Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugpjūčio 30 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK patvirtino 90 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą padėti įmonėms mažinti iškastinio kuro vartojimą ir skatinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą

Europos Komisija patvirtino 90 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įvairių sektorių įmones atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą.

Europos sąjungos ir Lietuvos vėliavos

Europos Komisija patvirtino 90 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įvairių sektorių įmones atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą. Schema patvirtinta pagal 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisijos priimtą ir 2022 m. liepos 20 d. iš dalies pakeistą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės sąlygomis.

Pagalba pagal schemą bus teikiama tiesioginių dotacijų forma, kuriomis padengiama dalios papildomų išlaidų, susijusių su dideliu gamtinių dujų ir elektros kainų padidėjimu. Kartu šia priemone siekiama sumažinti iškastinio kuro vartojimą ir skatinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą Lietuvoje. Šiuo tikslu į schemą įtraukti keli tvarumo reikalavimai, įskaitant investicijas į energijos vartojimo efektyvumą arba gamtinių dujų vartojimo mažinimą ir (arba) diversifikaciją.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizių sąlygomis nustatytas sąlygas. Visų pirma bendra pagalba vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 30 proc. dėl išskirtinio gamtinių dujų ir elektros kainų padidėjimo susidarančių papildomų išlaidų ir bet kokiu atveju negali viršyti 2 mln. eurų. Be to, pagalba bus suteikta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisija padarė išvadą, kad schema yra būtina, tinkama ir proporcinga dideliems valstybės narės ekonomikos sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje krizių sąlygomis nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą krizės sąlygomis ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama mažinti Rusijos invazijos į Ukrainą ekonominį poveikį, galima rasti čia.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA. 103781) Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugpjūčio 30 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje