Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. kovo 1 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

EK siūlo atnaujintus vairuotojo pažymėjimų ir geresnio tarpvalstybinio kelių eismo taisyklių laikymosi užtikrinimo reikalavimus

EK pateikė pasiūlymų modernizuoti vairuotojo pažymėjimų taisykles, įvesti visoje ES galiojantį skaitmeninį vairuotojo pažymėjimą, taip pat naujų nuostatų, pagal kurias būtų paprasčiau užtikrinti tarpvalstybinį eismo taisyklių laikymąsi. 

transporto priemonė
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisija pateikė pasiūlymų modernizuoti vairuotojo pažymėjimų taisykles, be kita ko, įvesti visoje ES galiojantį skaitmeninį vairuotojo pažymėjimą, taip pat naujų nuostatų, pagal kurias būtų paprasčiau užtikrinti tarpvalstybinį eismo taisyklių laikymąsi. Praėjusiais metais ES keliuose žuvo daugiau kaip 20 tūkst. žmonių. Dauguma aukų buvo pėstieji, dviratininkai ir motorolerių bei motociklų naudotojai. Naujosios taisyklės pagerins visų eismo dalyvių saugumą ir padės ES pasiekti savo visiškai saugaus eismo viziją, t. y. kad iki 2050 m. ES keliuose nežūtų žmonių.

Modernizuotos vairuotojo pažymėjimų taisyklės – saugesni keliai ir paprastesnis kasdienis gyvenimas

Pasiūlymu dėl vairuotojo pažymėjimų iš dalies keičiami galiojantys ES teisės aktai, o jį rengiant vadovautasi keliose valstybėse narėse jau taikoma geriausia praktika.

Pagrindinis naujųjų taisyklių tikslas bus gerinti kelių eismo saugumą, taikant šias priemones:

 • Bent dvejų metų bandomasis laikotarpis egzaminą išlaikiusiems pradedantiesiems vairuotojams ir taisyklė, pagal kurią visiškai netoleruojamas vairavimas išgėrus. Jauni vairuotojai sudaro tik 8 proc. visų automobilių vairuotojų, tačiau du iš penkių mirtinų susidūrimų sukelia jaunesnis nei 30 metų vairuotojas.
 • Leidimas jaunuoliams laikyti egzaminą ir pradėti vairuoti automobilius ir sunkvežimius lydint kitam asmeniui nuo 17 metų, kad jie įgytų vairavimo patirties.
 • Vairuotojų mokymo ir egzaminavimo pritaikymas, siekiant geriau juos parengti situacijoms, susijusioms su pažeidžiamais eismo dalyviais. Tai padės padidinti pėsčiųjų, dviratininkų, taip pat elektrinių paspirtukų ir elektrinių dviračių naudotojų saugumą ES pereinant prie darnesnio judumo mieste.
 • Tikslingesnis sveikatos būklės vertinimas, atsižvelgiant į tokių ligų kaip diabetas gydymo pažangą. Vairuotojai taip pat bus skatinami atnaujinti savo vairavimo įgūdžius ir žinias, kad neatsiliktų nuo technologinės plėtros.

Siekdama supaprastinti vairuotojo pažymėjimų pripažinimą valstybėse narėse, Europos Komisija siūlo išduoti skaitmeninį vairuotojo pažymėjimą – tai būtų pasaulinė naujovė. Vairuotojo pažymėjimą bus daug lengviau pakeisti, atnaujinti ar pasikeisti, nes visos procedūros bus atliekamos internetu. Be to, ES nepriklausančių šalių, kuriose taikomi panašūs kelių eismo saugumo standartai, piliečiams taip pat bus lengviau pasikeisti savo vairuotojo pažymėjimą į ES vairuotojo pažymėjimą.

Atnaujintose egzaminavimo taisyklėse bus atsižvelgta į perėjimą prie netaršių transporto priemonių. Pavyzdžiui, bus vertinamos žinios ir įgūdžiai, susiję su pažangiomis pagalbinėmis vairavimo sistemomis ir kitomis automatizuotomis technologijomis. Pradedantieji vairuotojai taip pat bus mokomi, kokį poveikį jų vairavimo stilius (pavyzdžiui, pavaros keitimo laikas) turi išmetamųjų teršalų kiekiui. Galiausiai, bus pakoreguota B kategorijos transporto priemonės leidžiama masė: ji bus pritaikyta alternatyviais degalais varomoms transporto priemonėms, nes visai netaršios transporto priemonės su įmontuota baterija gali būti sunkesnės.

Veiksmingas tarpvalstybinis su saugumu susijusių eismo taisyklių vykdymo užtikrinimas

Dabartinės ES taisyklės, reglamentuojančios tarpvalstybinį vykdymo užtikrinimą, padėjo pasiekti, kad būtų galima nustatyti kelių eismo taisyklių pažeidėjų nerezidentų tapatybę. Tačiau 2019 m. apie 40 proc. tarpvalstybinių pažeidimų padaryta nebaudžiamai – arba dėl to, kad pažeidėjas nebuvo nustatytas, arba dėl to, kad mokėjimas nebuvo išieškotas.

Naujais pasiūlymais siekiama spręsti šią problemą suteikiant teisėsaugos institucijoms prieigą prie nacionalinių vairuotojo pažymėjimų registrų. Europos Komisija taip pat siūlo stiprinti įsteigtų nacionalinių kontaktinių centrų vaidmenį, kad jie galėtų geriau bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, tiriančiomis pažeidimus. Tai padės pašalinti dabartinius valstybių narių bendradarbiavimo tiriant pažeidimus trūkumus.

Be to, dabar galiojantys teisės aktai apima kai kuriuos dažniausius ir sunkiausius pažeidimus, pavyzdžiui, greičio viršijimą ir vairavimą apsvaigus nuo alkoholio. Europos Komisija siūlo išplėsti kelių eismo taisyklių pažeidimų taikymo sritį, t. y. įtraukti šiuos pažeidimus:

 • saugaus atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės nesilaikymas;
 • pavojingas lenkimas;
 • pavojingas automobilių stovėjimas;
 • vienos ar kelių ištisinių baltų linijų kirtimas;
 • vairavimas prieš eismą;
 • avarinių koridorių naudojimo taisyklių nesilaikymas;
 • perkrautos transporto priemonės naudojimas.

Išplėsta taikymo sritis padės sumažinti nebaudžiamumą už tokius pažeidimus ir pagerins valstybių narių galimybes bausti pažeidėjus iš kitų valstybių narių. Taip pat bus užtikrintas vienodas pažeidėjų rezidentų ir pažeidėjų nerezidentų traktavimas

Atnaujintais teisės aktais bus užtikrinta, kad būtų ginamos asmenų, kaltinamų kelių eismo taisyklių pažeidimais, teisės. Nerezidentai išsaugo teisę į veiksmingą teisinės gynybos priemonę ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpciją ir gynybą. Šioms teisėms geriau užtikrinti bus taikomos nuostatos, kuriomis garantuojamas vienodas turinys ir pristatymas pranešimų apie nuobaudas teikimo atvejais: bus užtikrinta, kad gavėjai galėtų patikrinti tokių pranešimų autentiškumą ir bus standartizuotas reikalavimas dalytis informacija su įtariamais pažeidėjais.

Specialus IT portalas suteiks piliečiams lengvą prieigą prie informacijos apie kiekvienoje valstybėje narėje galiojančias kelių eismo saugumo taisykles ir leis jiems laiku tiesiogiai sumokėti baudas.

Taisyklės taip pat bus suderintos su naujomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis (BDAR ir Teisėsaugos direktyva).

ES lygmeniu galiojantis vairuotojo teisių atėmimas

Siekiant nutraukti kelių eismo taisyklių pažeidėjų nebaudžiamumo tendenciją, bus įdiegta nauja sistema, pagal kurią vairuotojo teisių atėmimas galios visoje ES, kai valstybė narė nuspręs atimti vairuotojo teises dėl jos teritorijoje padaryto pažeidimo.

Kelių eismo taisyklių pažeidėjų patraukimas atsakomybėn visose valstybėse narėse yra labai svarbus kelių eismo saugumui užtikrinti. Tačiau, vadovaujantis dabartinėmis taisyklėmis, jei dėl sunkaus pažeidimo vairuotojas netenka teisės vairuoti ir jei vairuotojas tą pažeidimą padarė kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri išdavė vairuotojo pažymėjimą, minėta nuobauda negali būti taikoma visoje ES.

Teikiamas pasiūlymas apima sunkius kelių eismo taisyklių pažeidimus, pavyzdžiui, greičio viršijimą, vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, taip pat mirties ar sunkaus kūno sužalojimo sukėlimą dėl eismo taisyklių pažeidimo.

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymus svarstys Europos Parlamentas ir ES Taryba pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų persvarstymo

Pasiūlymas dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu

lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl tam tikrais atvejais taikomos vairuotojo teisių atėmimo priemonės galiojimo visoje Sąjungoje

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. kovo 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje