Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gegužės 19 d.Atstovybė Lietuvoje

EK priėmė papildomų priemonių, siekiant tvarkytis su didelėmis energijos kainomis ir galimais tiekimo iš Rusijos sutrikimais

Reaguodama į energijos kainas, kurios mėnesių mėnesius išlieka aukštos ir nepastovios, Europos Komisija gegužės 18 d. priėmė keletą papildomų trumpalaikių priemonių.

dujų vamzdžiai

Reaguodama į energijos kainas, kurios mėnesių mėnesius išlieka aukštos ir nepastovios, Europos Komisija gegužės 18 d. priėmė keletą papildomų trumpalaikių priemonių. Jos padės tvarkytis su didelėmis energijos kainomis ir galimais tiekimo iš Rusijos sutrikimais. Europos Komisija taip pat nurodė keletą sričių, kuriose galima patobulinti elektros energijos rinkos modelį, kad jis padėtų atsisakyti iškastinio kuro ir būtų atsparesnis kainų sukrėtimams, kartu apsaugant vartotojus ir užtikrinant įperkamą elektros energiją.

Už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson sakė: „ES sukurta gerai veikianti ir tarpusavyje sujungta energijos rinka toliau užtikrina patikimą energijos tiekimą kebliomis dabartinėmis sąlygomis. Tačiau ypatingu metu reikia imtis ypatingų priemonių, ir šiandien skelbiame, ko dar valstybės narės gali imtis kovodamos su didelėmis kainomis. Rusijai tęsiant neišprovokuotą karą Ukrainoje, taip pat turime planuoti, kokių solidarumo ir kainų intervencinių priemonių imsimės, jei dujų tiekimas sutriktų ir nuo to nukentėtume. Kartu toliau dirbame, kad tobulindami elektros energijos rinką geriau apsaugotume vartotojus, sumažintume kainų svyravimus ir nesiliautume rėmę žaliosios pertvarkos.“

Trumpalaikės intervencinės priemonės

Europos Komisija ragina ES valstybes nares toliau naudotis jos pateiktu energijos kainų priemonių rinkiniu, kuriame numatyta būdų, kaip sumažinti Europos vartotojų išlaidas energijai. Be to, ES valstybės narės gali naudotis įvairiomis trumpalaikėmis priemonėmis, kurias galima taikyti dabar ir ateinantį šildymo sezoną.

Dujų rinkose:

  • Valstybės narės gali laikinai labiau reguliuoti kainas įvairiems galutiniams vartotojams, tarp jų – namų ūkiams ir pramonei.
  • Galima imtis laikinų prekybos biržoje ribojimų ir skubių likvidumo priemonių siekiant užtikrinti efektyvų biržos prekių rinkos veikimą, nepažeidžiant valstybės pagalbos taisyklių.
  • Galima naudojantis ES energetikos platforma telkti dujų paklausą, užtikrinti konkurencingas dujų kainas savanoriškais bendrais pirkimais ir mažinti ES priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro.

Intervencijos į ES valstybių narių elektros energijos rinkas galimybės:

  • Kitą šildymo sezoną liks galimybė siekiant paremti vartotojus perskirstyti ypač didelį nenumatytą pelną.
  • Be to, vartotojų rėmimo reikmėms leidžiama naudoti perkrovos pajamas.
  • Reguliuojamas mažmenines kainas leidžiama taikyti ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms.
  • Siekiant mažinti elektros energijos kainas regionuose, kurie turi mažai jungčių, galima teikti subsidijas elektros energijos gamybai naudojamo kuro išlaidoms padengti, jei subsidijų struktūra suderinama su ES sutartimis, t. y. jos neriboja tarpvalstybinio eksporto ir neprieštarauja sektoriniams teisės aktams ir valstybės pagalbos taisyklėms.

ES priemonės visiškai nutrūkus dujų tiekimui

Visiškai nutrūkus Rusijos dujų tiekimui gali prireikti daugiau ypatingų situacijos valdymo priemonių. Europos Komisija ragina ES valstybes nares atnaujinti turimus nenumatytų atvejų planus pagal EK parengtoje ES parengties peržiūroje pateiktas rekomendacijas.

  • Europos Komisija padės rengti suderintą ES paklausos mažinimo planą, kuriame būtų numatytos prevencinės savanoriškos ribojamosios priemonės, kurių būtų galima imtis, vos tik susiklosto nepaprastoji padėtis. Mažiau paveikiamos ES valstybės narės galėtų iš solidarumo sumažinti savo dujų paklausą labiau paveikiamų valstybių narių naudai.
  • Be šių priemonių, reaguojant į visišką tiekimo nutrūkimą gali reikėti ES lygmeniu nustatyti administracinę dujų kainų viršutinę ribą. Jei ši riba būtų nustatyta, ji turėtų būti taikoma tik ES nepaprastosios padėties laikotarpiu ir nemažinti ES pajėgumo pasinaudoti alternatyviais dujotiekio ir suskystintų gamtinių dujų šaltiniais ir riboti paklausą.

Perspektyvus elektros energijos rinkos modelis

Naujausioje ACER ataskaitoje prieita prie išvados, kad pagrindiniai rinkos modelio principai labai naudingi vartotojams. Joje taip pat pažymima, kad yra įvairių būdų geriau apsaugoti vartotojus, tiekti įperkamą elektros energiją, užtikrinti rinkos tvirtumą ir atsparumą būsimiems sukrėtimams ir labiau pritaikyti rinką prie Europos žaliojo kurso tikslų.

Tarp temų, kurias, Europos Komisijos nuomone, reikia išnagrinėti siekiant, kad ateityje rinka veiktų optimaliai, yra rinkos priemonės, kurios padėtų apsaugoti vartotojus nuo kainų svyravimo, reagavimą į paklausą didinančios priemonės, individualaus pasigamintos energijos vartojimo schemų skatinimas, tinkami investavimo signalai ir skaidresnė rinkos priežiūra. Remdamasi pateikta analize, Europos Komisija pradės vertinti galimų elektros energijos rinkos modelio pakeitimų poveikį.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai apie trumpalaikį įsikišimą į energijos rinką ir ilgalaikį elektros energijos rinkos modelio tobulinimą

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gegužės 19 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje