Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 8 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija pasiūlė ES policijos bendradarbiavimo kodeksą

Šiandien EK pasiūlė ES policijos bendradarbiavimo kodeksą, kuriuo siekiama stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą visose ES valstybėse narėse ir suteikti ES policijos pareigūnams šiuolaikiškesnių keitimosi informacija priemonių. 

Policijos pareigūnė

Šiandien Europos Komisija pasiūlė ES policijos bendradarbiavimo kodeksą, kuriuo siekiama stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą visose ES valstybėse narėse ir suteikti ES policijos pareigūnams šiuolaikiškesnių keitimosi informacija priemonių. Kadangi nemažai nusikaltėlių veikia tarpvalstybiniu mastu, ES policijos pareigūnai turi gebėti greitai ir veiksmingai bendradarbiauti. Policijos bendradarbiavimo kodeksas, į kurį įtraukta Rekomendacija dėl operatyvinio policijos bendradarbiavimo ir naujos keitimosi informacija taisyklės, padės pagerinti tarpvalstybines operacijas, užtikrins aiškius keitimosi informacija kanalus bei laiko terminus ir suteiks Europolui tvirtesnį vaidmenį. Be to, peržiūrėtos automatinio keitimosi tam tikrų kategorijų duomenimis taisyklės padės kur kas veiksmingiau susieti nusikaltimus visoje ES. Tai padės užpildyti informacijos spragas, sustiprinti nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą ES ir didinti visų Europos gyventojų saugumą. Šiandien Europos Komisija taip pat teikia ataskaitą apie bendrą pažangą įgyvendinant ES saugumo sąjungos strategiją.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas teigė: „Nusikaltėliai turėtų negalėti išvengti policijos tiesiog persikeldami iš vienos valstybės narės į kitą. Šiandien siūlome taisykles, kad padėtume policijos pareigūnams visoje ES bendradarbiauti siekiant sučiupti nusikaltėlius. Turėdama aiškius keitimosi informacija kanalus policija galės greitai nustatyti įtariamuosius ir surinkti tyrimui reikalingą informaciją.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson sakė: „Šiandienos pasiūlymais bus išspręstos labai praktinės tarpvalstybinės problemos, kurias kasdien patiria Europos policijos pareigūnai. Pavyzdžiui, kokios taisyklės taikomos, jei aktyviai persekiodama nusikaltėlį policija turi kirsti vidaus sieną? Šiuo metu policija privalo laikytis skirtingų ir sudėtingų nacionalinių taisyklių. Mūsų pasiūlymais policijai būtų nustatyta aiški europinė sistema. Policija taip pat turės geresnes priemones keistis informacija, kurios reikia tyrimams, kad mus apsaugotų nuo vis sudėtingesnius metodus taikančių nusikaltėlių.“

Siūlomos toliau nurodytos priemonės.

  • Rekomendacija dėl operatyvinio policijos bendradarbiavimo, kuria nustatomi bendri policijos pareigūnų, vykdančių bendrą patruliavimą ir veikiančių kitos ES valstybės narės teritorijoje, bendradarbiavimo standartai. Tai apima bendrą nusikaltimų, dėl kurių įmanomas persekiojimas kertant sieną, sąrašą ir saugias bendravimo priemones, kad policijos pareigūnai, vykdydami operacijas kitose ES šalyse, galėtų bendrauti su kolegomis. Nors už policijos operacijas ir nusikalstamų veikų tyrimus tebėra atsakingos valstybės narės, dėl šių bendrų standartų policijos pareigūnams bus paprasčiau dirbti kitose ES šalyse. Be to, pagal minėtą rekomendaciją rengiant bendrus mokymus, įskaitant kalbų kursus ir mainų programas, bus skatinama bendra ES viešosios tvarkos palaikymo kultūra.
  • Naujos ES valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimosi informacija taisyklės. Vienos valstybės narės policijos pareigūnai turėtų turėti lygiavertę prieigą prie savo kolegoms kitoje valstybėje narėje prieinamos informacijos – tomis pačiomis sąlygomis. Valstybės narės turėtų įsteigti vieną bendrą kontaktinį centrą, kuris veiktų visą parą kasdien, turėtų pakankamai darbuotojų ir būtų vieno langelio principu veikiantis informacijos mainų su kitomis ES šalimis centras. Prašoma informacija turėtų būti pateikiama per 8 valandas (skubiais atvejais) ir ne vėliau kaip per 7 dienas. Europolo valdoma Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (SIENA) turėtų tapti numatytuoju ryšių kanalu.
  • Peržiūrėtos automatinio keitimosi duomenimis policijos bendradarbiavimo srityje taisyklės pagal Priumo sistemą, siekiant pagerinti, palengvinti ir paspartinti keitimąsi duomenimis ir padėti nustatyti nusikaltėlius. Tai apima įtariamųjų ir nuteistųjų veido atvaizdų ir policijos įrašų įtraukimą į sąrašą duomenų, kuriais keičiamasi automatiškai, ir centrinio maršruto parinktuvo, prie kurio galėtų prisijungti nacionalinės duomenų bazės, įdiegimą, pakeičiant daugybę sąsajų tarp kiekvienos nacionalinės duomenų bazės. Europolas taip pat galės veiksmingiau padėti valstybėms narėms, tikrindamas ES nepriklausančių šalių duomenis valstybių narių duomenų bazėse ir padėdamas nustatyti žinomus ES nepriklausančių šalių nusikaltėlius.

Dabar Europos Parlamentas ir ES Taryba turi išnagrinėti ir priimti siūlomą Direktyvą dėl keitimosi informacija ir Reglamentą dėl automatinio keitimosi duomenimis. Pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl operatyvinio policijos bendradarbiavimo dabar turi apsvarstyti ir priimti ES Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Vėliau rekomendacija būtų pagrindas visoms ES valstybėms narėms atnaujinti savo galiojančius nacionalinius ar dvišalius susitarimus.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 8 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje