Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. liepos 4 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija nustato laikinuosius kompensacinius muitus elektromobiliams iš Kinijos

Šiandien, praėjus devyniems mėnesiams nuo ex officio antisubsidijų tyrimo inicijavimo, Europos Komisija nustatė laikinuosius kompensacinius muitus iš Kinijos importuojamoms elektrinėms transporto priemonėms su baterijomis. 

Europos Sąjungos vėliavos Berlaymont (apkarpyta)

Šiandien, praėjus devyniems mėnesiams nuo ex officio antisubsidijų tyrimo inicijavimo, Europos Komisija nustatė laikinuosius kompensacinius muitus iš Kinijos importuojamoms elektrinėms transporto priemonėms su baterijomis. Remdamasi tyrimu Europos Komisija padarė išvadą, kad elektrinių transporto priemonių su baterijomis vertės grandinė Kinijoje gauna naudos dėl nesąžiningų subsidijų, o tai kelia ekonominės žalos grėsmę ES elektrinių transporto priemonių su baterijomis gamintojams. Atliekant tyrimą taip pat nagrinėtos tikėtinos priemonių pasekmės ir poveikis elektrinių transporto priemonių su baterijomis importuotojams, naudotojams ir vartotojams ES.

Vykdomajam Europos Komisijos pirmininko pavaduotojui Valdžiui Dombrovskiui ir Kinijos prekybos ministrui Wang‘ui Wentao pasikeitus nuomonėmis, konsultacijos su Kinijos vyriausybe pastarąsias savaites suintensyvėjo. Toliau palaikomi ryšiai techniniu lygmeniu, siekiant rasti Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles atitinkantį sprendimą, kuriuo būtų tinkamai sprendžiami Europos Sąjungos iškelti susirūpinimą keliantys klausimai. Bet kokie derybų dėl tyrimo rezultatai turi būti veiksmingi šalinant nustatytas žalingas subsidijavimo formas.

Trims atrinktiems Kinijos gamintojams nustatyti tokie individualūs muitai:

  • BYD: 17,4 proc.,
  • „Geely“: 19,9 proc.,
  • SAIC: 37,6 proc.

Kitiems elektrinių transporto priemonių su baterijomis gamintojams Kinijoje, kurie bendradarbiavo atliekant tyrimą, bet nebuvo atrinkti, nustatomas 20,8 proc. svertinis vidutinis muitas. Kitoms nebendradarbiavusioms bendrovėms nustatomas 37,6 proc. muitas.

Palyginti su 2024 m. birželio 12 d. iš anksto atskleistomis normomis, laikinieji muitai buvo šiek tiek sumažinti remiantis suinteresuotųjų šalių pateiktomis pastabomis dėl skaičiavimų tikslumo. Visos išsamios tyrimo išvados pateiktos įgyvendinimo reglamente, kuris skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Laikinieji muitai bus taikomi nuo 2024 m. liepos 5 d. ne ilgiau kaip keturis mėnesius. Per šį laikotarpį ES valstybių narių balsavimu turi būti priimtas galutinis sprendimas dėl galutinių muitų. Priėmus šį sprendimą muitai taptų galutiniais penkerių metų laikotarpiui.

Procedūra ir tolesni veiksmai

2023 m. spalio 4 d. Europos Komisija oficialiai inicijavo ex officio antisubsidijų tyrimą dėl importuojamų Kinijos kilmės keleivinių elektrinių transporto priemonių su baterijomis. Toks tyrimas turi būti baigtas per ne ilgiau kaip 13 mėnesių nuo jo inicijavimo. Galutinės priemonės turi būti nustatytos ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo laikinųjų muitų nustatymo. Laikinieji kompensaciniai muitai užtikrinami garantija (tokia forma, kurią nustato kiekvienos valstybės narės muitinė) ir tam tikromis aplinkybėmis gali būti renkami tik priėmus sprendimą nustatyti galutinius muitus.

Po įprastos prekybos apsaugos procedūros valstybės narės ne vėliau kaip per 14 dienų nuo laikinųjų priemonių paskelbimo Oficialiajame leidinyje taikydamos rašytinę procedūrą ir paprasta balsų dauguma balsuos dėl laikinųjų priemonių. Šis balsavimas vyks pagal patariamąją procedūrą remiantis komiteto procedūros taisyklėmis (teisiškai nėra privaloma).

Suinteresuotosios šalys taip pat turi galimybę prašyti, kad Europos Komisijos tarnybos jas išklausytų per 5 dienas nuo laikinųjų priemonių įsigaliojimo, ir pateikti pastabas per 15 dienų nuo jų įsigaliojimo. Po to, atsižvelgusi į suinteresuotųjų šalių pastabas, Europos Komisija atskleis savo pasiūlymą dėl galutinių priemonių, jei jų bus, ir suteiks pakankamai laiko (10 dienų) suinteresuotosioms šalims pastaboms pateikti.

Tuomet Europos Komisija pateiks galutinį sprendimą valstybėms narėms, kurios balsuos pagal nagrinėjimo procedūrą remiantis komiteto procedūros taisyklėmis (Europos Komisijos pasiūlymas bus priimtas, nebent jam nepritaria kvalifikuota balsų dauguma). Šis balsavimas bus privalomas. Visos galimos priemonės galios 5 metus, jas bus galima pratęsti pateikus pagrįstą prašymą ir po to atlikus peržiūrą.

Gavus pagrįstą prašymą, galutiniame etape vienam elektrinių transporto priemonių su baterijomis gamintojui Kinijoje – „Tesla“ – gali būti taikoma individualiai apskaičiuota muito norma. Bet kuri kita į galutinę atranką neįtraukta Kinijoje gaminanti bendrovė, pageidaujanti, kad būtų ištirta jos konkreti padėtis, gali prašyti atlikti pagreitintą peržiūrą pagal pagrindinį antisubsidijų reglamentą iš karto po galutinių priemonių nustatymo. Terminas tokiai peržiūrai užbaigti yra 9 mėnesiai nuo prašymo pateikimo.

Pagrindiniai faktai

Apie tyrimą 2023 m. rugsėjo 13 d. savo pranešime apie Europos Sąjungos padėtį (SOTEU) paskelbė Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen. Šis sprendimas buvo grindžiamas didėjančiu įrodymais pagrįstu susirūpinimu dėl pastaruoju metu sparčiai augančio pigių elektrinių transporto priemonių eksporto iš Kinijos į ES. Europos Komisija laikosi griežtų teisinių procedūrų, atitinkančių ES ir PPO taisykles, kad visos susijusios šalys, įskaitant Kinijos vyriausybę ir bendroves ir (arba) eksportuotojus, galėtų pateikti savo pastabas, įrodymus ir argumentus.

Daugiau informacijos

Įgyvendinimo reglamentas

ES prekybos apsaugos politika

Pranešimas spaudai anglų kalba

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. liepos 4 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje