Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. lapkričio 29 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija ES paramai gauti siūlo 166 tarpvalstybinius energetikos projektus, galinčius padėti įgyvendinti Europos žaliąjį kursą

Europos Komisija žengė dar vieną žingsnį siekdama pritaikyti ES energetikos sistemą ateičiai – patvirtino pirmąjį bendro intereso projektų (BIP) ir abipusio intereso projektų (AIP) sąrašą.

Žaliasis kursas - banner

Europos Komisija žengė dar vieną žingsnį siekdama pritaikyti ES energetikos sistemą ateičiai – patvirtino pirmąjį bendro intereso projektų (BIP) ir abipusio intereso projektų (AIP) sąrašą. Į jį įtraukti projektai visiškai atitinka Europos žaliąjį kursą. Šie svarbiausi tarpvalstybiniai energetikos infrastruktūros projektai padės ES įgyvendinti energetikos ir klimato srityse užsibrėžtus plataus užmojo tikslus. Šiems projektams bus taikomos supaprastintos leidimų išdavimo bei reguliavimo procedūros ir galės būti skiriama ES finansinė parama iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšų.

Šis sąrašas patvirtintas pagal peržiūrėtą Transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) reglamentą, kuriuo nutraukiama parama iškastinio kuro infrastruktūrai ir vietoj to dėmesys sutelkiamas į tarpvalstybinę ateities energetikos infrastruktūrą. Šis sąrašas apima BIP, t. y. ES teritorijoje vykdomus projektus, ir pirmą kartą – AIP, t. y. projektus, kuriais kuriamos ES jungtys su kitomis šalimis. Europos Komisija užtikrins, kad projektai būtų greitai užbaigti ir galėtų padėti iki 2030 m. padvigubinti ES tinklo pajėgumą ir pasiekti ES nusistatytą 42,5 proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies tikslą.

Už energetiką atsakinga Komisijos narė Kadri Simson sakė: „Šiandien pateiktu tarpvalstybinių projektų sąrašu braižomas naujas Europos energetikos žemėlapis. Iškastinio kuro infrastruktūrai skirto ES finansavimo era baigėsi. Atėjo laikas investuoti į energetikos infrastruktūrą, pritaikytą prie lankstesnės, labiau decentralizuotos ir skaitmenizuotos sistemos, kurioje vartotojai yra ir gamintojai, o didžioji dalis energijos gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių.“

Iš 166 atrinktų bendro intereso projektų ir abipusio intereso projektų:

  • daugiau nei pusė – 85 projektai – yra elektros tinklų, jūrinių tinklų ir išmaniųjų elektros tinklų projektai. Daugelį jais sukursimų objektų numatoma perduoti eksploatuoti 2027–2030 m.;
  • 65 projektai yra pirmą kartą į sąrašą įtraukiami vandenilio ir elektrolizerių projektai, atliksiantys svarbų vaidmenį sudarant sąlygas integruoti energetikos sistemas ir mažinti ES pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro;
  • 14 projektų yra CO tinklų projektai, atitinkantys mūsų tikslą sukurti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo rinką.

BIP ir AIP projektų sąrašas, kurį Europos Komisija patvirtino priimdama deleguotąjį aktą pagal TEN-E reglamentą, dabar bus pateiktas peržiūrėti Europos Parlamentui ir ES Tarybai. Abi teisėkūros institucijos turi per du mėnesius arba patvirtinti, arba atmesti visą sąrašą, tačiau negali jo keisti. Jų prašymu šios procedūros terminas gali būti pailgintas dviem mėnesiais. Kai sąrašas bus patvirtintas, Europos Komisija bendradarbiaus su projektų rengėjais ir valstybėmis narėmis, kad padėtų greitai įgyvendinti jame išvardytus projektus laikantis šiandien pateiktame ES tinklų plėtros veiksmų plane pasiūlytų sustiprintų priemonių.

Pagrindiniai faktai

2023 m. lapkričio 28 d. patvirtintas sąrašas yra 6-asis Europos Sąjungos BIP sąrašas ir pirmasis pagal 2022 m. priimtą peržiūrėtą TEN-E reglamentą sudarytas Europos Sąjungos BIP ir AIP sąrašas. Peržiūrėtu reglamentu užtikrinama, kad ES remiami tarpvalstybiniai energetikos infrastruktūros projektai padėtų ES siekti Europos žaliojo kurso komunikate užsibrėžtų klimato ir energetikos sričių tikslų. Kaip nustatyta TEN-E reglamente, tokie sąrašai priimami kas dvejus metus, išsamiai pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais TEN-E reglamentu įsteigtose regioninėse grupėse.

Daugiau informacijos

Deleguotasis reglamentas dėl pirmojo Sąjungos bendro ir abipusio intereso projektų sąrašo

Priedas, kuriame pateikiamas pirmasis ES bendro ir abipusio intereso projektų sąrašas

Klausimai ir atsakymai

Bendro intereso projektai

Interaktyvus BIP žemėlapis

Transeuropiniai energetikos tinklai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. lapkričio 29 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje