Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje

Kitos ES institucijos ir tarnybos Lietuvoje

Jeigu turite konkrečių klausimų, susijusių su tam tikra ES sritimi, galite kreiptis į ES institucijas, agentūras ar tarnybas Lietuvoje.  

Europos Parlamento biuras Lietuvoje:

Europos Parlamento  biuras Lietuvoje yra  įsikūręs tame pačiame pastate, kaip ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Šis biuras teikia informaciją apie Europos Parlamento vaidmenį ir įgaliojimus, Europos Parlamento narių iš Lietuvos veiklą ir apie šiuo metu Parlamente svarstomus Lietuvai ir visai Europai svarbius klausimus.

 

Europos lyčių lygybės institutas:

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra ES agentūra, siekianti lyčių lygybės Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Institutas atlieka lyčių lygybės ES tyrimus ir renka šios srities statistiką, stebi, kaip ES laikosi savo tarptautinių lyčių lygybės srities įsipareigojimų, kovoja su smurtu prieš moteris ir koordinuoja Europos baltojo kaspino kampaniją, kuria siekiama į veiklą įtraukti ir vyrus; skleidžia žinias ir dalijasi elektroniniais ištekliais, padeda ES institucijoms, ES valstybėms narėms ir įvairių sričių suinteresuotosioms šalims spręsti lyčių nelygybės problemas Europoje ir už jos ribų.

 

Jūsų Europos patarėjas teisės klausimais

„Jūsų Europos patarėjas" teisės klausimais yra teisininkas, su kuriuo galima susisiekti ir gauti nemokamą konsultaciją dėl jūsų teisių Europos Sąjungoje. Jei norite susitarti dėl „Jūsų Europos patarėjo teisės klausimais“ konsultacijos, rašykite e. paštu eu-ie-info-requestatec [dot] europa [dot] eu (eu-ie-info-request[at]ec[dot]europa[dot]eu)