Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis1 birželis 2022Atstovybė Lietuvoje

Atveriama galimybė Kroatijai įsivesti eurą 2023 m. sausio 1 d.

Šiandien Europos Komisija padarė išvadą, kad Kroatija 2023 m. sausio 1 d. bus pasirengusi įsivesti eurą, taigi euro zonos valstybių narių skaičius išaugs iki dvidešimties.

Euras
Europos Sąjunga, 2019

Šiandien Europos Komisija padarė išvadą, kad Kroatija 2023 m. sausio 1 d. bus pasirengusi įsivesti eurą, taigi euro zonos valstybių narių skaičius išaugs iki dvidešimties.

Išvada pateikta 2022 m. konvergencijos ataskaitoje, kurioje vertinama Bulgarijos, Čekijos, Kroatijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos ir Švedijos pažanga, padaryta rengiantis prisijungti prie euro zonos.

Ataskaitoje apžvelgtos septynios teisiškai eurą įsivesti įsipareigojusios valstybės narės. Ataskaitoje daroma išvada, kad:

  • kainų stabilumo kriterijų atitinka tik Kroatija ir Švedija;
  • viešųjų finansų kriterijų atitinka visos valstybės narės, išskyrus Rumuniją, kuri yra vienintelė valstybė narė, kuriai taikoma perviršinio deficito procedūra;
  • valiutos kurso kriterijų atitinka dvi valstybės narės – Bulgarija ir Kroatija;
  • ilgalaikių palūkanų normų kriterijų atitinka Bulgarija, Čekija, Kroatija ir Švedija.

Europos Komisijos vertinimą papildo Europos Centrinio Banko (ECB) konvergencijos ataskaita, kuri taip pat paskelbta šiandien.

Euro įvedimas Kroatijoje

Remdamasi savo vertinimu ir atsižvelgdama į papildomus ekonominei integracijai ir konvergencijai svarbius veiksnius, tokius kaip mokėjimų balanso pokyčiai ir produktų, darbo ir finansų rinkų integracija, Europos Komisija mano, kad Kroatija euro įvedimo sąlygas atitinka. Todėl ji taip pat priėmė pasiūlymus dėl Tarybos sprendimo ir Tarybos reglamento dėl euro įvedimo Kroatijoje.

Galutinius sprendimus dėl euro įvedimo Kroatijoje Taryba priims liepos mėn. pirmoje pusėje po diskusijų Euro grupėje ir Europos Vadovų Taryboje ir po to, kai Europos Parlamentas ir ECB pateiks savo nuomones.

Todėl ataskaita yra itin svarbus, istorinis žingsnis Kroatijos kelyje link euro įvedimo.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Šiandien Kroatija žengė svarbų žingsnį link mūsų bendros valiutos euro įvedimo. Praėjus mažiau nei dešimtmečiui po įstojimo į ES, Kroatija jau pasirengusi sausio 1 d. prisijungti prie euro zonos. Tai sustiprins Kroatijos ekonomiką ir bus naudinga jos piliečiams, įmonėms ir plačiajai visuomenei. Kroatijai įsivedus eurą, sustiprės ir euras. Per dvidešimt metų nuo pirmųjų euro banknotų pasirodymo euras tapo viena iš galingiausių pasaulio valiutų, padedanti gyventi milijonams Europos Sąjungos piliečių. Euras yra Europos stiprybės ir vienybės simbolis. Sveikinimai, Kroatija!“

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai apie Europos Komisijos 2022 m. konvergencijos ataskaitą

2022 m. Europos Komisijos konvergencijos ataskaita

2022 m. ECB konvergencijos ataskaita

Kroatija ir euras 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
1 birželis 2022
Autorius
Atstovybė Lietuvoje