Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. birželio 16 d.Skaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija apžvelgia COVID-19 pandemijos pamokas

social_media_-_covid-19_0.jpg
© EU
Europos Komisija pateikė komunikatą, kuriame apžvelgiamos pirmosios pastaruosius 18 mėnesių trukusios COVID-19 pandemijos pamokos ir šių pamokų išvados, į kurias bus atsižvelgta siekiant pagerinti ES ir nacionalinio lygmens veiksmus.

Dešimties išvadų sąrašas nėra išsamus, tačiau leidžia susidaryti pirmą vaizdą apie tai, ką jau dabar reikia padaryti visų europiečių labui:

  1. Siekiant greičiau nustatyti ekstremaliąsias situacijas ir į jas reaguoti, būtina patikima visuotinė sveikatos priežiūra ir geresnė informacijos apie pandemiją rinkimo Europos sistema. ES turėtų vadovauti pastangoms sukurti naują patikimą visuotinę priežiūros sistemą, grindžiamą palyginamais duomenimis. 2021 m. bus pradėta įgyvendinti nauja, tobulesnė Europos informacijos apie pandemiją rinkimo sistema.
  2. Jei mokslinės rekomendacijos būtų aiškesnės ir labiau koordinuotos, būtų lengviau priimti politinius sprendimus ir informuoti visuomenę. Iki 2021 m. pabaigos ES turėtų paskirti Europos vyriausiąjį epidemiologą ir parengti atitinkamą valdymo struktūrą.
  3. Siekiant geresnio pasirengimo, būtinos nuolatinės investicijos, tikrinimas ir peržiūra. Europos Komisija turėtų parengti metinę pasirengimo lygio ataskaitą.
  4. Ekstremaliųjų situacijų priemonės turi būti tokios, kad pradėti jas taikyti būtų galima greičiau ir lengviau. ES turėtų sukurti ekstremaliosios situacijos ES dėl pandemijos aktyvavimo sistemą ir krizinių situacijų priemonių rinkinį.
  5. Koordinuotos priemonės Europai turėtų tapti įprasta reakcija. Greitai, dar iki metų pabaigos, turėtų būti sukurta Europos sveikatos sąjunga, taip pat turėtų būti sustiprintas institucijų veiklos koordinavimas ir darbo metodai.
  6. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ypatingos svarbos įrangos ir vaistų tiekimą, būtina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė ir patikimesnės tiekimo grandinės. Iki 2022 m. pradžios turėtų pradėti veikti Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA) ir kuo greičiau turėtų būti parengtas bendriems Europos interesams svarbus sveikatos projektas, būtinas proveržio inovacijoms vaistų srityje. Projektas „EU Fab“ turėtų užtikrinti, kad ES turėtų pakankamai pajėgumų per metus pagaminti 500–700 mln. vakcinų dozių ir kad pusė šių dozių būtų patiektos per pirmuosius šešis pandemijos mėnesius.
  7. Siekiant, kad klinikiniai moksliniai tyrimai būtų spartesni, platesnės aprėpties ir veiksmingesni, būtinas Europos masto požiūris. Turėtų būti sukurta plataus masto daugiacentrių klinikinių tyrimų ES platforma.
  8. Gebėjimas įveikti pandemiją priklauso nuo to, ar bus nuolat daugiau investuojama į sveikatos priežiūros sistemas. Valstybėms narėms turėtų būti teikiama parama, kad investuodamos į ekonomikos gaivinimą ir atsparumo didinimą jos galėtų didinti bendrą sveikatos priežiūros sistemų atsparumą.
  9. Pandemijų prevencija, pasirengimas joms ir reagavimas į jas yra visuotinis Europos prioritetas. ES turėtų toliau vadovauti visuotiniam atsakui, visų pirma per priemonę COVAX, ir stiprinti pasaulinę sveikatos saugumo struktūrą atlikdama pagrindinį vaidmenį stiprinant Pasaulio sveikatos organizaciją. Taip pat reikėtų plėtoti parengties pandemijoms partnerystes su pagrindiniais partneriais.
  10. Turėtų būti plėtojamas labiau koordinuotas ir sudėtingesnis kovos su klaidingos informacijos platinimu ir dezinformacija metodas.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „ES visapusiškas atsakas į pandemiją buvo precedento neturinčio masto ir įgyvendintas per rekordiškai trumpą laiką, o tai įrodo bendrų pastangų Europoje svarbą. Kartu pasiekėme tai, ko nė viena ES valstybė narė nebūtų galėjusi pasiekti veikdama atskirai. Tačiau kartu pamatėme, kas pasiteisino ir ką galėtume daryti geriau, jei su pandemija susidursime ateityje. Dabar šią patirtį turime paversti pokyčiais.“

Šia ataskaita apie pirmąsias COVID-19 pandemijos pamokas bus remiamasi vadovų diskusijose birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime. Ji bus pateikta Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai, o EK ja remsis 2021 m. antroje pusėje įgyvendindama tolesnius veiksmus, kuriais sieks konkrečių rezultatų.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. birželio 16 d.