Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. spalio 28 d.Skaitymo laikas: 4 min

COP 26: ES ragina partnerius plataus užmojo tikslus paversti veiksmais ir įgyvendinti Paryžiaus susitarimą

Lapkričio 1–12 d. Europos Komisija dalyvaus Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP 26) Glazge, Jungtinėje Karalystėje. 

Klimato kaita
European Union, 2017

Lapkričio 1–12 d. Europos Komisija dalyvaus Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP 26) Glazge, Jungtinėje Karalystėje. Europos Komisija ragins visas šalis laikytis savo įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. EK taip pat ragins išsivysčiusias šalis padidinti kovos su klimato kaita finansavimą, kad būtų pasiektas Paryžiuje sutartas 100 mlrd. JAV dolerių tikslas. ES šioms reikmėms skirs daugiau kaip 25 mlrd. dolerių ir papildomų lėšų, ir dės pastangas, kad būtų baigtas rengti Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo taisyklių sąvadas.

COP 26 išvakarėse Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Pasaulyje prasideda varžybos, kas pirmas neutralizuos poveikį klimatui. Dirbdami išvien, galime laimėti visi. COP 26 konferencijoje turime pareigą apsaugoti mūsų planetą ateities kartoms. Europoje turime visa, ko reikia, kad iki 2050 m. neutralizuotume poveikį klimatui ir iki 2030 m. bent 55 proc. sumažintume išmetamą teršalų kiekį. Glazge raginsiu kitus pasaulio lyderius padaryti tą patį: inovuoti ir investuoti į naują tvaresnę augimo strategiją. Trumpai tariant, klestėti ir kurti sveikesnę visuomenę užtikrinant geresnę mūsų planetos ateitį.

Už Europos žaliąjį kursą atsakingas Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė: „Per ateinančias dvi savaites labai svarbu remtis mokslu, visuomenės parama ir intensyvia visuomenės kontrole, kad būtų gerokai pasistūmėta įgyvendinant pasaulinę klimato politiką. Tik dirbdami kartu galime apsaugoti žmonijos ateitį šioje planetoje. Kad būtų pasirengta būsimoms deryboms, pastarosiomis savaitėmis dirbau su partneriais iš visų žemynų. Dabar visi turime dėti pastangas, kad pabaigtume rengti Paryžiaus susitarimo taisyklių sąvadą, sparčiau mažintume išmetamą teršalų kiekį ir sutelktume pasauliui reikalingą kovos su klimato kaita finansavimą.“

Pagal Paryžiaus susitarimą, 195 šalys sutarė paskelbti nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus, kurie atitiktų kiekvienos jų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Visi šie nacionaliniu lygmeniu nustatyti įpareigojantys veiksmai kartu turėtų padėti sulaikyti vidutinį pasaulio temperatūros kilimą, kad jis nepasiektų 2°C ir iki amžiaus pabaigos būtų kuo artimesnis 1,5°C. Šį mėnesį paskelbta naujausia UNFCCC apibendrinamoji ataskaita rodo, kad dabartiniai nacionaliniu lygmeniu nustatyti įpareigojantys veiksmai neatitinka Paryžiaus susitarimo tikslų ir kad tikėtinas egzistencinę grėsmę keliantis pavojingas 2,7 °C pasaulio klimato atšilimas, kurį lydės itin skaudūs padariniai.

Išsivysčiusios šalys įsipareigojo 2020–2025 m. kasmet skirti iš viso 100 mlrd. JAV dolerių tarptautinį kovos su klimato kaita finansavimą pažeidžiamiausioms šalims ir mažoms salų valstybėms, visų pirma jų klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos pastangoms. ES yra didžiausia paramos teikėja: ji skiria daugiau nei ketvirtadalį numatytos sumos, o EK Pirmininkė U. von der Leyen neseniai paskelbė, kad iki 2027 m. ES iš savo biudžeto skirs dar po 4 mlrd. EUR. Tačiau dabar kiti partneriai turi dėti daugiau pastangų ir pašalinti esamą beveik 20 mlrd. USD trūkumą. Kovos su klimato kaita finansavimas yra būtinas siekiant padėti pažeidžiamoms bendruomenėms apsisaugoti nuo klimato kaitos padarinių ir plėtoti švarią ekonomiką.

ES taip pat derėsis su kitomis COP 26 dalyvėmis, kad būtų baigtas rengti prieš šešerius metus priimto Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo taisyklių ir procedūrų sąvadas. Visų pirma sieks susitarimo, kuriuo būtų užtikrintas pasaulinių anglies dioksido rinkų aplinkosauginis naudingumas ir įvesti skaidrumo bei ataskaitų teikimo įpareigojimai. Gerai veikianti tarptautinė anglies dioksido rinka gali pritraukti papildomų investicijų į žaliąją pertvarką ir paspartinti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimą ekonomiškai efektyviu būdu.

Lapkričio 1–2 d. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen atstovaus Europos Komisijai Pasaulio vadovų aukščiausiojo lygio susitikime, kuriuo oficialiai pradeda COP 26. ES derybininkų grupei vadovaus Europos Komisijos vykdomasis pirmininkės pavaduotojas Fransas Timmermansas. COP 26 taip pat dalyvaus Europos Komisijos narė Kadri Simson. Per konferenciją ES paviljone Glazge ir internetu įvyks daugiau kaip 150 gretutinių renginių. Šiuose renginiuose, kuriuos organizuos įvairios Europos ir viso pasaulio šalys ir organizacijos, dėmesys bus skiriamas įvairiems su klimatu susijusiems klausimams, tokiems kaip energetikos pertvarka, tvarus finansavimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Europos Sąjunga klimato politikos srityje yra aktyviausia pasaulyje: išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ji jau sumažino 31 proc., palyginti su 1990 m., nors jos ekonomika išaugo daugiau kaip 60 proc. 2019 m. gruodžio mėn. paskelbdama Europos žaliąjį kursą, ES dar labiau padidino klimato srities užmojus ir įsipareigojo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. 2021 m. liepos mėn. priėmus klimato teisės aktą ir jam įsigaliojus, šis tikslas tapo teisiškai privalomas. Klimato teisės akte taip pat nustatytas tarpinis tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. 2020 m. gruodžio mėn. šis 2030 m. tikslas buvo pateiktas UNFCCC kaip ES nacionaliniu lygmeniu nustatytas įpareigojantis veiksmas pagal Paryžiaus susitarimą. Siekdama įgyvendinti šiuos įsipareigojimus, 2021 m. liepos mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama, kad ES klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir mokesčių politika iki 2030 m. sudarytų sąlygas grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc.

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai apie Europos Sąjungą COP 26 susitikime

Nuo užmojo prie veiksmų: bendros pastangos planetos labui (informacijos suvestinė)

COP 26 skirta Europos Komisijos svetainė ir gretutinių renginių programa

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. spalio 28 d.