Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 8 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK pateikė pasiūlymą dėl naujos priemonės, skirtos trečiųjų šalių ekonominės prievartos veiksmams atremti

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos priemonės, skirtos trečiųjų šalių ekonominės prievartos veiksmams atremti.

a container ship

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos priemonės, skirtos trečiųjų šalių ekonominės prievartos veiksmams atremti. Šia teisine priemone reaguojama į tai, kad pastaraisiais metais ES ir jos valstybės narės tapo sąmoningo ekonominio spaudimo taikiniu. Ji suteiks ES platesnių galimybių veikti ir gintis pasauliniu mastu.

Šios priemonės tikslas – atgrasyti šalis nuo prekybos ribojimų arba grasinimų riboti ją ar investicijas siekiant, kad ES pakeistų savo politiką tokiose srityse kaip klimato kaita, mokesčiai ar maisto sauga. Kovos su ekonomine prievarta priemone siekiama sumažinti konkrečių veiksmų taikymo mastą ir paskatinti juos nutraukti. ES taikys atsakomąsias priemones tik kraštutiniu atveju, kai nėra kito būdo apsiginti nuo įvairių formų ekonominio bauginimo, pvz., kai šalys ES atžvilgiu taiko akivaizdžią prievartą ir prekybos apsaugos priemones, tikrina pasirinktos ES valstybės narės prekes pasienyje ar jų atitiktį maisto produktų saugos reikalavimams, boikotuoja tam tikros kilmės prekes. Tikslas – išsaugoti ES ir valstybių narių teisę priimti politinius sprendimus ir užkirsti kelią kišimuisi į ES ar jos valstybių narių suverenitetą.

Vykdomasis pirmininko pavaduotojas ir už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Valdis Dombrovskis kalbėjo: „Didėjant geopolitinei įtampai, prekyba vis dažniau naudojama kaip ginklas, o ES ir jos valstybės narės tampa ekonominio bauginimo taikiniais. Mums reikia tinkamų reagavimo priemonių. Šiuo pasiūlymu siunčiame aiškią žinią, kad ES ryžtingai gins savo interesus. Pagrindinis kovos su ekonomine prievarta priemonės tikslas – atgrasyti. Tačiau dabar turime daugiau priemonių, kuriomis galime pasinaudoti, jei būsime priversti. Tai leis mums reaguoti į ateinančių dešimtmečių geopolitinius iššūkius, išlaikant Europos stiprybę ir lankstumą.“

Šia nauja priemone ES galės struktūriškai ir vienodai reaguoti į ekonominės prievartos atvejus. Speciali teisės aktų sistema užtikrina nuspėjamumą ir skaidrumą. Ja pabrėžiama, kad ES laikosi taisyklėmis grindžiamo požiūrio, taip pat tarptautiniu mastu.

ES tiesiogiai vykdys dialogą su atitinkama šalimi, kad sustabdytų ekonominį bauginimą. Jei ekonominis bauginimas nebus nutrauktas iš karto, naujoji priemonė suteiks ES galimybę greitai ir veiksmingai reaguoti į kiekvieną atvejį, pvz., taikyti muitų tarifus ar riboti importą iš atitinkamos šalies, paslaugas ar investicijas arba šalies galimybes patekti į ES vidaus rinką.

Europos Komisijos pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir kelių valstybių narių prašymus. Tai pripažinta 2021 m. vasario 2 d. priimtame Bendrame Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento pareiškime dėl priemonių, skirtų trečiosioms šalims atgrasyti nuo prievartos veiksmų ir juos atremti. Jis parengtas po išsamių viešų konsultacijų ES lygmeniu (įskaitant poveikio vertinimą), per kurias suinteresuotieji subjektai, visų pirma įmonės, pramonės asociacijos ir ekspertų grupės, akcentavo ekonominio bauginimo ir prievartos prieš ES interesus problemą ir parėmė ES lygmens atgrasymo priemonės idėją.

Dabar pasiūlymą turi aptarti ir dėl jo susitarti Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba. Jis bus svarstomas pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pagal kurią Europos Parlamentas ir ES Taryba suformuos savo pozicijas prieš derybas trišalio dialogo diskusijose padedant Europos Komisijai. Per ateinančius du mėnesius suinteresuotieji subjektai ir piliečiai galės pateikti daugiau atsiliepimų, kuriuos Europos Komisija perteiks ES Tarybai ir Europos Parlamentui.

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai

Europos Komisijos pasiūlymas dėl kovos su ekonomine prievarta priemonės

Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Europos Vadovų Tarybai dėl Komisijos pasiūlymo dėl kovos su ekonomine prievarta priemonės

Kovos su ekonomine prievarta priemonės proceso paaiškinimas

Poveikio vertinimo ataskaita

Poveikio vertinimo ataskaitos santrauka

Reglamentavimo patikros valdybos nuomonė

Prekybos GD kovos su ekonomine prievarta klausimams skirta svetainė

Suinteresuotųjų subjektų atsiliepimai po priėmimo

Europos Parlamento teisės aktų sekimo puslapis

Bendras Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento pareiškimas dėl priemonių, skirtų trečiosioms šalims atgrasyti nuo prievartos veiksmų ir juos atremti

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 8 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje