Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gegužės 11 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

EK siūlo naujas vaikų apsaugos taisykles, kuriomis siekiama užkirsti kelią seksualinei prievartai internete

Europos Komisija pasiūlė naujus ES teisės aktus, kuriais siekiama užkirsti kelią seksualinei prievartai prieš vaikus internete ir su ja kovoti.

A child in bed with a tablet
Europos Sąjunga, 2020

Europos Komisija pasiūlė naujus ES teisės aktus, kuriais siekiama užkirsti kelią seksualinei prievartai prieš vaikus internete ir su ja kovoti. Šiandien Europos Komisija taip pat pristatė Europos strategiją dėl vaikams geresnio interneto.

Seksualinė prievarta prieš vaikus plinta: vien 2021 m. visame pasaulyje pranešta apie 85 mln. nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose vaizduojama seksualinė prievarta prieš vaikus. Be to, apie daugelį tokių nuotraukų ir vaizdo įrašų nė nepranešama. COVID-19 pandemija šią problemą paaštrino: fondas „Internet Watch“ pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, 2021 m. pranešimų apie patvirtintus seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus padaugėjo 64 proc. Paaiškėjo, kad, siekiant tinkamai apsaugoti vaikus, dabartinės sistemos, grindžiamos savanorišku bendrovių vykdomu nustatymu ir pranešimu, nepakanka. Be to, nustojus galioti šiuo metu taikomai laikinai priemonei, ši sistema nebeveiks. Iki 95 proc. visų 2020 m. gautų pranešimų apie seksualinę prievartą prieš vaikus pateikė viena bendrovė, nors ir esama aiškių įrodymų, kad problema egzistuoja ne vienoje platformoje.

Reikia aiškių taisyklių, kurios leistų veiksmingai kovoti su piktnaudžiavimu internetinėmis paslaugomis seksualinės prievartos prieš vaikus tikslais, be to, turi būti numatytos griežtos sąlygos ir apsaugos priemonės. Pagal siūlomas taisykles paslaugų teikėjai privalės savo platformose nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, apie ją pranešti ir ją šalinti. Paslaugų teikėjai turės vertinti ir mažinti piktnaudžiavimo jų paslaugomis riziką. Taikomos priemonės turi būti proporcingos šiai rizikai, be to, šioms priemonėms turi būti taikomos griežtos sąlygos ir apsaugos priemonės.

Naujas nepriklausomas ES kovos su seksualine prievarta prieš vaikus centras (toliau – ES centras) palengvins paslaugų teikėjų pastangas. Šis ekspertinių žinių centras teiks patikimą informaciją apie nustatytą medžiagą, priims paslaugų teikėjų pranešimus ir juos analizuos, kad nustatytų klaidingus pranešimus ir neleistų jiems pasiekti teisėsaugos institucijų, aktualius pranešimus skubiai persiųs teisėsaugos institucijoms, kad jos imtųsi reikiamų veiksmų, ir teiks paramą aukoms.

Naujosios taisyklės padės gelbėti vaikus nuo tolesnės prievartos, užkirsti kelią pakartotiniam medžiagos atsiradimui internete ir patraukti nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn. Be kita ko, numatytos toliau nurodytos priemonės.

  • Privalomos rizikos vertinimo ir rizikos mažinimo priemonės. Prieglobos (angl. hosting) ar asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai turės vertinti riziką, kad jų paslaugomis netinkamai naudojamasi platinant seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą arba vaikų viliojimo seksualinės prievartos prieš vaikus tikslais. Paslaugų teikėjai taip pat turės siūlyti rizikos mažinimo priemones.
  • Tiksliniai įpareigojimai nustatyti turinį, grindžiami atitinkamu nurodymu. ES valstybės narės turės paskirti nacionalines institucijas, atsakingas už rizikos vertinimo peržiūrą. Jeigu tokios institucijos nustato, kad išlieka didelė rizika, jos gali prašyti teismo arba nepriklausomos nacionalinės institucijos priimti nurodymą nustatyti žinomą ar naują seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ar vaikų viliojimo atvejus. Nurodymų nustatyti turinį galiojimo laikas yra ribotas, jie taikomi konkrečios paslaugos teikėjo konkrečios rūšies turiniui.
  • Griežtos apsaugos priemonės turinio nustatymo srityje. Bendrovės, gavusios nurodymą nustatyti turinį, jį nustatyti galės tik remdamosi ES centro patikrintais ir pateiktais seksualinės prievartos prieš vaikus rodikliais. Nustatymo technologijos turi būti naudojamos tik seksualinei prievartai prieš vaikus nustatyti. Paslaugų teikėjai turės įdiegti pažangiausias, kuo mažiau privatumą pažeidžiančias technologijas, leidžiančias kuo labiau sumažinti klaidingai teigiamų rezultatų skaičių.
  • Aiški pareiga pranešti. Paslaugų teikėjai apie nustatytus seksualinės prievartos prieš vaikus internete atvejus turės pranešti ES centrui.
  • Veiksmingas šalinimas. Jei seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga skubiai nepašalinama, nacionalinės valdžios institucijos gali išduoti nurodymus ją pašalinti. Interneto prieigos paslaugų teikėjai taip pat turės panaikinti prieigą prie nuotraukų ir vaizdo įrašų, kurių neįmanoma pašalinti, pvz., dėl to, kad priegloba jiems teikiama už ES ribų, nebendradarbiaujančiose jurisdikcijose.
  • Vaikų viliojimo rizikos mažinimas. Pagal taisykles reikalaujama, kad programėlių parduotuvės užtikrintų, kad vaikai negalėtų parsisiųsti programėlių, kuriose jiems galėtų kilti rizika būti viliojamiems.
  • Patikimi priežiūros mechanizmai ir apskundimas teismine tvarka. Nurodymus nustatyti turinį išduos teismai arba nepriklausomos nacionalinės institucijos. Kad būtų kuo labiau sumažinta klaidingo atvejų nustatymo ir pranešimo apie juos rizika, ES centras tikrins paslaugų teikėjų pranešimus apie galimą seksualinę prievartą prieš vaikus internete, prieš tuos pranešimus perduodamas teisėsaugos institucijoms ir Europolui. Tiek paslaugų teikėjai, tiek naudotojai turės teisę bet kokią jiems poveikį darančią priemonę ginčyti teisme.

Europos Komisijos narių nuomonės:

Už demokratiją ir demografiją atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Dubravka Šuica sakė: „Vaikų teisių išsaugojimas ir apsauga internete bei realiame gyvenime yra labai svarbūs mūsų visuomenės gerovei. Seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga internete yra fizinės seksualinės prievartos prieš vaikus rezultatas. Tai itin nusikalstama veika. Seksualinė prievarta prieš vaikus internete turi įvairių ilgalaikių pasekmių vaikams ir juos labai traumuoja. Kai kurie vaikai neatsigauna niekada. Seksualinės prievartos prieš vaikus galima išvengti, jei dirbsime kartu, kad apsaugotume vaikus. Neleidžiame seksualinės prievartos prieš vaikus realiame gyvenime, todėl negalime jos leisti ir internete.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson sakė: „Mūsų, kaip suaugusiųjų, pareiga – apsaugoti vaikus. Seksualinė prievarta prieš vaikus yra realus ir didėjantis pavojus: pranešimų daugėja ir pranešama apie aukomis tampančius jaunesnius vaikus. Šie pranešimai padeda pradėti tyrimus ir gelbėti vaikus nuo išnaudojimo realiuoju laiku. Pavyzdžiui, per Europolo remiamą tyrimą, pagrįstą internetinių paslaugų teikėjo pranešimu, visame pasaulyje buvo išgelbėti 146 vaikai, o ES nustatyta daugiau kaip 100 įtariamųjų. Skubiai nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete, apie ją pranešti ir ją šalinti būtina ir tam, kad būtų užkertamas kelias dalijimuisi seksualinės prievartos prieš vaikus nuotraukomis ir vaizdo įrašais, nes dėl jų aukos vėl patiria traumą – dažnai nuo seksualinės prievartos atvejo praėjus ne vieniems metams. Šiandienos pasiūlymu bendrovėms nustatomi aiškūs įpareigojimai nustatyti prievartos prieš vaikus atvejus ir apie juos pranešti. Bus taikomos griežtos apsaugos priemonės, kuriomis bus užtikrinamas visų asmenų, įskaitant vaikus, privatumas.“

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gegužės 11 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje