Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. spalio 19 d.Atstovybė Lietuvoje

EK pristatė veiksmus, kuriais siekiama skaitmenizuoti energetikos sektorių, kad būtų pagerintas efektyvumas ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimas

Įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir planą „REPowerEU“ reikia iš esmės pertvarkyti energetikos sistemą, kuri turi tapti sąveikesnė ir pažangesnė, kad padėtų vartotojams pasinaudoti žaliosios pertvarkos teikiama nauda.

energy_1013.jpg
© EU

Įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir planą „REPowerEU“ reikia iš esmės pertvarkyti energetikos sistemą, kuri turi tapti sąveikesnė ir pažangesnė, kad padėtų vartotojams pasinaudoti žaliosios pertvarkos teikiama nauda. Europos Komisija pristatė veiksmų planą, kuriame pabrėžiama, kaip naujos technologijos gali padėti efektyviau naudoti energijos išteklius, palengvinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimą į tinklą ir sumažinti ES vartotojų ir energetikos įmonių išlaidas. Europos Komisija nustato veiksmus, kuriais skatinama dalytis duomenimis, skatinamos investicijos į skaitmeninę elektros energijos infrastruktūrą, užtikrinama nauda vartotojams ir stiprinamas kibernetinis saugumas. Kadangi duomenų centrai ir didėjantis interneto paslaugų poreikis reikalauja vis daugiau energetikos sistemos išteklių, plane taip pat nurodomi būdai, kaip atsieti IRT sektoriaus energijos pėdsaką nuo eksponentinio duomenų augimo.

Už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson sakė: „Europos žaliasis kursas ir Europos pritaikymas skaitmeniniam amžiui yra du pagrindiniai šios Komisijos prioritetai ir jie turi būti įgyvendinami kartu. Siekiama, kad mūsų energetikos sistema taptų veiksmingesnė ir būtų pasirengusi didinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį. Todėl mums reikia novatoriškesnių skaitmeninių sprendimų ir tinklo, kuris būtų daug išmanesnis ir sąveikesnis nei šiandien. Šiandienos veiksmų planas padės išnaudoti energetikos sektoriaus skaitmenizavimo potencialą ir sutaupyti daug energijos, o tai bus naudinga visiems vartotojams.“

Kai kuriose energetikos sektoriaus srityse, pavyzdžiui, elektrinių transporto priemonių, fotovoltinių įrenginių ir šilumos siurblių srityse, skaitmeninės ir išmaniosios technologijos jau yra įdiegtos, tačiau joms plėsti reikalinga parama. Kitose srityse energetikos sistema tik pradeda naudotis skaitmenizacijos teikiama nauda. Artimiausiais mėnesiais ir metais Europos Komisija ketina imtis įvairių veiksmų, kad paskatintų skaitmeninės energetikos paslaugų teikimą ir kartu užtikrintų efektyvų energijos vartojimą IRT sektoriuje, įskaitant šiuos veiksmus:

  • padėti vartotojams didinti savo energijos vartojimo ir sąskaitų kontrolę pasitelkiant naujas skaitmenines priemones ir paslaugas, sukuriant tvirtą Europos bendros energetikos duomenų erdvės valdymo sistemą;
  • kontroliuoti IRT sektoriaus energijos suvartojimą, be kita ko, taikant duomenų centrams skirtą aplinkosauginio ženklinimo sistemą, kompiuterių energijos vartojimo efektyvumo etiketę, telekomunikacijų paslaugų energijos vartojimo skaidrumo didinimo priemones ir blokų grandinių energijos vartojimo efektyvumo etiketę;
  • stiprinti energetikos tinklų kibernetinį saugumą priimant naujus teisės aktus, įskaitant Tinklo kodeksą dėl tarpvalstybinių elektros energijos srautų kibernetinio saugumo aspektų pagal ES elektros energijos reglamentą ir ES Tarybos rekomendaciją didinti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumą.

Europos Komisija toliau teiks finansinę paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir skatins skaitmeninių technologijų diegimą energetikos sektoriuje pagal Skaitmeninės Europos programą, programą LIFE, sanglaudos fondus ir programos „Europos horizontas“ energetikos skaitmenizacijos pavyzdinę programą. Bendradarbiaudama su Europos žaliąja skaitmenine koalicija, ji taip pat toliau kurs priemones ir metodikas, kuriomis būtų galima nustatyti grynąjį didelio poveikio skaitmeninių technologijų poveikį aplinkai ir klimatui energetikos sektoriuje.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Energetikos sistemos skaitmenizacija. ES veiksmų planas

Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie ES veiksmų plano

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. spalio 19 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje