Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

ES taksonomija. Siekdama paspartinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą Europos Komisija pristato papildomą klimato srities deleguotąjį aktą

Šiandien Europos Komisija pateikė Taksonomiją papildantį klimato srities deleguotąjį aktą dėl klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taikomą tam tikrai dujų ir branduolinei veiklai. 

vėjo turbinos

Šiandien Europos Komisija pateikė Taksonomiją papildantį klimato srities deleguotąjį aktą dėl klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taikomą tam tikrai dujų ir branduolinei veiklai. Europos Komisijos narių kolegija pasiekė politinį susitarimą dėl teksto, kuris bus oficialiai priimtas, kai bus išverstas į visas ES kalbas.

Norint, kad Europos Sąjunga iki 2050 m. neutralizuotų savo poveikį klimatui, reikės daug privačių investicijų. ES taksonomija siekiama privačias investicijas nukreipti į veiklą, padedančią neutralizuoti poveikį klimatui. Taksonomijoje pateikta veiklos klasifikacija nelemia, ar tam tikros technologijos bus įtrauktos į ES valstybių narių energijos rūšių derinį, ar ne. Jos tikslas – pasinaudojant visais įmanomais sprendimais paspartinti pertvarką, kad pasiektume savo klimato srities tikslus. Atsižvelgdama į mokslines rekomendacijas ir dabartinę technologijų pažangą, Europos Komisija mano, kad šioje pertvarkoje privačios investicijos į dujų ir branduolinę veiklą galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį. Atrinkta dujų ir branduolinė veikla atitinka ES klimato ir aplinkos apsaugos tikslus ir leis mums sparčiau pereiti nuo taršesnės veiklos, pavyzdžiui, anglių naudojimo, prie neutralaus poveikio klimatui ateities, kuri bus daugiausia grindžiama atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais.

Šiandien pateiktu papildomu klimato srities deleguotuoju aktu:

  • į ES taksonomiją įtraukiama papildomų energetikos sektoriaus ekonominės veiklos rūšių. Tekste išdėstytos aiškios ir griežtos Taksonomijos reglamento 10 straipsnio 2 dalimi grindžiamos sąlygos, pagal kurias perėjimo veikla, kuriai nuo 2022 m. sausio 1 d. taikomas pirmasis deleguotasis aktas dėl klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, gali būti papildyta tam tikromis dujų ir branduolinės veiklos rūšimis. Šios griežtos sąlygos yra šios: veikla (tiek dujų, tiek branduolinė) turi padėti pereiti prie neutralaus poveikio klimatui; branduolinė veikla turi atitikti branduolinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus; dujų veikla turi padėti pereiti nuo anglių prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo. Visai pirmiau nurodytai veiklai taikoma ir daugiau sąlygų – visos jos išdėstytos šiandien pateiktame papildomame deleguotajame akte;
  • įmonėms nustatomi specialūs informacijos atskleidimo reikalavimai, susiję su jų veikla dujų ir branduolinės energetikos sektoriuose. Siekdama užtikrinti skaidrumą, Europos Komisija šiandien iš dalies pakeitė Deleguotąjį aktą dėl informacijos atskleidimo pagal Taksonomijos reglamentą, kad investuotojai būtų informuoti apie tai, kurios investavimo galimybės apima dujų ar branduolinę veiklą, ir priimti informacija pagrįstus sprendimus.

Papildomo deleguotojo akto tekstas parengtas pasikonsultavus su ES valstybių narių ekspertų grupe tvarių finansų klausimams ir Tvaraus finansavimo platforma. Europos Komisija taip pat išklausė Europos Parlamento nuomones šiuo klausimu. Europos Komisija atidžiai išnagrinėjo iš šių grupių gautą informaciją ir į ją atsižvelgė rengdama šiandien pateiktą tekstą. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į grįžtamąją informaciją buvo taip patikslinti techninės analizės kriterijai ir informacijos atskleidimo bei tikrinimo reikalavimai, kad jie būtų aiškesni ir lengviau taikomi.

Europos Komisijos narių pasisakymai:

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Neutralus poveikis klimatui yra mūsų misija ir pareiga. Jei norime pasiekti 2030 m. ir 2050 m. tikslus, turime veikti dabar. Šiandienos deleguotuoju aktu siekiama padėti ES ekonomikai įgyvendinti teisingą energetinę pertvarką, kuri bus mūsų tiltas į atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais grindžiamą žaliosios energetikos sistemą. Jis padės greičiau pritraukti privačių investicijų, kurių ypač reikia šiame dešimtmetyje. Šiandienos naujosiomis taisyklėmis taip pat didinamas skaidrumas ir griežtinami informacijos atskleidimo reikalavimai, kad investuotojai išvengtų „žaliojo smegenų plovimo“ ir galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus.“

Už finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą atsakinga Europos Komisijos narė Mairead McGuinness pridūrė: „ES yra įsipareigojusi iki 2050 m. neutralizuoti savo poveikį klimatui. Kad tai pasiektume, turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis. Klimato tikslams pasiekti labai reikalingos privačios investicijos į pertvarką. Šiandien nustatydami griežtas sąlygas siekiame, kad kuo daugiau finansavimo būtų nukreipta nuo žalingų energijos šaltinių, pavyzdžiui, anglių, ir skirta pertvarkai remti. Be to, didiname rinkos skaidrumą, kad investuotojai, priimdami sprendimus dėl investicijų, galėtų aiškiai matyti, ar jos susijusios su dujų ir branduoline veikla.“

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje