Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. birželio 7 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija Europos sveikatos sąjungą papildo dar vienu ramsčiu – nauju visapusišku požiūriu į psichikos sveikatą

Europos Komisija Europos sveikatos sąjungą papildo dar vienu ramsčiu – nauju visapusišku požiūriu į psichikos sveikatą. 

Žmonės ir saulėlydis
Europos Sąjunga, 2021

Šiandien vykdydama Pirmininkės U. von der Leyen 2022 m. pranešime apie Sąjungos padėtį prisiimtą įsipareigojimą Europos Komisija Europos sveikatos sąjungą papildo dar vienu ramsčiu – nauju visapusišku požiūriu į psichikos sveikatą.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Psichikos sveikata mūsų gerovei yra tokia pat svarbi kaip ir fizinė sveikata. Piliečiai tai dar kartą priminė Konferencijoje dėl Europos ateities. Šiandien žengiame svarbų paramos Europos psichikos sveikatos politikai žingsnį remdami pažeidžiamiausių žmonių, įskaitant iš Ukrainos bėgančius žmones ir vaikus, psichikos sveikatą. Tai vaikai, kurie turi pergyventi baisią patirtį. Mūsų europinis požiūris yra pirmasis tokio pobūdžio požiūris, pagal kurį psichikos sveikata prilyginama fizinei sveikatai ir parodo viską, ką darome siekdami užtikrinti, kad parama būtų prieinama visiems, kuriems jos reikia.“

Šis požiūris yra pirmas svarbus žingsnis siekiant psichikos sveikatą prilyginti fizinei sveikatai ir užtikrinti naują tarpsektorinį požiūrį į psichikos sveikatos problemas. Įgyvendindama 20 pavyzdinių iniciatyvų ir skirdama 1,23 mlrd. EUR ES finansavimą įvairiomis finansinėmis priemonėmis Europos Komisija rems valstybes nares, teikiančias prioritetą žmonėms ir jų psichikos sveikatai.

Šiandienos komunikatas pateiktas laiku: prieš COVID-19 pandemiją psichikos sveikatos problemos jau pasireiškė 1 žmogui iš 6 ES, o dėl pastaraisiais metais patirtų precedento neturinčių krizių padėtis dar pablogėjo. Neveikimo kaina yra didelė ir siekia 600 mlrd. EUR.

Psichikos sveikatos klausimai: pagrindiniai psichikos sveikatos problemų sprendimo aspektai

Atsižvelgiant į reikšmingus technologinius, ekologinius ir visuomeninius pokyčius, darančius poveikį žmonių gebėjimui prisitaikyti, ES veiksmai psichikos sveikatos srityje bus grindžiami trimis pagrindiniais principais:

i) tinkama ir veiksminga prevencija,

ii) kokybiškų ir įperkamų psichikos sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugų prieinamumu ir

iii) reintegracija į visuomenę po pasveikimo.

Vadovaujantis šiuo visapusišku požiūriu atsižvelgiama į psichikos sveikatos aspektus visose politikos srityse, kad būtų pripažinti daugialypiai psichikos ligų rizikos veiksniai. Laikantis šio požiūrio, konkretūs veiksmai apims plačias politikos sritis ir pastangas siekiant:

  • Ugdyti gerą psichikos sveikatą vykdant prevenciją ir anksti nustatant problemas, be kita ko, įgyvendinant Europos depresijos ir savižudybių prevencijos iniciatyvą, Europos psichikos sveikatos kodeksą ir stiprinant smegenų sveikatos mokslinius tyrimus.
  • Investuoti į mokymą ir gebėjimų stiprinimą, kuriais stiprinama psichikos sveikata visose politikos srityse ir gerinamas gydymo ir priežiūros prieinamumas. Veiksmai apims specialistų mokymo ir mainų programas ir techninę paramą psichikos sveikatos reformoms nacionaliniu lygmeniu.
  • Užtikrinti gerą psichikos sveikatą darbe didinant informuotumą ir gerinant prevenciją. Tai bus daroma, pavyzdžiui, vykdant Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) ES masto informuotumo didinimo kampanijas ir būsimą ES iniciatyvą dėl psichosocialinės rizikos darbe.
  • Apsaugoti vaikus ir jaunimą jų pažeidžiamiausiais formavimosi metais, atsižvelgiant į didėjantį spaudimą ir iššūkius. Priemonės apima vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos tinklą, prevencijos priemonių rinkinį, skirtą vaikų pagrindiniams psichikos ir fizinę sveikatą lemiantiems veiksniams, ir geresnę apsaugą internete ir socialiniuose tinkluose.
  • Spręsti pažeidžiamų grupių problemas teikiant tikslinę paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikia, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėms, sunkioje ekonominėje ar socialinėje padėtyje atsidūrusiems asmenims ir migrantams ir (arba) pabėgėliams. Ypatingas dėmesys skiriamas nuo konfliktų nukentėjusiems gyventojams, visų pirma iš Ukrainos perkeltiems žmonėms (ypač vaikams) ir vaikams Ukrainoje, nukentėjusiems nuo karo traumų.
  • Rodyti pavyzdį tarptautiniu lygmeniu didinant informuotumą ir teikiant kokybišką paramą psichikos sveikatos srityje ekstremaliųjų humanitarinių situacijų atveju.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. birželio 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje