Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 15 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK patvirtino Lietuvos schemą, skirtą nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems žemės ūkio ir akvakultūros sektoriams remti

Valstybės pagalba. Europos Komisija patvirtino Lietuvos schemą (įskaitant 25 mln. EUR didesnį biudžetą), skirtą nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems žemės ūkio ir akvakultūros sektoriams remti

ES vėliava

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema, skirta nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems žemės ūkio ir akvakultūros sektoriams remti, įskaitant 25 mln. EUR didesnį biudžetą, atitinka laikinąją valstybės pagalbos sistemą. Schema – tai vėl pradėta taikyti pagalbos priemonė, kurią Europos Komisija pirmą kartą patvirtino 2020 m. liepos mėn. (SA.57823) ir kuri nustojo galioti 2021 m. gruodžio 31 d. Šios priemonės tikslas – padėti patenkinti paramos gavėjų likvidumo poreikius ir padėti jiems tęsti veiklą pandemijos metu ir jai pasibaigus. Pagal šią schemą pagalba bus teikiama subsidijuojamų paskolų forma.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tai yra, i), paskolos susijusios su apyvartinio kapitalo poreikiais; ii) paskolos susitarimai bus pasirašyti iki 2022 m. birželio 30 d.; iii) paskolų grąžinimo terminas yra ne ilgesnis kaip šešeri metai ir iv) paskolų metinės palūkanų normos atitinka reikalavimą dėl mažiausių normų, nustatytą laikinojoje sistemoje.

Todėl Europos Komisija padarė išvadą, kad priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi koronaviruso pandemijos ekonominiam poveikiui mažinti, galima rasti čia.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.101868) Europos Komisijos konkurencijai skirtoje svetainėje.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 15 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje