Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. spalio 20 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

EK remia Europos šaudmenų ir raketų gamybos didinimą ir skelbia pirmuosius kvietimus teikti pasiūlymus

Didindama paramą Europos gynybos pramonei, Europos Komisija priėmė 2023–2025 m. darbo programą, numatytą Reglamente dėl šaudmenų gamybos rėmimo (ASAP).

Ginklai
Europos Sąjunga, 2018

Didindama paramą Europos gynybos pramonei, Europos Komisija priėmė 2023–2025 m. darbo programą, numatytą Reglamente dėl šaudmenų gamybos rėmimo (ASAP). Pagal ASAP bus skirta 500 mln. EUR iki 1,4 mlrd. EUR vertės investiciniams projektams remti, taip skatinant didinti šaudmenų ir raketų gamybą Europos Sąjungoje.

Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová sakė: „Labai greitai priimta Šaudmenų gamybos rėmimo akto darbo programa rodo ES gebėjimą veikti greitai ir vieningai. Taip dar kartą patvirtiname ES įsipareigojimą vykdyti savo pažadą remti Ukrainą ir jos žmones, taip pat apsaugoti mūsų piliečius. Pagal šią darbo programą didinsime Europos šaudmenų gamybą ir prisidėsime prie neatidėliotinų Ukrainos poreikių tenkinimo ir Europos pasirengimo gynybai gerinimo.“

Pirmą kartą Europos Komisija paskelbė kvietimus teikti pasiūlymus, siekdama atrinkti ir finansuoti Europos gynybos produktų gamybos pajėgumų didinimo ir susijusių tiekimo grandinių atsparumo paramos projektus. Pagal ASAP bus šalinamos kliūtys visose šaudmenų ir raketų tiekimo grandinėse ES ir Norvegijoje, padedant pramonei greitai prisitaikyti prie naujų rinkos tendencijų ir mažinti priklausomybę.

ASAP darbo programa grindžiama 5 kvietimais teikti pasiūlymus, numatant tokį orientacinį biudžetą:

  • sprogmenų (190 mln. EUR);
  • užtaiso (144 mln. EUR);
  • sviedinių (90 mln. EUR);
  • raketų (40 mln. EUR);
  • bandymų ir pakartotinio sertifikavimo (4,35 mln. EUR).

ASAP galėtų padėti remti esamų linijų plėtimą arba modernizavimą ir naujų linijų kūrimą, padėti įgyvendinti planus pakeisti senų šaudmenų paskirtį, apsaugoti vertės grandines ir šalinti įgūdžių spragas.

Kad būtų paskatintos sparčios ir ryžtingos investicijos reaguojant į Rusijos agresiją Ukrainoje, ASAP numatyta atgaline data taikoma nuostata. Todėl pagal ASAP darbo programą leidžiama bendrai finansuoti pramonės gamybos didinimo projektus, pradėtus įgyvendinti po 2023 m. kovo 20 d. (t. y. Tarybos susitarimo dėl vadinamojo trikrypčio metodo dienos).

Kvietimo teikti pasiūlymus terminas – 2023 m. gruodžio 13 d. 17 val. Vidurio Europos laiku. Kvietimų nuorodos yra tokios:

ASAP darbo programoje taip pat numatyta įsteigti 30 mln. EUR dydžio Gamybos pajėgumų didinimo fondą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos gynybos gamintojams gauti finansavimą šaudmenų ir raketų gamybai. Programos įgyvendinimas padės įmonėms visoje vertės grandinėje lengviau gauti tiek viešąjį, tiek privatųjį finansavimą ir paspartinti investicijas, kurių reikia gamybos pajėgumams didinti.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

ASAP finansavimo sprendimas ir darbo programa

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. spalio 20 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje