Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. vasario 1 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

„Eurobarometras“: ES ekonomikos gaivinimo planas „NextGenerationEU“ atitinka piliečių lūkesčius ir poreikius

Didžioji dauguma ES piliečių pritaria ES ekonomikos gaivinimo planui „NextGenerationEU“.

NextGenerationEU

Didžioji dauguma ES piliečių pritaria ES ekonomikos gaivinimo planui „NextGenerationEU“.

Naujos „Eurobarometro“ apklausos rezultatai rodo, jog daugiau kaip septyni iš dešimties respondentų Lietuvoje pritaria solidarumo principui, kuriuo grindžiama priemonė „NextGenerationEU“ (Lietuvoje – 72 proc., ES – 74 proc.). Laikydamosi šio principo valstybės narės susitaria finansiškai remti viena kitą, kad po COVID-19 pandemijos taptų stipresnės. Labiausiai tam pritaria Maltos (85 proc.) ir Portugalijos (86 proc.) gyventojai. Dauguma – daugiau kaip du trečdaliai – respondentų Lietuvoje taip pat sutinka, kad mokėjimai valstybėms narėms pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP, angl. RRF), kuri yra pagrindinė priemonės „NextGenerationEU“ dalis, turėtų priklausyti nuo sutartų reformų ir investicijų įgyvendinimo (Lietuvoje – 68 proc., ES – 64 proc.). Daugiausiai pritariančių šiam teiginiui yra Kroatijoje (78 proc.) ir Kipre (76 proc.).

Atsakydami į klausimą apie politikos sritis, kurias ES turėtų labiausiai remti, lietuviai tarp prioritetų nurodė sveikatą (Lietuvoje – 61 proc. ES – 57 proc.), energetikos, aplinkosaugos ir klimato kaitos sritį (Lietuvoje – 47 proc. ES – 48 proc.), užimtumą ir darbo sąlygų gerinimą (Lietuvoje – 40 proc. ES – 37 proc.). Piliečių kaip prioritetinės nurodytos sritys iš esmės atitinka šešis EGADP ramsčius, o tai rodo, jog priemonė sukurta taip, kad atitiktų piliečių lūkesčius ir poreikius.

66 proc. respondentų Lietuvoje ir ES mano, kad priemonė „NextGenerationEU“ turės teigiamą poveikį ateities kartoms. Daugiausiai taip manančių – Lenkijoje: čia net 78 proc. respondentų optimistiškai vertina ilgalaikį ekonomikos gaivinimo plano poveikį. 64 proc. lietuvių (ES – 61 proc.) mano, kad planas paskatins ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Trys ketvirtadaliai respondentų Lietuvoje (Lietuvoje 78 proc., ES – 75 proc.) pritaria planui „REPowerEU“, kuris grindžiamas EGADP ir yra skirtas padėti valstybėms narėms pasiekti didesnę energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos. Šiam planui pritaria dauguma piliečių visose valstybėse narėse, o daugiausia pritariančių – Rumunijoje (87 proc.) ir Portugalijoje (91 proc.).

Specialioji „Eurobarometro“ apklausa „ES ekonomikos gaivinimo planas „NextGenerationEU““ buvo atlikta 27 valstybėse narėse 2022 m. gruodžio 7–13 d. Internetu apklausti 26 872 ES šalių piliečiai. Lietuvoje apklausti 1 056 respondentai.

Išsamesnė informacija pateikiama šiai „Eurobarometro“ apklausai skirtoje interneto svetainėje.

Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (angl. RRF) – tai daugiau nei 800 mlrd. eurų Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo plano NextGenerationEU, sukurto reaguojant į pandemijos sukeltas ekonomikos problemas, dalis. Iš šios priemonės Lietuvai pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ skirta daugiau nei 2 mlrd. eurų subsidijų žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai bei svarbioms struktūrinėms reformoms įgyvendinti. Lietuva taip pat turi galimybę pasinaudoti 3 mlrd. eurų paskola šiandienos iššūkiams spręsti.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. vasario 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje