Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. kovo 30 d.Skaitymo laikas: 1 min

EK siūlo suteikti Lietuvai papildomus 355 mln. EUR pagal programą SURE

sure_0316.png
© EU
Europos Komisija, įvertinusi valstybių narių prašymus, pasiūlė ES Tarybai suteikti papildomą 3,7 mlrd. EUR finansinę paramą 6 valstybėms narėms pagal priemonę SURE, skirtą COVID-19 pandemijos paveiktoms darbo vietoms ir pajamoms apsaugoti. Lietuvai siūloma suteikti papildomą 355 mln. EUR dydžio finansinę paramą. Šiuo metu pagal ES priemonę SURE Lietuvai skirta 602 mln. EUR.

Priemonė SURE yra labai svarbi visapusiškos Europos Komisijos strategijos, kuria siekiama apsaugoti piliečius ir sumažinti koronaviruso pandemijos socialinius ir ekonominius padarinius, dalis. Praėjusią savaitę paskelbtoje pirmojoje dukart per metus rengiamoje EK ataskaitoje dėl SURE nustatyta, kad per pirmuosius šešis priemonės veikimo mėnesius jos tikslas buvo pasiektas. Paremta 25–30 mln. darbuotojų ir 1,5–2,5 mln. įmonių, o valdžios institucijos dėl pirmųjų keturių išmokų pagal SURE iki 2021 m. vasario 2 d. sutaupė apie 5,8 mlrd. EUR palūkanų mokėjimų. 

Patvirtinus šiandienos papildomą finansinę pagalbą, bendra Europos Komisijos pagal SURE siūlomos finansinės paramos 19 valstybių narių suma sudarys 94,3 mlrd. EUR. Pagal priemonę SURE dar galima suteikti 5,7 mlrd. EUR finansinės paramos, o valstybės narės vis dar gali teikti paramos prašymus. Europos Komisija yra pasirengusi įvertinti tolesnius valstybių narių prašymus skirti papildomų lėšų esamoms ar naujoms priemonėms, kurių imtasi reaguojant į COVID-19 infekcijų atsinaujinimą ir naujus suvaržymus.

ES Tarybai patvirtinus šiuos pasiūlymus, finansinė parama bus teikiama paskolų forma. Jas palankiomis sąlygomis ES suteiks šešioms valstybėms narėms. Šios paskolos padės valstybėms narėms padengti išlaidas, tiesiogiai susijusias su nacionalinių sutrumpinto darbo laiko sistemų ir kitų panašių priemonių, visų pirma skirtų savarankiškai dirbantiems asmenims, taip pat su sveikata susijusių priemonių finansavimu.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Ši papildoma finansinė parama padės ES šalims apsaugoti savo žmones ir darbo jėgą, dėl pandemijos patiriančius nepaliaujamą spaudimą. Kad kartu galėtume įveikti šią krizę ir atgaivinti mūsų ekonomiką, Europa ir toliau rems savo dirbančiuosius, kurie jaučiasi labai nesaugūs. Toks yra ES solidarumas: siekti užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.“

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_1492

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. kovo 30 d.