Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. kovo 24 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK patvirtino 100 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įmones atsižvelgiant į Rusijos vykdomą karą prieš Ukrainą

Valstybės pagalba. Europos Komisija patvirtino 100 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įmones atsižvelgiant į Rusijos vykdomą karą prieš Ukrainą

Europos sąjungos ir Lietuvos vėliavos

Europos Komisija patvirtino 100 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įmones atsižvelgiant į Rusijos vykdomą karą prieš Ukrainą. Schema patvirtinta pagal 2023 m. kovo 9 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis, kuria siekiama remti priemones sektoriuose, kurie yra labai svarbūs spartinant žaliąją pertvarką ir mažinant priklausomybę nuo kuro. Naująja sistema iš dalies keičiama ir pratęsiama 2022 m. kovo 23 d. priimta laikinoji sistema krizės sąlygomis, skirta sudaryti galimybes valstybėms narėms remti ekonomiką dabartinės geopolitinės krizės sąlygomis, jau iš dalies pakeista 2022 m. liepos 20 d. ir 2022 m. spalio 28 d.

Pagal schemą pagalba bus teikiama atleidžiant nuo palūkanų mokėjimo už atidėtas socialinio draudimo įmokų sumas. Schema bus atvira bet kokio dydžio Lietuvoje veikiančioms įmonėms, kurios dėl dabartinės energetikos krizės patiria finansinių sunkumų. Schema galės pasinaudoti įmonės, kurių išlaidos energijai sudaro ne mažiau kaip 10 proc. visų veiklos sąnaudų.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizės ir pertvarkos sąlygomis nustatytas sąlygas. Tai yra, pagalba: i) neviršys 250 000 eurų vienai įmonei, vykdančiai veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, 300 000 eurų vienai įmonei, vykdančiai veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose, ir 2 mln. eurų vienam pagalbos gavėjui, veikiančiam visuose kituose sektoriuose; ii) bus suteikta iki 2023 m. gruodžio 31 d. Todėl Europos Komisija padarė išvadą, kad schema yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje krizės ir pertvarkos sąlygomis nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama mažinti Rusijos karo prieš Ukrainą ekonominį poveikį ir paskatintų pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, pateikiama čia.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA. 106380) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

Pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. kovo 24 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje