Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. spalio 3 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

EK rekomenduoja atlikti rizikos vertinimą keturiose ypatingos svarbos technologijų srityse

Europos Komisija rekomenduoja atlikti rizikos vertinimą keturiose ypatingos svarbos technologijų srityse: pažangiųjų puslaidininkių, dirbtinio intelekto, kvantinių technologijų, biotechnologijų

European Chips Act – Production of chips (Dresden, Germany)

Šiandien Europos Komisija patvirtino Rekomendaciją dėl ES ekonominiam saugumui svarbių technologijų sričių, kad valstybės narės galėtų toliau vertinti riziką. Ši rekomendacija parengta remiantis Bendru komunikatu dėl Europos ekonominio saugumo strategijos, kuriame nustatytas visapusiškas strateginis požiūris į ES ekonominį saugumą.

Ši rekomendacija susijusi su vienos iš keturių rizikos rūšių vertinimu remiantis visapusišku požiūriu, t. y. technologijų rizika ir technologijų nutekėjimu. Rizikos vertinimas bus objektyvus, ir šiame etape negalima numatyti nei jo rezultatų, nei tolesnių priemonių. Rekomendacijoje Europos Komisija pateikia dešimties ypatingos svarbos technologijų sričių sąrašą. Technologijų sritys buvo atrinktos remiantis šiais kriterijais:

  • technologijos poveikio potencialas ir transformuojamasis pobūdis: technologijų potencialas ir tinkamumas siekiant žymiai padidinti rezultatus ir efektyvumą ir (arba) lemti radikalius sektorių, pajėgumų ir kt. pokyčius;
  • civilinės ir karinės paskirties integravimo rizika: technologijų tinkamumas civiliniam ir kariniam sektoriams ir jų pažangos potencialas abiejose srityse, taip pat rizika, kad tam tikros technologijos bus naudojamos siekiant pakenkti taikai ir saugumui;
  • rizika, kad technologija gali būti naudojama pažeidžiant žmogaus teises: galimas netinkamas technologijų naudojimas pažeidžiant žmogaus teises, be kita ko, apribojant pagrindines laisves.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová sakė: „Šiandien kartu su valstybėmis narėmis pradedame bendrus rizikos vertinimus keturiose mūsų ekonominiam saugumui ypatingai svarbiose technologijų srityse. Šiuo metu technologijos yra geopolitinės konkurencijos šerdis ir ES nori būti ne žaidimų aikštelė, o žaidėja. Tam, kad būtume žaidėjai, reikalinga vieninga ES pozicija, grindžiama bendru rizikos vertinimu. Laikydamiesi šio požiūrio, išliksime atviru ir nuspėjamu pasauliniu partneriu, tačiau kartu ugdysime savo technologinį pranašumą ir spręsime priklausomybės uždavinius. Dėl to visos mūsų bendrosios rinkos dalys tik sustiprės.“

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas sakė: „Šiandien vykdome savo įsipareigojimą mažinti riziką Europos ekonomikai, nustatydami dešimt technologijų sričių, kurios yra ypatingai svarbios mūsų ekonominiam saugumui, visų pirma dėl jų civilinės ir karinės paskirties integravimo rizikos. Tai svarbus žingsnis mūsų atsparumui užtikrinti. Turime nuolat stebėti savo ypatingos svarbos technologijas, įvertinti galimą riziką ir prireikus imtis priemonių mūsų strateginiams interesams ir saugumui apsaugoti. Europa prisitaiko prie naujų geopolitinių realijų, užbaigia naivumo erą ir veikia kaip tikra geopolitinė galia.“

Bendri su valstybėmis narėmis rizikos vertinimai

Iš dešimties ypatingos svarbos technologijų sričių rekomendacijose nurodytos keturios technologijų sritys, kuriose, kaip manoma, su technologijų saugumu ir technologijų nutekėjimu susijusi rizika yra didžiausia ir tiesioginė:

  • pažangiųjų puslaidininkių technologijos (mikroelektronika, fotonika, aukšto dažnio lustai, puslaidininkių gamybos įranga);
  • dirbtinio intelekto technologijos (našioji kompiuterija, debesijos ir tinklo paribio kompiuterija, duomenų analizė, kompiuterinė rega, kalbos apdorojimas, objektų atpažintis);
  • kvantinės technologijos (kvantinė kompiuterija, kvantinė kriptografija, kvantinė komunikacija, kvantinis matavimas ir radarai);
  • biotechnologijos (genetinės modifikacijos metodai, nauji genomikos metodai, genų slinkis, sintetinė biologija).

Europos Komisija rekomenduoja valstybėms narėms kartu su Komisija iš pradžių atlikti bendrus šių keturių sričių rizikos vertinimus iki šių metų pabaigos. Rekomendacijoje pateikiami tam tikri pagrindiniai bendro rizikos vertinimo formavimo principai, įskaitant konsultacijas su privačiuoju sektoriumi ir konfidencialumo apsaugą.

Priimdama sprendimą dėl pasiūlymų dėl tolesnių bendrų rizikos vertinimų su valstybėmis narėmis vienoje ar keliose iš išvardytų papildomų technologijų sričių ar jų pogrupių, Europos Komisija atsižvelgs į vykdomus arba planuojamus veiksmus, skirtus skatinti ar palaikyti partnerystę svarstomoje technologijų srityje. Apskritai Europos Komisija atsižvelgs į tai, kad priemonės, kurių imtasi ES konkurencingumui atitinkamose srityse didinti, gali padėti sumažinti tam tikrą technologijų riziką.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis atitinkamuose ekspertų forumuose, kad inicijuotų bendrus rizikos vertinimus keturiose minėtose technologijų srityse.

Be to, Europos Komisija pradės atvirą dialogą su valstybėmis narėmis dėl tinkamo tolesnių rizikos vertinimų tvarkaraščio ir apimties, atsižvelgdama į, be kita ko, laiko veiksnio poveikį rizikos raidai. Europos Komisija iki 2024 m. pavasario gali šioje srityje pateikti daugiau iniciatyvų, atsižvelgdama į šį dialogą ir pirmųjų bendrų rizikos vertinimų patirtį, taip pat į papildomą informaciją, kuri gali būti gauta apie į sąrašą įtrauktas technologijų sritis.

Rekomendacija neturės poveikio rizikos vertinimo rezultatams. Tolesnių diskusijų dėl būtinybės imtis konkrečių ir proporcingų priemonių, skirtų skatinti, įgyvendinti ar apsaugoti bet kurią iš šių technologijų sričių ar jų pogrupį, poreikį nulems tik bendro išsamaus rizikos lygio ir pobūdžio vertinimo rezultatai.

Pagrindiniai faktai

2023 m. birželio 20 d. Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis priėmė Bendrą komunikatą dėl Europos ekonominio saugumo strategijos. Europos ekonominio saugumo strategija grindžiama trijų ramsčių požiūriu: ES ekonominės bazės ir konkurencingumo skatinimas, apsauga nuo rizikos ir partnerystė su kuo platesniu šalių ratu, siekiant spręsti bendrus susirūpinimą keliančius klausimus ir apsaugoti interesus.

Jame nustatyta keletas veiksmų, kurių reikia imtis siekiant pašalinti su tiekimo grandinių atsparumu susijusią riziką, su ypatingos svarbos infrastruktūros objektų fiziniu ir kibernetiniu saugumu susijusią riziką, su technologijų saugumu ir technologijų nutekėjimu susijusią riziką, taip pat ekonominės priklausomybės suginklinimo arba ekonominės prievartos riziką. Rekomendacijoje pateiktas sąrašas priklauso trečiajai išvardytų veiksmų kategorijai.

Daugiau informacijos

Rekomendacija dėl ES ekonominiam saugumui svarbių technologijų sričių

Bendras komunikatas dėl Europos ekonominio saugumo strategijos

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. spalio 3 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje