Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Vieši debatai

Konferencija „Mūsų Baltija“ („Our Baltic“)

Bendro pobūdžio grėsmės, pavyzdžiui, biologinės įvairovės nykimas ir klimato kaita, ir konkretūs vietos lygmens pavojai kaip antai eutrofikacija, pernelyg intensyvi žvejyba, išaugęs tokių teršalų kaip vaistai kiekis ir šiukšlės, visų pirma plastiko atliekos, daro didžiulį poveikį Baltijos jūrai.

  • Europos Komisija

Praktinė informacija

Kada
Kalbos
lietuvių kalba

Aprašymas