Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. lapkričio 3 d.Skaitymo laikas: 1 min

EK patvirtino 100 mln. EUR vertės Lietuvos priemonę, skirtą keturių elektros energijos kaupimo įrenginių statybai ir eksploatavimui remti

Europos Komisija, vadovaudamasi ES valstybės pagalbos taisyklėmis, patvirtino 100 mln. EUR vertės Lietuvos priemonę, skirtą keturių elektros energijos kaupimo įrenginių (ličio jonų baterijų) statybai ir eksploatavimui remti.

energy_1013.jpg
© EU

Europos Komisija, vadovaudamasi ES valstybės pagalbos taisyklėmis, patvirtino 100 mln. EUR vertės Lietuvos priemonę, skirtą keturių elektros energijos kaupimo įrenginių (ličio jonų baterijų) statybai ir eksploatavimui remti.

Priemonė bus finansuojama pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP), Europos Komisijai teigiamai įvertinus Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir jį priėmus ES Taryboje. Remiami kaupimo įrenginiai, kurių suminė galia bus 200 MW ir kurie bus tiesiogiai sujungti su aukštos įtampos perdavimo linijomis, užtikrins elektros energijos tiekimo Lietuvos sistemai saugumą iki jos prijungimo prie kontinentinės Europos tinklo, kuris turėtų būti pradėtas 2023 m., o baigtas iki 2025 m. pabaigos.

Parama bus teikiama kaip tiesioginė dotacija UAB „Energy cells“ – įmonei, atsakingai už kaupimo įrenginių statybą ir eksploatavimą.

Europos Komisija priemonę įvertino vadovaudamasi ES valstybės pagalbos taisyklėmis, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies c punktu, pagal kurį valstybėms narėms leidžiama tam tikromis sąlygomis remti tam tikrų ekonomikos sričių plėtrą, ir Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairėmis. EK nustatė, kad pagalba yra būtina ir tinkama, nes ji bus naudojama atsarginei sistemai sukurti ir elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti iki Lietuvos elektros energijos tinklo prijungimo prie kontinentinės Europos tinklo. Be to, priemonė yra proporcinga, nes pagalbos lygis atitinka veiksmingus finansavimo poreikius, ir bus taikomos būtinos apsaugos priemonės, kuriomis pagalba apribojama iki minimumo (t. y. konkurencingas įrenginių pardavimas, kai tik bus užbaigtas prijungimas prie kontinentinės Europos tinklo). Todėl EK padarė išvadą, kad teigiamas priemonės poveikis tiekimo saugumui nusveria bet kokį galimą paramos sukeltą konkurencijos ir prekybos iškraipymą. Tuo remdamasi EK patvirtino priemonę vadovaudamasi ES valstybės pagalbos taisyklėmis.

EK prioritetine tvarka vertina su valstybės pagalba susijusias priemones, numatytas pagal EGADP pateiktuose nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo planuose, ir teikė valstybėms narėms gaires ir paramą, kuomet jos rengė planus, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sparčiam EGADP įgyvendinimui.

Nekonfidenciali sprendimo versija bus paskelbta Komisijos konkurencijos interneto svetainėje, valstybės pagalbos registre (bylos numeris SA.63178), kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. lapkričio 3 d.