Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gegužės 11 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK siūlo nuosavo kapitalo mokesčių paskatą, kad padėtų įmonėms augti, tapti stipresnėms ir atsparesnėms

Siekdama padėti įmonėms gauti reikiamą finansavimą ir tapti atsparesnėms, Europos Komisija pasiūlė įsiskolinimui palankų mokestinį iškraipymą mažinančią lengvatą.

Pokalbis prie kompiuterio
Europos Sąjunga, 2021

Siekdama padėti įmonėms gauti reikiamą finansavimą ir tapti atsparesnėms, Europos Komisija pasiūlė įsiskolinimui palankų mokestinį iškraipymą mažinančią lengvatą (angl. debt-equity bias reduction allowance). Šia priemone bus remiamos įmonės, nustatant lengvatą, pagal kurią nuosavam kapitalui bus taikoma tokia pati apmokestinimo tvarka kaip ir skolai. Pasiūlyme numatyta, kad mokesčių mokėtojo nuosavo kapitalo padidėjimas, palyginti su ankstesniais mokestiniais metais, bus atskaitomas iš mokesčio bazės, kaip dabar atskaitoma skola.

Ši iniciatyva yra ES verslo apmokestinimo strategijos, kuria siekiama užtikrinti sąžiningą ir veiksmingą mokesčių sistemą visoje ES, dalis ir ja prisidedama prie kapitalo rinkų sąjungos kūrimo, užtikrinant, kad finansavimas būtų prieinamesnis ES įmonėms, ir skatinant nacionalinių kapitalo rinkų integraciją į tikrą bendrąją rinką.

Dabartinis įsiskolinimui palankus mokesčių taisyklių iškraipymas, kai įmonės gali atskaityti su skolos finansavimu susijusias palūkanas, bet ne su nuosavo kapitalo finansavimu susijusias išlaidas, gali suteikti paskatą įmonėms, užuot didinus nuosavą kapitalą, skolintis siekiant finansuoti savo augimą. Dėl pernelyg didelio skolos lygio įmonės tampa pažeidžiamos nenumatytų verslo aplinkos pokyčių atveju. Bendras ne finansų bendrovių įsiskolinimas ES 2020 m. sudarė beveik 14,9 trln. EUR, t. y. 111 % BVP. Tokiomis aplinkybėmis verta pažymėti, kad tvirtos kapitalo struktūros įmonės gali būti mažiau pažeidžiamos sukrėtimų atveju ir labiau linkusios investuoti ir diegti inovacijas. Todėl pernelyg didelės priklausomybės nuo finansavimo skolintomis lėšomis mažinimas ir parama galimam įmonių kapitalo struktūros perbalansavimui gali turėti teigiamą poveikį konkurencingumui ir augimui. Tikimasi, kad kartu taikant nuosavo kapitalo lengvatą ir ribotą palūkanų atskaitymą investicijos padidės 0,26 % BVP, o BVP – 0,018 %.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Europos įmonės turėtų turėti galimybę pasirinkti savo augimui ir verslo modeliui tinkamiausią finansavimo šaltinį. Nustačius, kad naujas nuosavo kapitalo mokestis gali būti atskaitomas, kaip šiuo metu yra atskaitoma skola, šiuo pasiūlymu sumažinama paskata didinti įsiskolinimą ir suteikiama galimybė priimti finansavimo sprendimus, pagrįstus vien komerciniais sumetimais. Šis pasiūlymas yra dalis ES darbotvarkės, kuria siekiama užtikrinti sąžiningą ir veiksmingą mokesčių sistemą, ir, jį priėmus, ES įmonėms, visų pirma startuoliams ir MVĮ, bus lengviau gauti finansavimą ir bus padedama kurti tikrą bendrąją kapitalo rinką. Tai bus svarbu žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, kuriai reikia naujų investicijų į novatoriškas technologijas, kurios galėtų būti finansuojamos padidinus nuosavą kapitalą.“

Už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni sakė: „Šiais niūriais ir neaiškiais laikais turime ne tik padėti mūsų įmonėms įveikti šiuo metu iškilusius iššūkius, bet ir remti jų būsimą plėtrą. Šiandien imamės veiksmų, kad nuosavo kapitalo mokesčių lengvatos būtų panašios į skolai taikomas mokesčių lengvatas, skirtas įmonėms, norinčioms pritraukti kapitalo. Norime suteikti stiprų impulsą novatoriškiems startuoliams ir MVĮ visoje ES. Darniai išsprendus įsiskolinimui palankaus mokestinio iškraipymo problemą Europos verslo aplinka taps labiau nuspėjama ir konkurencingesnė, o tai paskatins mūsų kapitalo rinkų sąjungos plėtrą. Mūsų pasiūlymas padės įmonėms sukaupti tvirtesnį kapitalą, kad jos taptų mažiau pažeidžiamos ir labiau linkusios investuoti ir prisiimti riziką. Tai sudarys palankias sąlygas darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui Europoje.“

Žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai reikalingos naujos investicijos į novatoriškas technologijas. Apmokestinimas atlieka svarbų vaidmenį skatinant ir įgalinant įmones tvariai vystytis ir augti. Nuosavo kapitalo finansavimo lengvata gali paskatinti, visų pirma startuolius bei MVĮ, drąsiau investuoti į pažangiąsias technologijas. Nuosavas kapitalas yra ypač svarbus sparčiai augančioms novatoriškoms įmonėms ankstyvaisiais jų veiklos etapais ir veiklą plečiančioms įmonėms, norinčioms konkuruoti pasaulyje.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gegužės 11 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje