Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. lapkričio 22 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija išmokėjo Ukrainai dar 1,5 mlrd. eurų pagalbos

Šiandien Europos Komisija išmokėjo 1,5 mlrd. eurų iš Ukrainai skirto iki 18 mlrd. eurųmakrofinansinės pagalbos (MFP)+paketo.

ES ir Ukrainos vėliavos

Šiandien Europos Komisija išmokėjo 1,5 mlrd. eurų iš Ukrainai skirto iki 18 mlrd. eurųmakrofinansinės pagalbos (MFP)+paketo. Šia priemone ES siekia padėti Ukrainai patenkinti neatidėliotinus finansavimo poreikius, 2023 m. teikdama stabilią, nuspėjamą ir didelę finansinę paramą. Įskaičius šiandieninį mokėjimą Ukraina šiais metais gavo 16,5 mlrd. eurų „makrofinansinės pagalbos (MFP)+“ paketo.

Ši parama padės Ukrainai toliau mokėti atlyginimus bei pensijas ir toliau teikti pagrindines viešąsias paslaugas, pvz., ligoninių, mokyklų ir būsto perkeltiems asmenims paslaugas. Tai taip pat leis Ukrainai užtikrinti makroekonominį stabilumą ir atkurti svarbią Rusijos agresijos karo metu sugriautą infrastruktūrą, pavyzdžiui, energetikos infrastruktūrą, vandens sistemas, transporto tinklus, kelius ir tiltus.

Šiandienos mokėjimas atliekamas po to, kai spalio 18 d. Europos Komisija nustatė, jog Ukraina ir toliau daro pakankamą pažangą įgyvendindama sutartas politikos sąlygas ir laikosi atskaitomybės reikalavimų, kuriais siekiama užtikrinti skaidrų ir veiksmingą lėšų naudojimą. Ukraina padarė didelę pažangą didindama finansinį stabilumą (palaipsniui naikindama laikiną ekstremaliosios padėties mokesčių sistemą), stiprindama teisinės valstybės principo laikymąsi (pavyzdžiui atkurdama Aukščiausios teisingumo tarybos ir Aukščiausios teisėjų kvalifikacinės komisijos veiklą). Be to, Ukraina padarė didelę pažangą gerindama savo energetinę sistemą (restruktūrizavo dujų transportavimo tinklo valdytoją) ir skatindama palankesnę verslo aplinką.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Su šiandien išmokėtais 1,5 mlrd. eurų mūsų makrofinansinė pagalba Ukrainai nuo metų pradžios sudaro 16,5 mlrd. eurų. Akivaizdu kad Rusijos agresijos karo metu ši Europos finansinė parama yra išties svarbi Ukrainos ekonominiam stabilumui ir jos esminių viešųjų paslaugų tęstinumui užtikrinti. Mūsų bendra parama Ukrainai, įskaitant karinę įrangą, šiuo metu siekia beveik 85 mlrd. eurų. Mes ir toliau palaikysime Ukrainą – iki 2027 m. siūlome suteikti dar 50 mlrd. eurų paramos.“

Visa ES parama Ukrainai ir ukrainiečiams nuo karo pradžios siekia apie 85 mlrd. eurų. Tai apima ES, valstybių narių ir Europos finansų įstaigų finansinę, humanitarinę, skubią biudžeto ir karinę paramą Ukrainai, o taip pat išteklius, skirtus padėti valstybėms narėms patenkinti nuo karo bėgančių ukrainiečių poreikius. Daugiau informacijos pateikiama šioje informacijos suvestinėje.

Birželio 20 d. Europos Komisija pasiūlė sukurti specialią priemonę, pagal kurią 2024–2027 m. Ukrainai būtų teikiama nuosekli, nuspėjama ir lanksti parama, kurios bendra suma siektų iki 50 mlrd. eurų.

Pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. lapkričio 22 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje