Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. kovo 16 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK pateikė siūlymus dėl saugių ir tvarių svarbiausiųjų žaliavų tiekimo grandinių užtikrinimo

Europos Komisija pasiūlė visapusiškų veiksmų rinkinį, kad užtikrintų ES prieigą prie saugaus, diversifikuoto, įperkamo ir tvaraus svarbiausiųjų žaliavų tiekimo.

mikrolustas

Šiandien Europos Komisija pasiūlė visapusiškų veiksmų rinkinį, kad užtikrintų ES prieigą prie saugaus, diversifikuoto, įperkamo ir tvaraus svarbiausiųjų žaliavų tiekimo. Svarbiausiosios žaliavos yra būtinos įvairiuose strateginiuose sektoriuose, be kita ko poveikio klimatui neutralizavimo pramonės, skaitmeninės pramonės, orlaivių ir erdvėlaivių pramonės bei gynybos pramonės sektoriuose.

Prognozuojama, kad svarbiausiųjų žaliavų paklausa smarkiai didės, tačiau Europa labai priklauso nuo importo, dažnai iš beveik monopolinių trečiosios šalies tiekėjų. Kaip matyti iš stygiaus, atsiradusio po COVID-19 pandemijos, ir energetikos krizės po Rusijos invazijos į Ukrainą, ES turi mažinti su tokia strategine priklausomybe susijusią riziką tiekimo grandinėms, kad padidintų savo ekonominį atsparumą.

 

Vidaus veiksmai

Įsigaliojus Svarbiausiųjų žaliavų aktui ES galės taikyti priemones, kuriomis bus užtikrintos ES galimybės naudotis saugiu ir tvariu svarbiausiųjų žaliavų tiekimu, nes visų pirma bus:

Nustatyti aiškūs veiksmų prioritetai. Be svarbiausiųjų žaliavų sąrašo atnaujinimo, akte pateikiamas sąrašas strateginių žaliavų, kurios yra itin svarbios Europos žaliesiems ir skaitmeniniams užmojams aktualioms technologijoms ir gynybos bei kosmoso taikmenoms, tačiau kurių tiekimui ateityje gali kilti pavojus. Reglamentu į ES teisę įtraukiami ir svarbiausiųjų, ir strateginių žaliavų sąrašai. Reglamente nustatyti aiškūs strateginių žaliavų tiekimo grandinės vidaus pajėgumų lyginamieji rodikliai ES tiekimui įvairinti iki 2030 m.:

  • gavyba turi sudaryti ne mažiau 10 proc. ES metinio suvartojimo,
  • perdirbimas turi sudaryti ne mažiau 40 proc. ES metinio suvartojimo,
  • antrinis perdirbimas turi sudaryti ne mažiau 15 proc. ES metinio suvartojimo,
  • iš vienos trečiosios šalies gali būti ne daugiau kaip 65 proc. Sąjungoje per metus bet kuriuo atitinkamu perdirbimo etapu suvartojamo kiekvienos strateginės žaliavos kiekio.

Sukurtos saugios ir atsparios ES svarbiausiųjų žaliavų tiekimo grandinės. Šiuo aktu bus sumažinta administracinė našta ir supaprastintos leidimų išdavimo procedūros svarbiausiųjų žaliavų projektams ES. Be to, atrinktiems strateginiams projektams bus teikiama parama finansavimui gauti ir trumpesni leidimų išdavimo terminai (24 mėnesiai gavybos leidimų atveju ir 12 mėnesių perdirbimo ir antrinio perdirbimo leidimų atveju). Valstybės narės taip pat turės parengti nacionalines geologinių išteklių žvalgymo programas.

Užtikrinta, kad ES galėtų sumažinti tiekimo riziką. Tiekimo grandinių atsparumui užtikrinti akte numatyta svarbiausiųjų žaliavų tiekimo grandinių stebėsena ir strateginių žaliavų atsargų koordinavimas tarp valstybių narių. Tam tikros didelės įmonės turės atlikti savo strateginių žaliavų tiekimo grandinių auditą, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis įmonės lygmeniu.

Investuojama į mokslinius tyrimus, inovacijas ir įgūdžius. Europos Komisija stiprins proveržio technologijų įsisavinimą ir diegimą svarbiausiųjų žaliavų srityje, taip pat skatins, šioje srityse dirbančių, specialistų įgūdžių ugdymą.

Saugoma aplinka didinant svarbiausiųjų žaliavų žiediškumą ir tvarumą. Svarbiausiųjų žaliavų tiekimo saugumas ir įperkamumas turi būti didinami kartu dedant daugiau pastangų mažinti bet kokį neigiamą poveikį darbo teisėms, žmogaus teisėms ir aplinkos apsaugai tiek ES, tiek trečiosiose šalyse. Valstybės narės turės priimti ir įgyvendinti nacionalines priemones, kad pagerintų daug svarbiausiųjų žaliavų turinčių atliekų surinkimą ir užtikrintų jų perdirbimą į antrines svarbiausiąsias žaliavas. Valstybės narės ir privatūs veiklos vykdytojai turės ištirti galimybes, kaip panaudoti svarbiausiąsias žaliavas iš kasybos atliekų ne tik vykdant dabartinę kasybos veiklą, bet ir iš istorinių kasybos atliekų vietų.

 

Tarptautinė veikla

Europos Sąjungos svarbiausiųjų žaliavų importo įvairinimas. Tarptautinė prekyba yra labai svarbi remiant pasaulinę gamybą ir užtikrinant tiekimo įvairinimą. ES turės stiprinti pasaulinę veiklą su patikimais partneriais, kad galėtų plėtoti ir įvairinti investicijas, skatinti tarptautinės prekybos stabilumą ir didinti teisinį tikrumą investuotojams, visų pirma įgyvendindama strategiją „Global Gateway“.

ES imsis aktyvesnių prekybos srities veiksmų, be kita ko, įsteigs Svarbiausiųjų žaliavų klubą visoms panašiai mąstančioms šalims, norinčioms stiprinti pasaulines tiekimo grandines, stiprins Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), plės tvarių investicijų palengvinimo susitarimų ir laisvosios prekybos susitarimų tinklą ir stiprins vykdymo užtikrinimą, kad būtų kovojama su nesąžiningos prekybos praktika.

ES toliau plėtos strategines partnerystes. Ji bendradarbiaus su patikimais partneriais, kad tvariai skatintų jų ekonominį vystymąsi jiems kuriant vertės grandines savo šalyse, kartu skatindama saugias, atsparias, įperkamas ir pakankamai diversifikuotas ES vertės grandines.

 

Šiandien Europos Komisijos pristatytą iniciatyvą sudaro reglamentas ir komunikatas. Reglamentu nustatoma reguliavimo sistema vidaus pajėgumų plėtojimui remti ir svarbiausiųjų žaliavų tiekimo grandinių tvarumui ir žiediškumui ES stiprinti. Komunikate siūlomos priemonės tiekimo grandinių įvairinimui remti pasitelkiant naujas vienos kitas papildančias tarptautines partnerystes.

Daugiau informacijos:

Visos pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Europos svarbiausiųjų žaliavų reglamentas

Komunikatas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. kovo 16 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje