Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. liepos 7 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

ES taksonomija. Europos Komisija palankiai vertina Europos Parlamento balsavimo dėl papildomo deleguotojo akto rezultatus

Europos Komisija palankiai vertina Europos Parlamento balsavimo dėl papildomo deleguotojo akto dėl klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taikomo tam tikrai dujų ir branduolinei veiklai, rezultatus.

Klimato kaita
European Union, 2017

Europos Komisija palankiai vertina Europos Parlamento balsavimo [2022 m. liepos 6 d.] dėl papildomo deleguotojo akto dėl klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taikomo tam tikrai dujų ir branduolinei veiklai, rezultatus.

Šiuo balsavimu palankiai įvertinama mūsų pragmatiška ir realistiška nuostata padėti daugybei ES valstybių narių pereiti prie neutralaus poveikio klimatui.

Neutralus poveikis klimatui yra mūsų tikslas ir teisinis įsipareigojimas. Esame įsipareigoję naudoti visas turimas priemones, kad atsisakytume daug anglies dioksido išmetančių energijos šaltinių.

Neišprovokuota Rusijos karinė agresija Ukrainos atžvilgiu – dar viena paskata kuo sparčiau pereiti prie švarių energijos šaltinių. Planas „REPowerEU“ ir papildomas deleguotasis aktas atspindi šią tikrovę ir padeda mažinti mūsų priklausomybę nuo Rusijos dujų.

Už finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą atsakinga Europos Komisijos narė Mairead McGuinness sakė: „Džiaugiuosi šio balsavimo rezultatais. Papildomas deleguotasis aktas yra pragmatiškas pasiūlymas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad privačios investicijos į dujas ir branduolinę energiją, reikalingos mūsų energetikos pertvarkai, atitiktų griežtus kriterijus. Mūsų taksonomijoje investicijoms į atsinaujinančiuosius energijos išteklius jau teikiama pirmenybė – tai mūsų ateitis. Šiuo pasiūlymu užtikrinamas skaidrumas, kad investuotojai žinotų, į ką investuoja. ES pozicija tampa labai aiški.“

Dujos ir branduolinė energija dabar bus įtrauktos į taksonomiją kaip pereinamojo laikotarpio veikla tam tikromis aplinkybėmis ir laikantis griežtų sąlygų. Tai atitinka mūsų kelią nulinio grynojo anglies dioksido kiekio link, kai dujos ir branduolinė energija laikomos tarpiniais perėjimo prie didesnio atsinaujinančiųjų energijos išteklių kiekio etapais. Vidutinės trukmės laikotarpiu vis dar reikia tikslinių investicijų abiejose srityse.

Dujų ir branduolinės energijos pereinamojo laikotarpio veiklos įtraukimas yra nedidelė, bet būtina visos ES taksonomijos, kurioje daugiausia dėmesio skiriama atsinaujinančiajai energijai, dalis. Žalieji investuotojai ir toliau daugiausia dėmesio skirs atsinaujinantiesiems energijos ištekliams ir žaliųjų finansinių produktų kūrimui.

Papildomas deleguotasis aktas bus pradėtas taikyti 2023 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai dėl papildomo deleguotojo akto [2022 m. vasario 2 d.]

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. liepos 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje