Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gegužės 12 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija kuria solidarumo koridorius, kad padėtų Ukrainai eksportuoti žemės ūkio prekes

Kaip vieną iš ES atsako solidarizuojantis su Ukraina priemonių Europos Komisija šiandien pristatė veiksmus, kuriais siekiama padėti Ukrainai eksportuoti savo žemės ūkio produkciją.

Geležinkelių transportas
Europos Bendrijos, 2001

Kaip vieną iš ES atsako solidarizuojantis su Ukraina priemonių Europos Komisija (EK) šiandien pristatė veiksmus, kuriais siekiama padėti Ukrainai eksportuoti savo žemės ūkio produkciją. Rusijai vykdant invaziją į Ukrainą ir blokuojant jos uostus, iš Ukrainos nebeįmanoma išvežti grūdų ir kitų žemės ūkio prekių. Šioje situacijoje kyla grėsmė pasaulio apsirūpinimui maistu ir reikia skubiai sukurti alternatyvius logistikos maršrutus, kuriuose būtų naudojamas visų susijusių rūšių transportas.

Šiandien paskelbtame komunikate Europos Komisija pateikia solidarumo koridorių kūrimo veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Ukraina galėtų ne tik eksportuoti grūdus, bet ir įsivežti reikiamų prekių, nuo humanitarinės pagalbos iki gyvūnų pašarų ir trąšų.

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Adina Vălean sakė: „20 mln. tonų grūdų greičiau nei per tris mėnesius turi būti išvežta iš Ukrainos naudojant ES infrastruktūrą. Tai milžiniškas uždavinys, todėl labai svarbu koordinuoti ir optimizuoti logistikos grandines, ieškoti naujų maršrutų ir, kiek įmanoma, išvengti kamšaties. Komunikate kalbama ne tik apie skubius sprendimus, bet ir apie vidutinės trukmės ir ilgalaikes priemones Ukrainos infrastruktūrai geriau sujungti ir integruoti į ES infrastruktūrą. Dėl trumpalaikių ir ilgalaikių sprendimų dirbsime su Ukrainos valdžios institucijoms ir glaudžiai bendradarbiausime, visų pirma su valstybėmis narėmis, kurios yra jos kaimynės ir per šią krizę teikė pagalbą negailėdamos jėgų.“

Skubūs transporto spūsčių mažinimo veiksmai

Nepaisant skubių ES ir valstybių narių pastangų palengvinti krovinių vežimą per Ukrainos ir ES sieną, tūkstančiai vagonų ir sunkvežimių laukia Ukrainos pusėje, kol bus atlikti formalumai. Vidutinis vagono laukimo laikas yra 16 dienų, prie kai kurių sienų jis gali siekti iki 30 dienų. Daug grūdų, paruoštų eksportuoti, vis dar sandėliuojama Ukrainos aruoduose. Vienas iš sunkumų yra skirtingas geležinkelio vėžės plotis: Ukrainos vagonai nepritaikyti važiuoti didžiojoje ES geležinkelių tinklo dalyje, todėl prekes reikia perkrauti į sunkvežimius arba į vagonus, kurie gali važiuoti ES standartinio vėžės pločio linijomis. Tai reikalauja daug laiko ir prie sienų trūksta perkrovimo infrastruktūros.

Šioms kliūtims pašalinti ir solidarumo koridoriams sukurti Europos Komisija kartu su ES valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais artimiausiu metu imsis toliau nurodytų prioritetinių veiksmų.

  • Daugiau krovininių riedmenų, laivų ir sunkvežimių: Europos Komisija ragina ES rinkos dalyvius skubiai skirti daugiau transporto priemonių. Paklausai ir pasiūlai suderinti ir reikiamiems kontaktams užmegzti EK sukurs logistikos platformą ir paprašys ES valstybių narių paskirti specialius už solidarumo koridorius atsakingus kontaktinius punktus (veikiančius vieno langelio principu).
  • Transporto tinklų ir perkrovimo terminalų pajėgumai: iš Ukrainos eksportuojamoms žemės ūkio produktų siuntoms turėtų būti teikiama pirmenybė ir infrastruktūros valdytojai šiam eksportui turėtų numatyti geležinkelio pajėgumų. Europos Komisija taip pat ragina rinkos dalyvius skubiai perkelti mobiliuosius grūdų krautuvus į atitinkamus pasienio terminalus perkrovimui paspartinti. Kliūtis šalinti padės ir kelių transporto susitarimas su Ukraina. Siekdama paskatinti ES vežėjus leisti savo transporto priemonėms įvažiuoti į Ukrainą, Europos Komisija išnagrinės papildomų finansinių garantijų galimybes.
  • Muitinės operacijos ir kiti patikrinimai: Europos Komisija ragina nacionalinės valdžios institucijas užtikrinti kuo didesnį lankstumą ir pakankamai personalo procedūroms sienos kirtimo punktuose paspartinti.
  • Prekių sandėliavimas ES teritorijoje: Europos Komisija įvertins turimus sandėliavimo pajėgumus Europos Sąjungoje ir koordinuos veiksmus su valstybėmis narėmis, kad būtų skirta daugiau pajėgumų iš Ukrainos eksportuojamiems produktams laikinai sandėliuoti.

ES ir Ukrainos susisiekimo gerinimas vidutinės trukmės laikotarpiu

Vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu Europos Komisija taip pat dirbs, kad didėtų naujų eksporto koridorių infrastruktūros pajėgumai ir atstatant Ukrainą būtų kuriamos naujos infrastruktūros jungtys. Per kitą Europos infrastruktūros tinklų priemonės kvietimų teikti pasiūlymus raundą bus leidžiama remti projektus, kuriais gerinamos transporto jungtys su Ukraina, įskaitant geležinkelių jungtis ir kelių ir geležinkelių terminalus. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Europos Komisija šiandien priėmė sprendimą pasirašyti aukšto lygio susitarimą su Ukraina dėl transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) žemėlapių atnaujinimo vykdant Europos Komisijos politiką plėsti TEN-T į kaimynines šalis.

Pagrindiniai faktai

Įprastomis aplinkybėmis Ukraina 75 proc. savo grūdų produkcijos eksportuoja ir iš jos gauna apie 20 proc. metinių eksporto pajamų. Iki karo 90 proc. grūdų ir aliejingų sėklų Ukraina eksportuodavo per jai priklausančius Juodosios jūros uostus. Maždaug trečdalis eksportuojamos produkcijos skirta atitinkamai Europai, Kinijai ir Afrikai.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos komunikatas „Veiksmų planas dėl ES ir Ukrainos solidarumo koridorių Ukrainos žemės ūkio produkcijos eksportui ir dvišalei prekybai su ES palengvinti“

Europos Komisijos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos aukšto lygio susitarimo dėl transeuropinio transporto tinklo Ukrainoje orientacinių žemėlapių pasirašymo

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gegužės 12 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje