Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. sausio 10 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK patvirtino 14,28 mln. eurų vertės Lietuvos priemonę terminalo statybai Vilniaus oro uoste remti

Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino 14,28 mln. eurų vertės priemonę, skirtą paremti Vilniaus oro uosto operatorių „Lietuvos oro uostai“.

Europos sąjungos ir Lietuvos vėliavos

Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino 14,28 mln. eurų vertės priemonę, skirtą paremti Vilniaus oro uosto operatorių „Lietuvos oro uostai“. Priemone siekiama padėti paramos gavėjui statyti naują terminalą, kad būtų pasirengta būsimam keleivių srautui, kartu užtikrinant veiklos saugą ir mažinant keleivių spūstis. Pagalba, kuri bus teikiama tiesioginės dotacijos forma, suteiks jos gavėjui galimybę oro uoste aptarnauti iki 7,8 mln. keleivių per metus. 

Europos Komisija įvertino priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies c punktą, kuriuo valstybėms narėms leidžiama tam tikromis sąlygomis remti tam tikrų ekonominės veiklos rūšių plėtrą, taip pat pagal 2014 m. aviacijos gaires. Europos Komisija nustatė, kad schema yra būtina ir tinkama oro transporto sektoriaus, visų pirma oro uostų paslaugų Lietuvoje, plėtrai remti. Be to, Europos Komisija padarė išvadą, kad schema yra proporcinga, nes ji apribota iki minimumo, ir daro nedidelį poveikį konkurencijai bei valstybių narių tarpusavio prekybai. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino Lietuvos priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles. 

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.62161) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

Pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. sausio 10 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje