška Europa“ paprogramę MEDIA, kuriai 2022 m. numatyta 226 mln. eurų ES lėšų. Taip siekiama remti audiovizualinio sektoriaus atsigavimą ir didinti jo konkurencingumą tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Paskelbti trys nauji kvietimai teikti pasiūlymus: vaizdo žaidimai ir įtraukiojo turinio kūrimas, Europos festivalių tinklai ir „MEDIA 360°“, pritaikyti esamoms sektoriaus šakoms, naujiems talentams ir rinkoms remti, taip pat įvairių sektorių bendradarbiavimui skatinti.

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas pareiškė: „2022 m. labiau remsime Europos kultūros ir kūrybos sektorius, kuriuos stipriai paveikė COVID-19 krizė. Šiandien skelbiame pirmąją dalį iš daugelio finansavimo galimybių, kad palaikytume šį itin svarbų sektorių tiek jam atsigaunant, tiek atsigavus. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ bus investuojama į skaitmeninių technologijų inovacijas ir naujų rūšių turinį – nuo aukščiausios klasės televizijos serialų iki virtualiosios realybės.“

Šiandien pagal programos „Kūrybiška Europa“ tarpsektorinę paprogramę taip pat paskelbtas kvietimas, kuris daugiausia skirtas gebėjimų naudotis žiniasklaidos priemonėmis stiprinimui ir jam numatyta 2,4 mln. eurų ES lėšų.

Kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje veikia programos „Kūrybiška Europa“ centrai: jie atsako į su programa susijusius klausimus ir teikia pagalbą, taip pat padeda bendradarbiauti su kitų šalių organizacijomis.

Daugiau kvietimų teikti pasiūlymus pagal tris pagrindines programos „Kūrybiška Europa“ paprogrames bus paskelbta ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais Europos Komisijos Finansavimo ir konkursų portale.

Visas programos „Kūrybiška Europa“ 2022 m. biudžetas – 385,6 mln. eurų, o tai yra maždaug 30 proc. daugiau nei 2021 m.

Daugiau informacijos:

Programa „Kūrybiška Europa“

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 3 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje