Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugsėjo 6 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

COVID-19. Europos Komisija ragina valstybes nares pasirengti rudeniui ir žiemai

Europos Komisija (EK) pasiūlė konkrečias priemones, kad artėjantį rudenį ir žiemą nepadidėtų COVID-19 atvejų skaičius.

Asociatyvinė ES atsako į COVID-19 krizę nuotrauka

Europos Komisija (EK) pasiūlė konkrečias priemones, kad artėjantį rudenį ir žiemą nepadidėtų COVID-19 atvejų skaičius. Europos Komisija ragina valstybes nares parengti būtinas strategijas ir struktūras, be kita ko, skirtas skiepijimui nuo COVID-19 ir stebėsenai, kad būtų galima greitai ir nepertraukiamai reaguoti į būsimus protrūkius. Pagrindinis Europos Komisijos siūlomų veiksmų tikslas – padidinti vakcinų, įskaitant pritaikytas ir naujas vakcinas, naudojimą ir užtikrinti, kad visi piliečiai būtų tinkamai apsaugoti.

Pagrindiniai skiepijimo nuo COVID-19 veiksmai

Pirmiausia Europos Komisija ragina ES valstybes nares:

  • gerinti asmenų, kurie gali būti skiepijami, pirminio skiepijimo ir skiepijimosi pirmąja stiprinamąja doze apimtį. Tai ypač svarbu gyventojų grupėms, kurioms kyla didesnė rizika susirgti sunkia ligos forma, ir šalims, kuriose skiepijimo rodikliai yra mažesni;
  • teikti pirmenybę papildomos stiprinamosios dozės skyrimui konkrečioms gyventojų grupėms, visų pirma 60 metų ir vyresniems žmonėms ir kitiems bet kokio amžiaus galintiems skiepytis asmenims, kuriems gresia sunki liga.
  • derinti skiepijimo nuo COVID-19 ir gripo kampanijas. Skiepijimo metu reguliariai atnaujinant duomenis ir aiškiai informuoti, remiantis epidemiologine raida, elgsenos įžvalgomis ir visuomenės nuomone;
  • užtikrinti aiškų piliečių informavimą apie skiepijimo naudą.

Rugsėjo 1 d., remdamasi Europos vaistų agentūros rekomendacija, Europos Komisija ES leido naudoti pritaikytas viruso omikron atmainai „BioNTech Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinas. Kitos priemonės, kurių reikėtų imtis atsižvelgiant į tai, kad kuriamos naujos ir pritaikytos COVID-19 vakcinos, yra šios:

  • parengti nacionalines skiepijimo strategijas, kuriose būtų paaiškinta, kurios vakcinos, įskaitant naujas ir pritaikytas vakcinas, turėtų būti skiriamos konkrečioms gyventojų grupėms, atsižvelgiant ir į galimą naujų atmainų atsiradimą remiantis gairėmis, kurias netrukus paskelbs Europos vaistų agentūra ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras; 
  • užtikrinti pakankamus logistinius pajėgumus vakcinoms administruoti, kai tik bus pristatytos naujos ir pritaikytos vakcinos.

Kiti veiksmai, nesusiję su skiepijimu

Kvėpavimo takų virusų, tokių kaip gripas, COVID-19 ir kt., stebėsena yra labai svarbi siekiant geriau suprasti, kaip virusas plinta ir vystosi.

Atsižvelgiant į epidemiologinę padėtį, nefarmacinės intervencinės priemonės, pavyzdžiui, veido kaukės arba susibūrimų masto ribojimas, kuriomis siekiama apriboti viruso plitimą, tebėra labai svarbi ES valstybių narių priemonių rinkinio dalis. Svarbu, kad visos ES valstybės narės būtų pasirengusios vėl pradėti taikyti visuomenės sveikatos priemones, pagrįstas aiškiomis ribinėmis vertėmis. Visos mokyklose įgyvendinamos priemonės turėtų būti pritaikytos prie švietimo sistemos ir amžiaus grupės ir turėtų būti kuo mažesnės apimties, kad būtų išvengta bet kokio švietimo sutrikdymo.

Komunikate taip pat pabrėžiama tvirtų sveikatos priežiūros sistemų ir pajėgumų visose ES valstybėse narėse svarba. Būtina gerinti sveikatos priežiūros sistemų pasirengimą infekcinių ligų protrūkiams ir kitokio pobūdžio sukrėtimams. Taip pat reikėtų imtis papildomų priemonių gerai sveikatos priežiūros darbuotojų ir visų gyventojų psichikos sveikatai remti.

ES valstybės narės taip pat raginamos suvienyti jėgas ir rinkti naujausius duomenis apie ilgalaikius COVID sindromus ir gerinti sveikatos priežiūros darbuotojų mokymą, kad būtų galima geriau atpažinti ilgalaikį COVID sindromą, ypač pirminės sveikatos priežiūros srityje.

Be to, tolesnės pastangos sudaryti palankesnes sąlygas laisvam judėjimui ES COVID-19 pandemijos metu tebėra labai svarbios tiek žmonių, tiek prekių judėjimui. Kalbant apie keliones iš trečiųjų šalių, Europos Komisija ketina netrukus pasiūlyti peržiūrėti atitinkamą Tarybos rekomendaciją, kad būtų atsižvelgta į pasikeitusią epidemiologinę padėtį, didesnį skiepijimą visame pasaulyje ir atvykimo reikalavimų pokyčius ES valstybėse narėse.

Galiausiai, siekiant užbaigti pandemiją, tebėra labai svarbu remti pastangas kovoti su COVID-19 visame pasaulyje. ES toliau bendradarbiaus su tarptautiniais partneriais, kad užtikrintų greitą vakcinų kūrimą, plėtrą ir teisingą paskirstymą visame pasaulyje.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas

Informacijos suvestinė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugsėjo 6 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje