Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gruodžio 13 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

EK paskelbė pirmąjį Sąjungos ypatingos svarbos vaistų sąrašą stygiaus problemai spręsti

ES, įgyvendindama Europos sveikatos sąjungą, turi užtikrinti, kad pacientai turėtų būtinų vaistų, didindama ypatingos svarbos vaistų tiekimo saugumą ir užkirsdama kelią stygiui.

Vaistai
Europos Sąjunga, 2014

Europos Komisija kartu su Europos vaistų agentūra (EMA) ir valstybių narių vaistų agentūrų vadovais paskelbė pirmąjį Sąjungos ypatingos svarbos vaistų sąrašą. Ši informacija paskelbta vykdant Europos Komisijos komunikate dėl vaistų stygiaus ES problemos sprendimo prisiimtą įsipareigojimą paspartinti darbą rengiant tokį sąrašą, apie kurį pirmiausia paskelbta ES vaistų reformos pasiūlyme. ES, įgyvendindama Europos sveikatos sąjungą, turi užtikrinti, kad pacientai turėtų būtinų vaistų, didindama ypatingos svarbos vaistų tiekimo saugumą ir užkirsdama kelią stygiui. ES taip pat turi stengtis didinti savo atsparumą ir strateginį savarankiškumą, kad galėtų atsispirti iškilusiems geopolitiniams ir netikėtiems sunkumams.

Vaistas įtraukiamas į ypatingos svarbos sąrašą, kai jis yra būtinas siekiant užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir tęstinumą ir garantuoti aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugą Europoje. Į šį pirmąjį Sąjungos ypatingos svarbos vaistų sąrašą įtraukta daugiau kaip 200 žmonėms skirtuose vaistuose naudojamų veikliųjų medžiagų, kurios laikomos esminėmis ES ir EEE.

Įtraukimas į šį sąrašą nėra požymis to, kad artimiausioje ateityje vaisto gali pritrūkti. Tai veikiau rodo, kad nepaprastai svarbu išvengti šio konkretaus vaisto stygiaus, nes dėl jo trūkumo gali labai nukentėti pacientai ir iškilti didelių sunkumų sveikatos priežiūros sistemoms.

Sąrašas parengtas kartu su EMA ir visomis ES valstybėmis narėmis. Jis sudarytas laikantis griežtos metodikos ypatingai svarbai vertinti, kuri pirmiausia buvo parengta per Europos Komisijos struktūrinį dialogą dėl vaistų tiekimo saugumo, pradėtą pagal Vaistų strategiją, vykusį 2021 m., per kurį taip pat atsižvelgta į kovos su COVID-19 pandemija patirtį. Konsultuotasi su pagrindinėmis suinteresuotųjų subjektų grupėmis: pacientais, sveikatos priežiūros profesinėmis organizacijomis, pramonės asociacijomis ir kt.

Vienas iš svarbiausių Europos Komisijos prioritetų – užtikrinti nenutrūkstamą į Europos Sąjungos sąrašą įtrauktų ypatingos svarbos vaistų tiekimą. Ji imsis visų būtinų veiksmų kartu su valstybėmis narėmis ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų išvengta stygiaus, įskaitant papildomų priemonių įgyvendinimą.

Tolesni veiksmai

Sąjungos ypatingos svarbos vaistų sąrašas bus tikrinamas kasmet. Kaip skelbta Komunikate dėl vaistų stygiaus ES problemos sprendimo, ypatingos svarbos vaistų sąrašas padės Europos Komisijai atlikti į jį įtrauktų ypatingos svarbos vaistų tiekimo grandinių pažeidžiamumo analizę ir ją paspartinti, taikant pakopinį metodą.

Ja remdamosi Europos Komisija ir EMA kartu su valstybėmis narėmis (per Vykdomąją iniciatyvinę grupę vaistų stygiui ir saugumui stebėti) gali rekomenduoti priemones, kuriomis tokia pažeidžiamumo rizika būtų šalinama. Prireikus tai būtų daroma konsultuojantis su Ypatingos svarbos vaistų aljansu, kuris turi būti įsteigtas 2024 m. pradžioje.

Daugiau informacijos

Sąjungos ypatingos svarbos vaistų sąrašas, klausimai ir atsakymai

ES vaistų srities teisės aktų reforma

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gruodžio 13 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje