Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. sausio 24 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Apsirūpinimas maistu ir ekosistemų atsparumas. EK skatina labiau saugoti apdulkintojus

Peržiūrėjusi 2018 m. ES iniciatyvą dėl apdulkintojų, šiandien Europos Komisija skelbia „Naują apdulkintojų politikos kursą“, padėsiantį kovoti su nerimą keliančiu laukinių apdulkinančių vabzdžių skaičiaus mažėjimu Europoje

Ekosistema
Europos Sąjunga, 2020

Peržiūrėjusi 2018 m. ES iniciatyvą dėl apdulkintojų, šiandien Europos Komisija skelbia „Naują apdulkintojų politikos kursą“, padėsiantį kovoti su nerimą keliančiu laukinių apdulkinančių vabzdžių skaičiaus mažėjimu Europoje. Atnaujintame plane išvardyti veiksmai, kurių turės imtis ES ir valstybės narės, kad iki 2030 m. sustabdytų apdulkintojų nykimą: šiuo metu ES nyksta kas trečia bičių, drugelių ir žiedmusių rūšis.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Maži dalykai gali lemti didelius pasaulio pokyčius. Nuo mažyčių augalus apdulkinančių vabzdžių priklauso gamtos ateitis ir ilgalaikis apsirūpinimas maistu. Turime nedelsiant imtis taiklių veiksmų apdulkintojams gelbėti, nes jų indėlis į mūsų ekosistemas, visuomenę ir ekonomiką neįkainojamas. „Naujas apdulkintojų politikos kursas“ yra ne tik ryžtingas ES žingsnis į priekį, bet ir gali įkvėpti panašius veiksmus visame pasaulyje. Pasistenkime, kad tai įvyktų ne per vėlai.“

Iki 2030 m. sustabdyti apdulkintojų nykimą

Persvarstytoje iniciatyvoje dėl apdulkintojų 2030 m. tikslai ir jiems skirti veiksmai suskirstyti pagal tris prioritetus, kurių pagrindinis – gerinti apdulkintojų išsaugojimą ir šalinti jų nykimo priežastis. To bus siekiama:

  • geriau saugant rūšis ir buveines. Pvz., Europos Komisija baigs rengti apdulkintojų rūšių, kurioms gresia išnykimas, apsaugos planus ir nustatys pagal Buveinių direktyvą saugomoms buveinėms būdingus apdulkintojus, kuriuos valstybės narės turėtų saugoti. Be to, Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis parengs apdulkintojams skirtų ekologinių koridorių, arba zvimbtakių, tinklo planą;
  • atkuriant buveines žemės ūkio kraštovaizdžiuose, pagal bendrą žemės ūkio politiką labiau remiant apdulkintojams palankų ūkininkavimą;
  • mažinant pesticidų naudojimo poveikį apdulkintojams, pavyzdžiui, nustatant teisinius reikalavimus įgyvendinti integruotąją kenkėjų kontrolę arba taikant papildomus bandymų metodus, kuriais nustatomas pesticidų toksiškumas apdulkintojams, įskaitant nemirtiną ir lėtinį poveikį. Pagrindinė apdulkintojų nykimo priežastis yra pernelyg didelis pesticidų naudojimas, todėl labai svarbu bus mažinti jų keliamą riziką ir mažinti naudojimą pagal Europos Komisijos pasiūlymą dėl tausiojo pesticidų naudojimo;
  • gerinant apdulkintojų buveines miestų vietovėse;
  • padedant apdulkintojams išvengti poveikio, kurį daro klimato kaita, invazinės svetimos rūšys ir kitos grėsmės, pvz., biocidai ar šviesinė tarša.

Pagal šią iniciatyvą taip pat bus siekiama gerinti žinias apie apdulkintojų nykimą, jo priežastis ir padarinius. Bus sukurta nuodugnios stebėsenos sistema, remiami moksliniai tyrimai ir vertinimas. Europos Komisija padės valstybėms narėms rengti nacionalines apdulkintojų strategijas.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Komunikatas „Naujas apdulkintojų politikos kursas“ ir priedas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. sausio 24 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje