Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. kovo 29 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

EK siūlo užtikrinti didesnį skaidrumą bendrovėms ir mažinti biurokratizmą, kad būtų pagerinta verslo aplinka ES

Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria bendrovėms sudaromos palankesnės sąlygos plėsti skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimą ES bendrovių teisės srityje.

Asociatyvinė skaitmenizacijos nuotrauka (apkarpyta)

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria bendrovėms sudaromos palankesnės sąlygos plėsti skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimą ES bendrovių teisės srityje. Pasiūlymu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinių bendrovių veiklai ir padidinti verslo skaidrumą bei pasitikėjimą viešai pateikiant daugiau informacijos apie bendroves ES lygmeniu. Be to, dėl ES bendrovės pažymėjimo arba taikant vienkartinio duomenų pateikimo principą sumažės biurokratizmas tarpvalstybinėms įmonėms, todėl bus sutaupyta apie 437 mln. EUR administracinės naštos per metus. Pasiūlymas padės toliau skaitmenizuoti bendrąją rinką ir padės įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms, užsiimti verslu ES.

Biurokratizmo ir administracinės naštos mažinimas

Siekiant sumažinti biurokratizmą ir palengvinti administracinę naštą tarpvalstybiniam verslui, be kita ko, siūlomos šios taisyklės:

  • vienkartinio duomenų pateikimo principo taikymas, kad bendrovėms nereikėtų iš naujo pateikti informacijos steigiant filialą ar bendrovę kitoje valstybėje narėje. Atitinkama informacija galima keistis per Verslo registrų sąveikos sistemą (BRIS);
  • ES bendrovės pažymėjimas , kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie bendroves ir kuris bus prieinamas nemokamai visomis ES kalbomis;
  • daugiakalbė standartinė skaitmeninio ES įgaliojimo forma, kuri leis asmeniui atstovauti bendrovei kitoje valstybėje narėje;
  • formalumų panaikinimas, pavyzdžiui, nebereikės apostilės arba patvirtintų bendrovės dokumentų vertimų.

Skaidrumo ir pasitikėjimo tarpvalstybiniu verslu didinimas

Pasiūlymu atnaujinamos galiojančios bendrovėms taikomos ES taisyklės (Direktyva (ES) 2017/1132), siekiant jas dar labiau pritaikyti prie skaitmeninių pokyčių bei naujų iššūkių, taip pat skatinti augimą ir konkurencingumą bendrojoje rinkoje.

Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir pasitikėjimą bendrovėmis, siūlomomis taisyklėmis siekiama:

  • užtikrinti, kad svarbi informacija apie bendroves (pvz., apie partnerystes ir bendrovių grupes) būtų viešai prieinama, visų pirma ES lygmeniu per BRIS;
  • palengvinti informacijos apie ES bendroves paieškas, suteikiant galimybę atlikti paiešką per BRIS ir kartu per kitas dvi ES sistemas, sujungiančias nacionalinius tikrųjų savininkų registrus ir nemokumo registrus;
  • užtikrinti, kad bendrovių duomenys verslo registruose būtų tikslūs, patikimi ir atnaujinti, pavyzdžiui, numatant, kad informacija apie bendroves būtų tikrinama prieš ją įtraukiant į visų valstybių narių verslo registrus.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymą dabar svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. Siūloma, kad priėmus direktyvą valstybės narės turėtų per dvejus metus perkelti direktyvą į nacionalinę teisę.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. kovo 29 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje