Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugsėjo 18 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

ES biudžetas: Europos Komisija siūlo ES Tarybai priemones pagal ES biudžeto apsaugos sąlygų reglamentą

Europos Komisija pasiūlė ES Tarybai biudžeto apsaugos priemones pagal ES biudžeto apsaugos sąlygų reglamentą. Taip siekiama užtikrinti ES biudžeto ir ES finansinių interesų apsaugą nuo teisinės valstybės principų pažeidimų Vengrijoje.

ES vėliavos prie Berlaymont

Šiandien Europos Komisija pasiūlė ES Tarybai biudžeto apsaugos priemones pagal ES biudžeto apsaugos sąlygų reglamentą. Taip siekiama užtikrinti ES biudžeto ir ES finansinių interesų apsaugą nuo teisinės valstybės principų pažeidimų Vengrijoje.

Kalbėdamas apie šiandienos sprendimą, už biudžetą ir administravimą atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Šiandien priimtas sprendimas aiškiai parodo Komisijos pasiryžimą apsaugoti ES biudžetą ir pasinaudoti visomis mūsų turimomis priemonėmis šiam svarbiam tikslui užtikrinti.“

Šis žingsnis grindžiamas intensyviu pastarųjų mėnesių Europos Komisijos ir Vengrijos valdžios institucijų dialogu, po kurio Vengrija pasiūlė įvairias taisomąsias priemones, kad išspręstų problemas, kurias Europos Komisija nustatė šių metų balandžio 27 d. oficialiai pradėjusi procesą.

Tai daroma atsižvelgiant į raštą, kurį EK nusiuntė Vengrijai, nurodydama priemones, kurias ji ketina pasiūlyti ES Tarybai, ir į rugpjūčio 22 d. rašte Vengrijos nurodytas taisomąsias priemones, kurias ji  papildė papildomais paaiškinimais rugsėjo 13 d. raštu.

EK nuodugniai įvertino Vengrijos atsakymą, visų pirma atsižvelgdama į tai, ar taisomosios priemonėmis tinkamai atsižvelgiama į Europos Komisijos pradines išvadas. Kad priemonės būtų laikomos tinkamomis, jomis turėtų būti nutraukti teisinės valstybės principų pažeidimai ir (arba) rizika, kurią jos kelia ES biudžetui ir ES finansiniams interesams.

Europos Komisija daro išvadą, kad pasiūlytomis taisomosiomis priemonėmis iš esmės būtų galima išspręsti aptariamus klausimus, jei jos būtų tinkamai išdėstytos atitinkamuose įstatymuose bei taisyklėse ir atitinkamai įgyvendintos.

Kol bus įgyvendinti pagrindiniai įgyvendinimo etapai, Europos Komisija mano, kad šiuo etapu išlieka rizika biudžetui. Tai paaiškina šiandienos sprendimą ir siūlomas priemones, kuriomis taip pat atsižvelgiama į Vengrijos pateiktus taisomuosius veiksmus.

Šiuo etapu Europos Komisija siūlo šias priemones:

  • 65 proc. įsipareigojimų, skirtų trims veiklos programoms pagal sanglaudos politiką, sustabdymas,
  • draudimas prisiimti teisinius įsipareigojimus su viešojo intereso patikos fondais dėl programų, įgyvendinamų taikant tiesioginį ir pasidalijamąjį valdymą.

ES Taryba turi per vieną mėnesį kvalifikuotąja balsų dauguma nuspręsti, ar tokias priemones priimti. Išimtinėmis aplinkybėmis šis laikotarpis galėtų būti pratęstas ne ilgiau kaip dviem mėnesiais.

Tuo tarpu Europos Komisija stebės padėtį ir nuolat informuos ES Tarybą apie visus svarbius elementus, kurie gali turėti įtakos jos atliekamam vertinimui. Vengrija įsipareigojo iki lapkričio 19 d. visapusiškai informuoti Europos Komisiją apie pagrindinių įgyvendinimo etapų vykdymą.

Pagrindinė informacija

Reglamentu dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo užtikrinama ES biudžeto apsauga tais atvejais, kai teisinės valstybės principų pažeidimai pakankamai tiesiogiai daro poveikį patikimam jo finansų valdymui arba ES finansinių interesų apsaugai arba kelia tokio poveikio riziką. Reglamentas taikomas nuo 2021 m. sausio mėn. Europos Komisija stebi padėtį visose ES šalyse ir renka atitinkamą informaciją.

2022 m. kovo 2 d. Europos Komisija priėmė gaires dėl bendro ES biudžeto apsaugos sąlygų režimo. Gairėse išsamiai paaiškinama, kaip EK taikys reglamentą, įskaitant tai, kaip bus apsaugotos ES finansavimo galutinių gavėjų ir gavėjų teisės.

Vengrijos atveju procedūra yra pirmoji, taikoma pagal minėtąjį reglamentą. Europos Komisija toliau stebi iš visų susijusių šaltinių gaunamą informaciją, kad nustatytų galimus svarbius teisinės valstybės principų pažeidimus.

Daugiau informacijos

2022 m. rugsėjo 18 d. kolegijos sprendimas

Gairės dėl biudžeto apsaugos sąlygų mechanizmo

Apie teisinės valstybės sąlygų reglamentą

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugsėjo 18 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje