Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. liepos 20 d.Atstovybė Lietuvoje

ES investuos beveik 1,2 mlrd. EUR, kad paremtų 61 gynybos pramonės bendradarbiavimo projektą

Šiandien Europos Komisija paskelbė apie planus skirti beveik 1,2 mlrd. EUR ES finansavimą siekiant paremti 61 gynybos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendradarbiavimo projektą. 

EGF - ginkluotė
Europos Sąjunga, 2018

Šiandien Europos Komisija paskelbė apie planus skirti beveik 1,2 mlrd. EUR ES finansavimą siekiant paremti 61 gynybos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendradarbiavimo projektą. Šie projektai atrinkti po pirmą kartą paskelbtų kvietimų teikti pasiūlymus, finansuojamus Europos gynybos fondo (EGF) lėšomis.

Atrinkus finansuojamus pasiūlymus, EGF rems aukščiausios klasės gynybos pajėgumų projektus, pavyzdžiui, naujos kartos naikintuvų, tankų ir laivų, taip pat ypatingos svarbos gynybos technologijų, pavyzdžiui, karinės debesijos, dirbtinio intelekto, puslaidininkių, kosmoso, kibernetinių ar medicininių reagavimo priemonių. Jis taip pat skatins perversmines technologijas, visų pirma kvantinių technologijų ir naujų medžiagų srityje, ir įtrauks perspektyvias MVĮ ir startuolius.

Sveikindama šį svarbų Europos bendradarbiavimo gynybos srityje žingsnį, vykdomoji Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager pareiškė: „Aukštos kokybės projektų atranka parodė, kad Europoje iš tikrųjų galimas gynybos pramonės bendradarbiavimas ir jis net gali būti plataus masto. Beveik 700 įmonių, kurios, padedamos ES lėšomis, tirs ir plėtos naujos kartos novatoriškas gynybos technologijas, sukurs atsparią ir konkurencingą pramoninę bazę. 43 proc. atrinktuose projektuose dalyvaujančių subjektų yra MVĮ – tai rodo, kad Europos gynybos fondo programa iš tiesų apima visą ES pramonės vertės grandinę.“

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas pridūrė: „61 Europos bendradarbiavimo gynybos srityje projektui skyrus 1,2 mlrd. EUR investicijų, Europos gynybos fondas šiandien duoda konkrečių rezultatų kuriant labiau integruotą Europos gynybos pramonę, skatinančią inovacijas ir teikiančią mūsų ginkluotosioms pajėgoms pažangiausius pajėgumus. Dalyvaujant Europos gynybos fondui Europos bendradarbiavimas gynybos srityje tampa vis įprastesnis. Pirkimus vykdant drauge, lėšos panaudojamos geriau. Tai naudinga visoms valstybėms narėms ir Europos gynybos įmonėms: tiek didelėms, tiek ir mažoms.“

Pirmųjų EGF veiklos metų sėkmė rodo, kad toks modelis, grindžiamas dviem ankstesnėmis programomis (Gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai ir Europos gynybos pramonės plėtros programa), atitinka paskirtį.

  • Itin patraukli programa, kuria labai suinteresuota ES pramonė: gauta rekordiškai daug – daug daugiau nei pagal ankstesnes programas – pasiūlymų – 142; pagal visus skelbtus kvietimus ir temas juos parengė didelės pagrindinės įmonės, MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmonės ir mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros organizacijos.
  • Plati geografinė aprėptis: beveik 700 juridinių asmenų iš 26 ES valstybių narių ir Norvegijos, dalyvaujančių atrinktuose pasiūlymuose.
  • Tvirtesnis bendradarbiavimas gynybos srityje: atrinktuose pasiūlymuose dalyvauja vidutiniškai po 18 subjektų iš 8 ES valstybių narių ir Norvegijos.
  • Didelis mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įsitraukimas: MVĮ sudaro daugiau kaip 40 proc. visų atrinktuose pasiūlymuose dalyvaujančių subjektų, jos gaus beveik 20 proc. viso prašomo ES finansavimo.
  • Gera mokslinių tyrimų ir pajėgumų plėtros pusiausvyra: 322 mln. EUR 31 mokslinių tyrimų projektui finansuoti ir 845 mln. EUR 30 didelio masto gynybos pajėgumų sistemų ir technologijų kūrimo projektų finansuoti.
  • Parama perversminėms gynybos technologijoms: per 5 proc. biudžeto skiriama esminių pokyčių idėjoms finansuoti, kurios paskatins inovacijas, dėl kurių kardinaliai pasikeis gynybos reikalų koncepcijos ir procesai.
  • Suderinamumas su ES lygmens prioritetais: visų pirma nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO), nes pusė atrinktų plėtros pasiūlymų, pasak pareiškėjų, parengti atsižvelgiant į PESCO projektą.

Dabar Europos Komisijos tarnybos pradės rengti dotacijų susitarimus su atrinktais konsorciumais pareiškėjais. Parengus dotacijos susitarimus ir Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl dotacijų skyrimo, dotacijos susitarimai bus pasirašyti iki metų pabaigos.

Europos gynybos fondas (EGF) yra Europos Komisijos pavyzdinė Europos bendradarbiavimo gynybos srityje rėmimo priemonė. Šia priemone nėra pakeičiamos pačių ES valstybių narių pastangos, o skatinamas visų dydžių įmonių ir mokslinių tyrimų subjektų bendradarbiavimas visoje ES. EGF remia konkurencingus ir bendradarbiaujamuosius gynybos srities projektus visą mokslinių tyrimų ir plėtros ciklą. Daugiausia dėmesio skiriama projektams, kuriais kuriamos pažangiausios ir sąveikios gynybos technologijos bei įranga. Fondas taip pat skatina inovacijas ir tarpvalstybinį MVĮ dalyvavimą. Projektai atrenkami po kvietimų teikti pasiūlymus, kurie nustatomi remiantis gynybos pajėgumų prioritetais, dėl kurių valstybės narės susitaria bendros užsienio ir saugumo politikos – visų pirma Pajėgumų plėtojimo plano – kontekste.

EGF 2021–2027 m. laikotarpiui skirtas biudžetas (einamosiomis kainomis) – 7,953 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Atrinktų pasiūlymų apžvalga, 2022 m. liepos mėn.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. liepos 20 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje