Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 9 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

ES ir Čilė stiprina visapusišką politinę ir prekybos partnerystę

Šiandien ES ir Čilė užbaigė derybas dėl ES ir Čilės pažangaus pagrindų susitarimo. Šis susitarimas yra labai svarbus geopolitiniu požiūriu, juo sustiprinamas politinis dialogas, bendradarbiavimas ir skatinama prekyba bei investavimo galimybės.

ES-Čilė (vėliavos)
Europos Sąjunga, 2019

Šiandien Europos Sąjunga ir Čilė užbaigė derybas dėl ES ir Čilės pažangaus pagrindų susitarimo (angl. The EU-Chile Advanced Framework Agreement). Šis susitarimas yra labai svarbus geopolitiniu požiūriu, juo sustiprinamas politinis dialogas, gilinamas bendradarbiavimas ir skatinama prekyba bei investavimo galimybės.  

Prekybos ir investicijų skatinimas

Susitarimas sustiprins ES ir Čilės prekybos ir investicijų santykius ir suteiks naujų galimybių ES įmonėms penktojoje pagal dydį Lotynų Amerikos ekonomikoje:

 • 99,9 proc. ES eksporto nebus taikomi muitai, todėl tikimasi, kad ES eksportas į Čilę padidės iki 4,5 mlrd. EUR;
 • geresnė prieiga prie žaliavų ir švaraus kuro, pavyzdžiui, ličio, vario ir vandenilio, kurie yra labai svarbūs pereinant prie žaliosios ekonomikos;
 • ES bendrovėms lengviau teikti paslaugas Čilėje, įskaitant pristatymo, telekomunikacijų, jūrų transporto ir finansines paslaugas;
 • ES investuotojams Čilėje taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir Čilės investuotojams (ir atvirkščiai), įskaitant energetikos ir žaliavų sektorių;
 • ES bendrovės turės daugiau galimybių Čilėje (o Čilės bendrovės Europos Sąjungoje) sudaryti prekių, paslaugų, darbų ir darbų koncesijų viešųjų pirkimų sutartis;
 • mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas skyrius siekiant padėti užtikrinti, kad mažesnės įmonės visapusiškai pasinaudotų susitarimu, be kita ko, mažinant biurokratizmą.

Tvirtas įsipareigojimas žmogaus teisių, tvarumo ir inovacijų srityse

Susitarimu bus prisidedama prie bendro ES ir Čilės siekio plėtoti vaisingą darnumu ir bendromis vertybėmis grindžiamą partnerystę: 

 • nauji visapusiški straipsniai dėl demokratijos principų, žmogaus teisių ir teisinės valstybės, kuriuose ES ir Čilės bendradarbiavimo pagrindas yra pagrindinės Europos vertybės;
 • išplėstas politinis dialogas, kad jis apimtų tarptautinę taiką, teisingumą ir saugumą;
 • atnaujintas dėmesys mokslui, technologijoms, moksliniams tyrimams ir inovacijoms;
 • plataus užmojo prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, kuriuo patvirtinamas Šalių įsipareigojimas laikytis Tarptautinės darbo organizacijos standartų ir Paryžiaus susitarimo;
 • prekybai ir lyčių klausimams skirtas skyrius, kuriame nustatyti įsipareigojimais panaikinti moterų diskriminaciją;
 • tvarioms maisto sistemoms skirtas skyrius, kuriuo siekiama, kad maisto tiekimo grandinės taptų tvaresnės ir atsparesnės.

Tolesni veiksmai

Modernizuotą ES ir Čilės susitarimą sudarys dvi lygiagrečios teisinės priemonės:

 1. Pažangus pagrindų susitarimas, kuriame, be kita ko, bus a) politikos ir bendradarbiavimo ramstis ir b) prekybos ir investicijų ramstis (į kurį bus įtrauktos investicijų apsaugos nuostatos), su sąlyga, kad jį ratifikuos visos valstybės narės, ir
 2. Laikinasis laisvosios prekybos susitarimas (LLPS), kurį sudarys tik tos pažangaus pagrindų susitarimo prekybos ir investicijų ramsčio dalys, kurios priklauso išimtinei ES kompetencijai (t. y. neįtraukiant investicijų apsaugos nuostatų), kuris turės būti priimtas tik ES ratifikavimo proceso metu. Įsigaliojus pažangiam pagrindų susitarimui, LLPS nebeteks galios.

Visų pirma tiek ES, tiek Čilė atliks teisinį susitarimo patikrinimą. Vėliau ES pasiūlys sudaryti ir ratifikuoti pažangų pagrindų susitarimą ir LLPS.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 9 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje